Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi

43 Feinse %1.5tan %4 gibi bir değere ulaştığı görülmüştür. Yine aynı şekilde Cu, burada da CoFe ile beraber depozit olmaktadır.
(a)
(b)
Şekil 4.6 0.05 M Fe konsantrasyonuna sahip G çözeltisinden, çözelti sıcaklığı (a) 200C; (b) 300C.olduğunda üretilen 285[CoFe(6 nm)/Cu(4.5 nm)] çok katmanlı yapının yüzey morfolojisi.55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

cofe
çözelti
sahip
katmanlı
nmcu
yüzey


55. SAYFA ICERIGI

43 Feinse %1.5tan %4 gibi bir değere ulaştığı görülmüştür. Yine aynı şekilde Cu, burada da CoFe ile beraber depozit olmaktadır.
(a)
(b)
Şekil 4.6 0.05 M Fe konsantrasyonuna sahip G çözeltisinden, çözelti sıcaklığı (a) 200C; (b) 300C.olduğunda üretilen 285[CoFe(6 nm)/Cu(4.5 nm)] çok katmanlı yapının yüzey morfolojisi.

İlgili Kaynaklarsingle.php