CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi23
göre +0.5 V ve -1.0 V değerleri arasında, 20 mV/s tarama hızı ile taranarak elde edilmiştir.

Şekil 3.1 (a) Dönüşümlü voltamogramın elde edilmesinde kullanılan potansiyelin zamanla değişimi. (b) Bu potansiyele karşılık gelen akım değişimi (Hibbert 1993).

150
Anodik
100

E p,a

50

I (mA)

I p,a 0
I p,c

-50
Katodik

E p,c

-100 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 V (SCE)

Şekil 3.2 Oda sıcaklığında, 0.04 M CuSO4 çözeltisinin dönüşümlü voltametri (CV) eğrisi.35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi - Sayfa 34
22 civarında anodik akım geçmeye başlar ve +0.25 V civarında Ι p,A ile gösterilen maksimum değerine ulaşır. Anodik taraftaki bu pik Cu’ ın geri çözünmesine karşılık gelir ve Cu tamamen çözünene kadar anodik akım geçişi devam eder. Şekil 3.1 (a) Dönüşümlü voltamogramın elde edilmesinde kullanılan potansiyelin zamanla değişimi. (b) Bu potansiyele karşılık gelen akım değişimi (Hibbert 1993). 1...
İndol-Karbazol ve İndol-Tiyofen komonomerlerinin sentezi, elektropolimerizasyonu ve karakterizasyonu - Sayfa 56
İki ve dört döngü ile elde edilen filmler için elektroaktivite gözlenirken, 8 döngü ile elde edilen polimerler dirençli filmler oluşturduğundan redoks davranışı göstermemişlerdir (Şekil Ek A.1). Bu nedenle genelde 2 ve 4 döngü ile elde edilen filmler incelenmiştir. Polimerizasyon sırasında uygulanan potansiyel aralığının polimerin redoks davranışı üzerindeki etkisi incelenmiş ve aynı koşullarda d...
Geleceğin temiz enerjisi hidrojen gazının elektrolizle eldesinde tiyoüre ve nikel katodun etkilerinin araştırılması - Sayfa 13
Şekil 4.7. Platin elektrotun 0,5 M HCl + 50 mM Tiyoüre çözeltisinde açık devre potansiyelinde ( Eocp ), 100 mV (b), 200 mV ( c ) ve 300 mV ( d ) aşırı gerilimlerde elde edilen Nyquist eğrileri……………………….58 Şekil 4.8. Şekil 4.9. Platin elektrotun 0,5 M NaOH + 0 (a), 5 (b), 15 (c) ve 50 (b) m M Tiyoüre çözeltisinden 0,001 V/s tarama hızı ile elde edilen katodik akım - potansiyel eğrileri…………...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarama
hızı
dönüşümlü
arasında
voltametri
akım


35. SAYFA ICERIGI

23
göre +0.5 V ve -1.0 V değerleri arasında, 20 mV/s tarama hızı ile taranarak elde edilmiştir.

Şekil 3.1 (a) Dönüşümlü voltamogramın elde edilmesinde kullanılan potansiyelin zamanla değişimi. (b) Bu potansiyele karşılık gelen akım değişimi (Hibbert 1993).

150
Anodik
100

E p,a

50

I (mA)

I p,a 0
I p,c

-50
Katodik

E p,c

-100 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 V (SCE)

Şekil 3.2 Oda sıcaklığında, 0.04 M CuSO4 çözeltisinin dönüşümlü voltametri (CV) eğrisi.

İlgili Kaynaklarsingle.php