CoFeNi/Cu süperörgülerin özelliklerinin Ni içeriğine bağlı olarak incelenmesi50

4.5.2 Ferromanyetik tabakanın (CoFeNi) manyetik özellikler üzerine etkisi
Şekil 4.12de, mıknatıslanma değerinin ferromanyetik tabaka ile değişimi verilmektedir. 2 ve 6 nm kalınlıklarında görülen sapmalar dışında, genel olarak ferromanyetik tabaka ile mıknatıslanma değerinin düştüğü söylenebilir.
Şekil 4.13te görüldüğü üzere, CoFeNi tabaka kalınlığı 2nm iken doyum mıknatıslanma değeri de 271 emu/cm3tür. Tabaka kalınlığının 4nmye çıkmasıyla MS değerinde de ani bir artış meydana gelir ve 840 emu/cm3 civarına ulaşır. Bu artıştaki diğer bir neden, geri çözünmesi engellenen Co nun yüksek MS değeri olabilir, çünkü ferromanyetik tabaka kalınlığının artışı demek, tabaka içine depozit olan Co ve Ni miktarının da artışı anlamına gelir. Her ne kadar, daha yüksek kalınlıklarda çok hafif bir azalış göstererek 640 emu/cm3 civarına gelse de, MS genel olarak; Co ve Ninin bulk değerleri arasındadır ve neredeyse- sabit bir görünüme sahiptir.

1000 800 600

400

200

0 t (CoFeNi)= 2nm

-200 t (CoFeNi)= 4nm

-400
.
-600

t (CoFeNi)= 6nm t (CoFeNi)= 8nm

-800 t (CoFeNi)= 10nm

-1000
-15 -10 -5 0 5 H(kOe)

10 15

Şekil 4.12 F çözeltisinden (0.5 M Ni) üretilen N [CoFeNi (tCoFeNi nm)/ Cu (4 nm)] süperörgüleri için bazı histeresis eğrileri.

M (emu/cm3)62. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Co/Cu çok katmanlı nanoyapılar üzerine Fe içeriğinin etkisi - Sayfa 60
48 iken bu kalınlığın 8 nm’ye çıkarıldığında değerinin ~350 emu/cm3 olduğu görüldü. Numunelerin mıknatıslanmalarının CoFe tabaka kalınlığının artması ile daha yüksek alanlarda doyuma ulaştığı anlaşıldı. Şekil 4.12.a’da CoFe kalınlığının 3 nm’den 15 nm’ye kadar olan serinin doyum mıknatıslanması değerleri verilmiştir. Dalgalı bir şekilde artan bir doyum mıknatıslanmasına sahiptir ve yaklaşık 150 e...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

emucm
doyum
mıknatıslanma
tabaka
kalınlığı
ferromanyetik


62. SAYFA ICERIGI

50

4.5.2 Ferromanyetik tabakanın (CoFeNi) manyetik özellikler üzerine etkisi
Şekil 4.12de, mıknatıslanma değerinin ferromanyetik tabaka ile değişimi verilmektedir. 2 ve 6 nm kalınlıklarında görülen sapmalar dışında, genel olarak ferromanyetik tabaka ile mıknatıslanma değerinin düştüğü söylenebilir.
Şekil 4.13te görüldüğü üzere, CoFeNi tabaka kalınlığı 2nm iken doyum mıknatıslanma değeri de 271 emu/cm3tür. Tabaka kalınlığının 4nmye çıkmasıyla MS değerinde de ani bir artış meydana gelir ve 840 emu/cm3 civarına ulaşır. Bu artıştaki diğer bir neden, geri çözünmesi engellenen Co nun yüksek MS değeri olabilir, çünkü ferromanyetik tabaka kalınlığının artışı demek, tabaka içine depozit olan Co ve Ni miktarının da artışı anlamına gelir. Her ne kadar, daha yüksek kalınlıklarda çok hafif bir azalış göstererek 640 emu/cm3 civarına gelse de, MS genel olarak; Co ve Ninin bulk değerleri arasındadır ve neredeyse- sabit bir görünüme sahiptir.

1000 800 600

400

200

0 t (CoFeNi)= 2nm

-200 t (CoFeNi)= 4nm

-400
.
-600

t (CoFeNi)= 6nm t (CoFeNi)= 8nm

-800 t (CoFeNi)= 10nm

-1000
-15 -10 -5 0 5 H(kOe)

10 15

Şekil 4.12 F çözeltisinden (0.5 M Ni) üretilen N [CoFeNi (tCoFeNi nm)/ Cu (4 nm)] süperörgüleri için bazı histeresis eğrileri.

M (emu/cm3)

İlgili Kaynaklarsingle.php