CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesiT.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
CoFeNi/Cu SÜPERÖRGÜLERİN ÖZELLİKLERİNİN Ni İÇERİĞİNE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
Sonser KALSEN
YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI
BURSA20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
CoFeNi/Cu SÜPERÖRGÜLERİN ÖZELLİKLERİNİN Ni İÇERİĞİNE BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
Sonser KALSEN
YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI
BURSA2010

İlgili Kaynaklarsingle.php