CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi7
iyonunun aktiflik sayısıdır. Hücre içinde net bir akım gözlemlemek için elektoda, onun denge değerinden farklı bir potansiyel uygulamak gerekmektedir. Eğer uygulanan elektrot potansiyeli, denge potansiyelinden daha negatifse katodik akım geçer ve elektrodepozisyon olayı gerçekleşir. Uygulanan elektrot potansiyeli, denge potansiyelinden daha pozitifse anodik akım geçer.
Elektrodepozisyon olayının gerçekleştiği bir elektrokimyasal hücre, üçlü bir sistemden oluşuyorsa (Şekil 2.1) burada; anot yardımcı elektrot (YE), katot da çalışma elektrotudur (ÇE). Elektrokimyasal hücreler, tıpkı metalik iletkenlerdeki gibi yük akışına karşı direnç gösterirler. Çözeltinin bu direncini azaltmak için, referans elektrot (RE) olabildiğince, ÇEye yakın bir yere yerleştirilir. Elektrokimyasal hücredeki potentiostat, ÇE ve YE arasındaki potansiyelin değişimi ve kontrolü için kullanılır (Alper 1995, Kılıç ve ark. 1998).

Şekil 2.1 Üç elektrotlu kimyasal hücre.
Elektrodepozisyon sırasında depozit edilen madde miktarı, Faraday Yasası kullanılarak belirlenebilir. Çünkü elektrotlardan ayrılan madde miktarı devreden geçen akım miktarı ile doğru orantılıdır.

q = NnF

(2.3)19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi - Sayfa 19
7 Şekil 2.1 Üç elektrotlu elektrokimyasal hücre. Şekil 2.1’deki sistemde elektrodepozisyonun meydana geldiği bir elektrolitik hücrenin diyagramı verilmiştir. Depozisyonun gerçekleştiği katot, çalışma elektrotu (ÇE) ucuna bağlanır. Yardımcı elektrota (YE) da anot bağlanır. Referans elektrot (RE) çözelti direncinin olabildiğince azaltılması için ÇE’ye oldukça yakın yerleştirilir. Oluşturulan bu ...
Elektrodepozisyon tekniği ile büyütülen CoFeCu filmlerin yapısal, manyetik ve manyetodirenç özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 19
2. KURAMSAL BİLGİ Bu bölümde elektrodepozisyon tekniği, alaşım sistemleri, kristal yapılar, manyetizma ve manyetik direnç kavramları hakkında çalışma sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler anlatılmaktadır. 2.1 Elektrokimyanın Temelleri ve Elektrodepozisyon Tekniği Elektrokimya, kimyasal enerji ile elektrik enerjisi arasındaki bağıntıları, bu iki enerjinin karşılıklı dönüşmelerini ve bunlarla ...
Co-Cu alaşım filmlerinin elektrodepozisyonu ve özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 18
6 şeklinde verilir. Burada η, aşırı potansiyel, iRs, çözeltideki potansiyel düşmesi (ohmik polarizasyon)’dir. Elektrokimyasal hücreler metalik iletkenler de olduğu gibi yük akışına karşı direnç gösterirler. Burada Rs elektrotlar arasında çözelti direncidir. Aşırı potansiyel, elektrot potansiyelinin denge değerinden sapması ve elektrotun polarizasyon derecesi olarak tanımlanır. Aşırı potansiyel,...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kimyasal
hücre
elektrot
madde
potansiyel
akım


19. SAYFA ICERIGI

7
iyonunun aktiflik sayısıdır. Hücre içinde net bir akım gözlemlemek için elektoda, onun denge değerinden farklı bir potansiyel uygulamak gerekmektedir. Eğer uygulanan elektrot potansiyeli, denge potansiyelinden daha negatifse katodik akım geçer ve elektrodepozisyon olayı gerçekleşir. Uygulanan elektrot potansiyeli, denge potansiyelinden daha pozitifse anodik akım geçer.
Elektrodepozisyon olayının gerçekleştiği bir elektrokimyasal hücre, üçlü bir sistemden oluşuyorsa (Şekil 2.1) burada; anot yardımcı elektrot (YE), katot da çalışma elektrotudur (ÇE). Elektrokimyasal hücreler, tıpkı metalik iletkenlerdeki gibi yük akışına karşı direnç gösterirler. Çözeltinin bu direncini azaltmak için, referans elektrot (RE) olabildiğince, ÇEye yakın bir yere yerleştirilir. Elektrokimyasal hücredeki potentiostat, ÇE ve YE arasındaki potansiyelin değişimi ve kontrolü için kullanılır (Alper 1995, Kılıç ve ark. 1998).

Şekil 2.1 Üç elektrotlu kimyasal hücre.
Elektrodepozisyon sırasında depozit edilen madde miktarı, Faraday Yasası kullanılarak belirlenebilir. Çünkü elektrotlardan ayrılan madde miktarı devreden geçen akım miktarı ile doğru orantılıdır.

q = NnF

(2.3)

İlgili Kaynaklarsingle.php