Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi

31

(BMR) ve uygulanan akıma dik olduğu Enine Manyetorezistans (EMR) olarak bilinmektedirler. Bu manyetorezistans ölçümlerinin yapıldığı geometriler Şekil 3.8de verilmektedir.

Bu yöntemde ölçülmesi gereken bir numuneye Şekil 3.8.adaki gibi A ve B uçlarına akım uygulanır ve manyetik alan uygulanır. C ve D uçlarından ise potansiyel ölçülür. Buna boyuna manyetorezistans (BMR) denir. Bu direnç (3.3) denklemi ile hesaplanabilir.

RB

=

VC VD I AB

(3.3)

Aynı numuneye Şekil 3.8.bdeki gibi A ve C uçlarına akım uygulanır, B ve D uçlarından ise potansiyel ölçülürse bunada enine manyetorezistans (EMR) denir. Direnç (3.4) denklemi ile hesaplanabilir.

RE

=

VB VD I AC

(3.4)

Şekil 3.8 Van der Pauw Tekniği.
Bu işlemler sonucunda elde edilen değerlerden numunenin MRındaki değişim (3.5) denklemi ile hesaplanmaktadır.43. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi - Sayfa 47
35 3.5 Manyetorezistans Karakterizasyonu 3.5.1 Manyetorezistans (MR) Manyetik ince filmlerin ve katmanlı yapıların manyetorezistans (MR) ölçümleri Van der Pauw (VDP) metodu kullanılarak yapılabilir. 1958 yılında, Van der Pauw tarafından malzemelerin özdirencini ve Hall katsayısını ölçmek için geliştirilmiş bir tekniktir. Bu metotta, uygun ebatlarda kesilmiş numuneler, prob olarak adlandırıl...
NiCoFe filmlerin elektrodepozisyon tekniği ile üretimi ve depozisyon parametrelerinin karakterizasyona etkisi - Sayfa 36
3.5 Magnetorezistans Ölçümler (MR) İnce filmlerin manyetorezistans ölçümleri Van der Pauw (VDP) metodu kullanarak yapılabilir. Bu metod akım ve potansiyel kontaktları numunenin çevresi üzerindeki noktalardan yapılmış numunelere uygulanabilir. Manyetodirenç ölçümlerinde film bir örnek tutturucu üzerine yerleştirilir ve örnek üzerinden geçen akıma karşılık film üzerindeki voltaj değerleri kaydedi...
CoNi/Cu süperörgülerinin elektrodepozisyonu ve magnetorezistans özellikleri - Sayfa 58
RB  VC VD I AB (3.7) Şekil 3.10.b’ deki gibi, numunenin A ve C uçlarına akım uygulanıp, B ve D uçlarından potansiyel ölçüldüğündeyse EMR ölçümü yapılmış olur ve direnç değerleri denklem (3.8) yardımıyla hesaplanır. RE  VB VD I AC (3.8) (a) (b) Şekil 3.10. (a) BMR ve (b) EMR ölçümleri sırasında akım ve potansiyel için kontakt noktaları Numunenin direncindeki yüzde d...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

direnç
alan
manyetik
akım
potansiyel
gibi


43. SAYFA ICERIGI

31

(BMR) ve uygulanan akıma dik olduğu Enine Manyetorezistans (EMR) olarak bilinmektedirler. Bu manyetorezistans ölçümlerinin yapıldığı geometriler Şekil 3.8de verilmektedir.

Bu yöntemde ölçülmesi gereken bir numuneye Şekil 3.8.adaki gibi A ve B uçlarına akım uygulanır ve manyetik alan uygulanır. C ve D uçlarından ise potansiyel ölçülür. Buna boyuna manyetorezistans (BMR) denir. Bu direnç (3.3) denklemi ile hesaplanabilir.

RB

=

VC VD I AB

(3.3)

Aynı numuneye Şekil 3.8.bdeki gibi A ve C uçlarına akım uygulanır, B ve D uçlarından ise potansiyel ölçülürse bunada enine manyetorezistans (EMR) denir. Direnç (3.4) denklemi ile hesaplanabilir.

RE

=

VB VD I AC

(3.4)

Şekil 3.8 Van der Pauw Tekniği.
Bu işlemler sonucunda elde edilen değerlerden numunenin MRındaki değişim (3.5) denklemi ile hesaplanmaktadır.

İlgili Kaynaklarsingle.php