Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi

19

(a) (b) Şekil 2.8 Yüzey ve arayüzey saçılmalarında oluşan dirençlerin gösterimi. Ferromanyetik tabaka (FM), manyetik olmayan tabaka (NM).(a) Paralel Ferromanyetik Durum (FM). (b) Antiparalel ferromanyetik durum(AFM).
Böylece iki konfigürasyon arasında önemli bir direnç farkı vardır. Bu spine bağımlı saçılma ferromanyetik maddenin bulk tabakasında hem de ara yüzeylerde meydana gelmektedir. Şekil 2.8deki saçılmalar (2.8) denklemi ile hesaplanmaktadır. Burada görüldüğü gibi dirençler hesaplandığında antiparalel durumda direncin daha büyük olduğudur.

111 Reş = 2r + 2R

R eş

=

2rR r+R

RAP > RP

11

1

Reş = r + R + r + R

Reş

=

r

+R 2

(2.8)

2.3.4.1 Ferromanyetik tabaka kalınlığı
Ferromanyetik tabaka kalınlığının belli bir değerinde GMRda bir maksimum gözlenir. Bu kalınlığın altında ve üstünde GMRda azalma meydana gelir. Bu kalınlığın üstünde ferromanyetik tabaka kalınlığı arttırıldıkça GMR azalır. Bu azalmanın nedeni ara yüzey saçılma etkisinin azalmasından kaynaklanır. Bulk a göre ara yüzey31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elektrodepozisyonla sentezlenen NiFe alaşım ve NiFeCu/Cu süperörgülerin yapısal, manyetik - Sayfa 41
GMR ’a neden olur. Çok katmanlı yapılarda da NM tabaka kalınlığı değişimine karşı GMR davranışı spin valflara benzer biçimdedir. Co/Cu katmanlı yapılarda oda sıcaklığında ara tabakalardan saçılma bir manyetik tabakadan diğer komşu manyetik tabakaya geçen elektronları azaltır. Böylece GMR da azalır. Böyle saçılmalar, elektron–fonon etkileşmeleri nedeniyle ara tabakaların iç kısımlarında hacim saçıl...
CoNi/Cu süperörgülerinin elektrodepozisyonu ve magnetorezistans özellikleri - Sayfa 42
kaynaklanır. Ferromanyetik çok katmanlı yapılarda, FM tabakanın kalınlığı genellikle birkaç nm mertebesinde olduğu zaman maksimum GMR değeri gözlenmiştir. Örneğin, Cu/NiFe çok katmanlı yapılar için en yüksek GMR değerleri permalloy tabakaların kalınlığı 1-3 nm olduğunda gözlenmiştir (Sato ve ark. 1993). Ancak GMR değeri, çok ince FM tabaka kalınlıklarında da düşüktür. FM tabaka kalınlığı arttıkça ...
Elektrodepozisyonla sentezlenen NiFe alaşım ve NiFeCu/Cu süperörgülerin yapısal, manyetik - Sayfa 40
tabakalar arası karışım bölgelerinde manyetik momentlerdeki azalma GMR ’ı negatif olarak etkiler. 2.6.4 GMR’ın Manyetik Olmayan Tabaka Kalınlığına Bağlı Değişimi Manyetik katmanlı yapılarda ve spin valfllarda GMR ’ın NM tabaka kalınlığı ile değişimini incelemek için, tamamen paralel ve antiparalel manyetik konfigürasyonların dirençlerini karşılaştırmak gerekir. Ara tabaka değiş-tokuş etkleşimini...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

manyetik
ferromanyetik
tabaka
saçılma
deki
kalınlığı


31. SAYFA ICERIGI

19

(a) (b) Şekil 2.8 Yüzey ve arayüzey saçılmalarında oluşan dirençlerin gösterimi. Ferromanyetik tabaka (FM), manyetik olmayan tabaka (NM).(a) Paralel Ferromanyetik Durum (FM). (b) Antiparalel ferromanyetik durum(AFM).
Böylece iki konfigürasyon arasında önemli bir direnç farkı vardır. Bu spine bağımlı saçılma ferromanyetik maddenin bulk tabakasında hem de ara yüzeylerde meydana gelmektedir. Şekil 2.8deki saçılmalar (2.8) denklemi ile hesaplanmaktadır. Burada görüldüğü gibi dirençler hesaplandığında antiparalel durumda direncin daha büyük olduğudur.

111 Reş = 2r + 2R

R eş

=

2rR r+R

RAP > RP

11

1

Reş = r + R + r + R

Reş

=

r

+R 2

(2.8)

2.3.4.1 Ferromanyetik tabaka kalınlığı
Ferromanyetik tabaka kalınlığının belli bir değerinde GMRda bir maksimum gözlenir. Bu kalınlığın altında ve üstünde GMRda azalma meydana gelir. Bu kalınlığın üstünde ferromanyetik tabaka kalınlığı arttırıldıkça GMR azalır. Bu azalmanın nedeni ara yüzey saçılma etkisinin azalmasından kaynaklanır. Bulk a göre ara yüzey

İlgili Kaynaklarsingle.php