Çocuklarda ketamin-propofol ve alfentanil-propofolun proseal laringeal maske yerleştirilmesi koşullarına etkisi
T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES
ÇOCUKLARDA KETAM N-PROPOFOL VE ALFENTAN L-PROPOFOLUN
PROSEAL LARENGEAL MASKE YERLE T R LMES KO ULLARINA ETK LER
UZMANLIK TEZ Dr. Derya ÖNAL Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Zekine BEGEÇ MALATYA 2008
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. NÖNÜ ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES
ÇOCUKLARDA KETAM N-PROPOFOL VE ALFENTAN L-PROPOFOLUN
PROSEAL LARENGEAL MASKE YERLE T R LMES KO ULLARINA ETK LER
UZMANLIK TEZ Dr. Derya ÖNAL Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Zekine BEGEÇ MALATYA 2008
1single.php