CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesiiii
İÇİNDEKİLER
ÖZET. İ
ABSTRACT .İİ
İÇİNDEKİLER . İİİ
SİMGELER DİZİNİ . V
ŞEKİLLER DİZİNİ .Vİİ
TABLOLAR DİZİNİ . İX
1. GİRİŞ .1
2. KURAMSAL BİLGİLER.4
2.1 Elektrokimyanın Temel Kavramları.4 2.2 Süperörgülerin Elektrokimyasal Depozisyonu .8
2.2.1 Co, Fe, Ni ve Cu metalleri .8 2.2.2 CoFeNi/Cu süperörgüleri .10 2.3 Manyetik Özellikler .12 2.4 Manyetorezistans (MR) .15 2.4.1 Ferromanyetik tabaka kalınlığı .20 2.4.2 Ferromanyetik olmayan tabaka kalınlığı.21
3. MATERYAL VE YÖNTEM.22
3.1 Elektrokimyasal Karakterizasyon .22 3.2 Süperörgülerin Hazırlanması .25
3.2.1 Alttabakaların hazırlanması .25 3.2.2 Elektrokimyasal depozisyon işlemi.26 3.2.3 Süperörgülerin alttabakadan kaldırılması .27 3.3 Yapısal Karakterizasyon .27 3.3.1 X-Işını difraktometresi (XRD).27 3.3.2 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) .32 3.4 Manyetik Karakterizasyon.33 3.4.1 Titreşimli örnek magnetometresi (VSM) .33 3.5 Manyetorezistans Karakterizasyonu.35 3.5.1 Manyetorezistans (MR).35
4. ARAŞTIRMA VE SONUÇLAR .37
4.1 Giriş .37 4.2 CoFeNi/Cu süperörgülerinin elektrokimyasal depozisyonu .37 4.3 Elektrokimyasal Karakterizasyonlar .38 4.4 Yapısal Karakterizasyon .41
4.4.1 X-ışını difraksiyonu .41 4.4.2 Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımı X-ışını (EDX). .44 4.5 Manyetik Özellikler .47 4.5.1 Ni konsantrasyonunun manyetik özellikler üzerine etkisi .476. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CoNi/Cu süperörgülerinin elektrodepozisyonu ve magnetorezistans özellikleri - Sayfa 8
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET................................................................................................................................. i ABSTRACT .....................................................................................................................ii TEŞEKKÜR ........................................................................................................
Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi - Sayfa 6
iii İÇİNDEKİLER ÖZET................................................................................................................................ İ ABSTRACT ....................................................................................................................İİ İÇİNDEKİLER ............................................................................................................
Elektrodepozisyonla sentezlenen NiFe alaşım ve NiFeCu/Cu süperörgülerin yapısal, manyetik - Sayfa 7
3.2.2 3.2.3 3.3 3.4 3.5 3.6 Filmlerin Depozisyonu Filmlerin Alttabakadan Çıkarılması X-Işını Difraksiyonu (XRD) ile Kristal Yapı Analizi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile Yüzey Morfolojisi ve Elementel Analiz Van-der Pauw (VDP) Tekniği ile Magnetorezistans (MR) Ölçümü Titreşimli Numune Magnetometresi (VSM) 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4....

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

depozisyon
tabaka
manyetik
süperörgüleri
yapısal
süperörgülerin


6. SAYFA ICERIGI

iii
İÇİNDEKİLER
ÖZET. İ
ABSTRACT .İİ
İÇİNDEKİLER . İİİ
SİMGELER DİZİNİ . V
ŞEKİLLER DİZİNİ .Vİİ
TABLOLAR DİZİNİ . İX
1. GİRİŞ .1
2. KURAMSAL BİLGİLER.4
2.1 Elektrokimyanın Temel Kavramları.4 2.2 Süperörgülerin Elektrokimyasal Depozisyonu .8
2.2.1 Co, Fe, Ni ve Cu metalleri .8 2.2.2 CoFeNi/Cu süperörgüleri .10 2.3 Manyetik Özellikler .12 2.4 Manyetorezistans (MR) .15 2.4.1 Ferromanyetik tabaka kalınlığı .20 2.4.2 Ferromanyetik olmayan tabaka kalınlığı.21
3. MATERYAL VE YÖNTEM.22
3.1 Elektrokimyasal Karakterizasyon .22 3.2 Süperörgülerin Hazırlanması .25
3.2.1 Alttabakaların hazırlanması .25 3.2.2 Elektrokimyasal depozisyon işlemi.26 3.2.3 Süperörgülerin alttabakadan kaldırılması .27 3.3 Yapısal Karakterizasyon .27 3.3.1 X-Işını difraktometresi (XRD).27 3.3.2 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) .32 3.4 Manyetik Karakterizasyon.33 3.4.1 Titreşimli örnek magnetometresi (VSM) .33 3.5 Manyetorezistans Karakterizasyonu.35 3.5.1 Manyetorezistans (MR).35
4. ARAŞTIRMA VE SONUÇLAR .37
4.1 Giriş .37 4.2 CoFeNi/Cu süperörgülerinin elektrokimyasal depozisyonu .37 4.3 Elektrokimyasal Karakterizasyonlar .38 4.4 Yapısal Karakterizasyon .41
4.4.1 X-ışını difraksiyonu .41 4.4.2 Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımı X-ışını (EDX). .44 4.5 Manyetik Özellikler .47 4.5.1 Ni konsantrasyonunun manyetik özellikler üzerine etkisi .47

İlgili Kaynaklarsingle.php