Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi

35

temizlendikten sonra 3 elektrotlu sistem kuruldu. Bu sistem potentiostat ve bilgisayar kontrolü ile akım-zaman değerleri kaydedildi.

(a)
200 100
0

Co
DCepu ozis yonu depozisyonu

Akım (m A)

-100

-200 Cu
Depozis yonu -300
01

Co depozisyonu
23 Zaman (s)

(b) 150
50

CCoFue Ddepepozoizsiysyoonunu

4

Akım (mA)

-50

-150 Cu Depozisyonu

CoFe depozisyonu

-250
01234 Zaman (s)

Şekil 4.2 (a) Co/Cu ve (b) CoFe/Cu örneklerinin akım-zaman geçişleri.

5 5

Kaydedilen akım, zamanın fonksiyonu olarak çizildi. Akım-Zaman geçişleri olarak isimlendirilen bu eğriler Co/Cu ve CoFe/Cu çok katmanlı yapıları için Şekil 4.2de verilmiştir. Eğrilerden görüldüğü gibi Co/Cu ve CoFe/Cu filmleri benzer bir47. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi - Sayfa 52
40 Şekil 4.2‟de, CoFe/Cu ve CoFeNi/Cu numunelerinden elde edilen akım-zaman geçişleri görülmektedir. Katodik tarafta oluşmuş ani akım düşüşlerini izleyen kararlı akım değerleri, CoFe (Şekil 4.2.a) ve CoFeNi (Şekil 4.2.b) depozisyonuna karşılık gelir. Düşük katodik akım pulsları ise, Cu tabakasının depozisyonu gösterir. Anodik taraftaki yüksek akım pulsları da, CoFe ve CoFeNi‟nin geri çözündüğüne ...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zaman
depozis
akım
ozis
geçişleri
yonu


47. SAYFA ICERIGI

35

temizlendikten sonra 3 elektrotlu sistem kuruldu. Bu sistem potentiostat ve bilgisayar kontrolü ile akım-zaman değerleri kaydedildi.

(a)
200 100
0

Co
DCepu ozis yonu depozisyonu

Akım (m A)

-100

-200 Cu
Depozis yonu -300
01

Co depozisyonu
23 Zaman (s)

(b) 150
50

CCoFue Ddepepozoizsiysyoonunu

4

Akım (mA)

-50

-150 Cu Depozisyonu

CoFe depozisyonu

-250
01234 Zaman (s)

Şekil 4.2 (a) Co/Cu ve (b) CoFe/Cu örneklerinin akım-zaman geçişleri.

5 5

Kaydedilen akım, zamanın fonksiyonu olarak çizildi. Akım-Zaman geçişleri olarak isimlendirilen bu eğriler Co/Cu ve CoFe/Cu çok katmanlı yapıları için Şekil 4.2de verilmiştir. Eğrilerden görüldüğü gibi Co/Cu ve CoFe/Cu filmleri benzer bir

İlgili Kaynaklarsingle.php