93
( )Z 1 X 2 = 6841.773 Yeni Kuruş ( )Z 2 X 1 = 9209.725 Saat
Sonuçta her amacın alt ve üst sınırlarını 6841.773 Z 1 12285.6485 248.33 Z 2 9209.725 şeklinde bulur ve üyelik fonksiyonunu (5.38)deki gibi şu şekilde yazarız:

( )Z~1 Z 1(x) =

1 eğer Z 1 (x) L1

12285.6485 Z 1 (x)
12285.6485 6841.773

eğer

L1 < Z 1(x) < U1 0 eğer Z 1 (x) U1 (6.14) ( )Z~2 Z 2 (x) = 1 eğer Z 2 (x) L2 9209.725 Z 2 (x) 9209.725 248.33 eğer L2 < Z 2 (x) < U 2 0 eğer Z 2 (x) U 2 (6.15) Model (5.45)te amaç fonksiyonunda bulanık katsayı olmadığından genişleme prensibiyle modeli çözemeyeceğimizi ve bu yüzden modeldeki ~ Cijk , ~ Tijk , ~ Si , ~ D j , ~ Ek , ~ Bj değerlerini ağırlık merkezi yöntemiyle durulaştırarak kesin değerlere çevireceğimizi geçmiş bölümde söylemiştik. Bu değerler şöyledir: Çizelge 6.6 Bulanık parametrelerin durulaştırılmış değerleri. Parametreler Talep (Adet/Ay) No. Bulanık Değer 1. (500,1100,1700) 2. (25,130,300) 3. (0,140,350) 4. (900,1325,1700) 5. (100,500,1400) 6. (250,400,700) Kesin Değer 1100 151.6667 163.3333 1308.333 666.6667 450103. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

ERP danışman firma seçiminde fuzzy ANP ve fuzzy TOPSIS yöntemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 66
4.2 Üçgen Bulanık Sayılar Bir üçgen bulanık sayı (l/m, m/u) veya (l, m, u) seklinde gösterilir. Bir bulanık olay için l, m ve u parametreleri, sırasıyla mümkün en küçük değeri, en çok beklenen değeri ve mümkün en büyük değeri temsil eder. Şekil 4.1’de örnek olarak bir bulanık üçgen sayı verilmiştir [43] . Şekil 4.1 (l, m, u) Bulanık üçgen sayısı Her üçgen bulanık sayının lineer gösterimleri s...
İş süreçlerinde zayıf noktaların belirlenmesi analizi ve geliştirilmesine yönelik süreç geliştirme tekniklerinin modellenmesi ve uygulanması - Sayfa 145
132 (x − l) /(m − l),l ≤ x ≤ m,  µM (x) = (u − x) /(u 0, diger − m), m ≤ x ≤ u,   (6.21) Burada l ≤ m ≤ u olmak üzere, l ve u değerleri sırası ile M’in alt ve üst değerlerini ifade eder. M bulanık sayısının olasılığı en yüksek olan değeri m’dir. Değerlerin birbirine eşit olduğu durumda (l=m=u) ise bulanık olmayan kesin bir sayı söz konusudur (Kwo...
Bir açık işletmede bulanık karar verme yöntemleri kullanarak doğaya yeniden kazandırma projesi seçimi - Sayfa 73
66 Üçgen bulanık sayılar, üç tane gerçek sayıyla tanımlanmış bulanık sayıların özel bir çeşidi olup (l, m, u) şeklinde ifade edilmektedir. l, m ve u parametreleri sırasıyla en küçük olası değeri, en olası değeri ve en büyük olası değeri göstermektedirler. Üçgen bulanık sayı Ã’nın gösterilişi aşağıdaki Şekil 4.1. ile verilmektedir (Kaptanoğlu ve Özok, 2006). Şekil 4.1. Üçgen bulanık sayı, Ã. ...

103. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değer
bulanık
üyelik
değerleri
değerler
şeklinde


103. SAYFA ICERIGI

93
( )Z 1 X 2 = 6841.773 Yeni Kuruş ( )Z 2 X 1 = 9209.725 Saat
Sonuçta her amacın alt ve üst sınırlarını 6841.773 Z 1 12285.6485 248.33 Z 2 9209.725 şeklinde bulur ve üyelik fonksiyonunu (5.38)deki gibi şu şekilde yazarız:

( )Z~1 Z 1(x) =

1 eğer Z 1 (x) L1

12285.6485 Z 1 (x)
12285.6485 6841.773

eğer

L1 < Z 1(x) < U1 0 eğer Z 1 (x) U1 (6.14) ( )Z~2 Z 2 (x) = 1 eğer Z 2 (x) L2 9209.725 Z 2 (x) 9209.725 248.33 eğer L2 < Z 2 (x) < U 2 0 eğer Z 2 (x) U 2 (6.15) Model (5.45)te amaç fonksiyonunda bulanık katsayı olmadığından genişleme prensibiyle modeli çözemeyeceğimizi ve bu yüzden modeldeki ~ Cijk , ~ Tijk , ~ Si , ~ D j , ~ Ek , ~ Bj değerlerini ağırlık merkezi yöntemiyle durulaştırarak kesin değerlere çevireceğimizi geçmiş bölümde söylemiştik. Bu değerler şöyledir: Çizelge 6.6 Bulanık parametrelerin durulaştırılmış değerleri. Parametreler Talep (Adet/Ay) No. Bulanık Değer 1. (500,1100,1700) 2. (25,130,300) 3. (0,140,350) 4. (900,1325,1700) 5. (100,500,1400) 6. (250,400,700) Kesin Değer 1100 151.6667 163.3333 1308.333 666.6667 450

İlgili Kaynaklarsingle.php