T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
CO2 İLE PNÖMOPERİTONYUM OLUŞTURULAN HAYVAN MODELİNDE MELATONİNİN PERİTON VE OVERLERDEKİ OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
TIPTA UZMANLIK TEZİ.
Dr. Fatma KORKMAZ
DANIŞMAN Prof. Dr. M. Tamer MUNGAN
Bu tez çalışması Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 1701-TU-08 proje numarası ile desteklenmiştir.
ISPARTA – 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Acil Servisine başvuran yetişkin travma vakalarında travma skorları ile oksidatif stres faktör düzeyleri arasındaki ilişkinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN YETİŞKİN TRAVMA VAKALARINDA TRAVMA SKORLARI İLE OKSİDATİF STRES FAKTÖR DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Emine MARÇIL ACİL TIP ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. N. Gökben ÇETİN “Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tara...
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde izole edilerek tiplendirilen Candidalarda virülans faktörlerinin araştırılması ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE İZOLE EDİLEREK TİPLENDİRİLEN CANDİDALARDA VİRULANS FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ Dr. Ayşe AYNALİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Selçuk KAYA Bu tıpta uzmanlık tezi Süleyman Demirel Üniversite...
Topiramat ve Selenyumun PC12 Hücrelerinde Ca+2 sinyali, oksidatif stres ve hücre canlılığı üzerine etkileri - Sayfa 2
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOPİRAMAT VE SELENYUMUN PC12 HÜCRELERİNDE Ca+2 SİNYALİ, OKSİDATİF STRES VE HÜCRE CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Dr. Seden DEMİRCİ TIPTA UZMANLIK TEZİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI I. DANIŞMAN Prof. Dr. Süleyman KUTLUHAN II. DANIŞMAN Prof. Dr. Mustafa NAZIROĞLU Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 19...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
proje
tarafından
araştırma
danışman
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI
CO2 İLE PNÖMOPERİTONYUM OLUŞTURULAN HAYVAN MODELİNDE MELATONİNİN PERİTON VE OVERLERDEKİ OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
TIPTA UZMANLIK TEZİ.
Dr. Fatma KORKMAZ
DANIŞMAN Prof. Dr. M. Tamer MUNGAN
Bu tez çalışması Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 1701-TU-08 proje numarası ile desteklenmiştir.
ISPARTA – 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php