Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi

iv

4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6

Manyetik karakterizasyonlar üzerine CoFe tabakasının etkisi.47 Manyetik karakterizasyonlar üzerine Cu tabakasının etkisi.49 Manyetorezistans üzerine Fe konsantrasyonunun etkisi. .51 Manyetorezistansın ferromanyetik tabaka (CoFe) kalınlığı ile değişimi.53 Manyetorezistansın manyetik olmayan tabaka (Cu) kalınlığı ile değişimi.55

5. TARTIŞMA .60

KAYNAKLAR .63

TEŞEKKÜR .67

ÖZGEÇMİŞ . 687. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi - Sayfa 7
iv 4.5.2 Ferromanyetik tabakanın (CoFeNi) manyetik özellikler üzerine etkisi ......50 4.5.3 Manyetik olmayan tabakanın (Cu) manyetik özellikler üzerine etkisi .......52 4.6 Manyetorezistans...........................................................................................54 4.6.1 Ni konsantrasyonunun manyetorezistansa etkisi ........................................54 4.6.2 Ferromanyetik t...
CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi - Sayfa 71
59 %MR 4.6.3 Manyetik olmayan tabaka kalınlığının manyetorezistansa olan etkisi CoFeNi/Cu süperörgülerinde, manyetik olmayan tabakanın (Cu) MR üzerindeki etkisini görmek için, manyetik tabaka (CoFeNi) kalınlığı 4nm‟ de sabit tutularak; 0.5, 1, 2 ve 4 nm Cu kalınlığına sahip numuneler üretildi ve MR ölçümleri alındı (Şekil 4.23). EMR ve BMR değerlerinin, uygulanan manyetik alanın artışıyla...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

manyetik
tabaka
kalınlığı
cofe
etkisi
ferromanyetik


7. SAYFA ICERIGI

iv

4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6

Manyetik karakterizasyonlar üzerine CoFe tabakasının etkisi.47 Manyetik karakterizasyonlar üzerine Cu tabakasının etkisi.49 Manyetorezistans üzerine Fe konsantrasyonunun etkisi. .51 Manyetorezistansın ferromanyetik tabaka (CoFe) kalınlığı ile değişimi.53 Manyetorezistansın manyetik olmayan tabaka (Cu) kalınlığı ile değişimi.55

5. TARTIŞMA .60

KAYNAKLAR .63

TEŞEKKÜR .67

ÖZGEÇMİŞ . 68

İlgili Kaynaklarsingle.php