1
1. GİRİŞ
Küreselleşen dünyada lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin gelişmesiyle birlikte, maliyeti azaltmak ve servis kalitesini yükseltmek için transport problemlerini çözebilmenin önemi daha da artmıştır.
Hem ortamdaki belirsizliklerin artması, hem de üretim kapasitesi ve talep miktarı kısıtlarının yanına taşıt kapasitesi gibi birçok kısıtın da eklenmesiyle modeller daha da karmaşık haller almaktadır.
Transport problemi lineer programlamanın özel bir tipidir; simpleks metod ve diğer algoritmalar kullanılarak çözülebilir. Sıradan lineer programlamada veya mevcut algoritmalarda amaç fonksiyonu ve model girdileri genellikle deterministik olarak kabul edilir. Fakat gerçek dünya problemlerinde çevre koşullarının belirsizliğinden dolayı mevcut kapasite, tahmini talep, ilgili maliyet/süre katsayıları gibi model parametreleri genellikle kesin değerler değildir. Planlama ufkundaki bilgilerin tam olmayışı veya mevcut olmayışından dolayı bulanık transport problemlerini geleneksel deterministik lineer programlama ve özel çözüm algoritmaları çözemez.
Literatürde bugüne kadar bulanık optimizasyonla ilgili yapılan çalışmalara bakacak olursak; Bellman ve Zadeh tarafından sunulan bulanık karar verme konseptinin ardından 1976da Zimmermann, bulanık kümeleri sıradan bir lineer programlama probleminde bulanık amaç ve kısıtlarla göstermiştir. Bu çalışma sıradan lineer programlamaya denk bir formun mevcut olabileceğini doğrulamıştır. Sonradan Zimmermannin bulanık lineer programlaması, bulanık ortamda dağıtım planlama kararı problemlerini çözmek için bulanık optimizasyon metodları olarak geliştirilmiştir.
Chanas vd. kesin değerli maliyet katsayılı ve bulanık değerli arz ve talep kısıtlı transport problemi için Bellman ve Zadeh kriterine dayanan parametrik programlama tekniğini geliştirmiştir. Chanas ve Kuchta, bulanık maliyet katsayılı transport problemini kesin amaç fonksiyonlu iki kriterli transport problemi haline çevirmişlerdir (Liu ve Kao, 2004).
Bunun dışında Chanas ve Kuchta, bulanık arz ve talepli tam sayılı bulanık transport problemini çözmek için bulanık amaç ve kısıtların ortak tatminini maksimize edecek bir algoritma geliştirmişlerdir. Bulanık dağıtım problemiyle ilgili çalışmaları yapanlar arasında; Bit vd., Chanas vd., Jimenez ve Verdegay, Tzeng vd. gibi isimler vardır (Liang, 2006).11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık doğrusal programlama ve bir üretim planlamasında uygulama örneği - Sayfa 69
58 Tablo 3.1: BDP ile ilgili yapılan çalı malar Çalı mayı yapan Bellman ve Zadeh Zimmermann Çalı manın yapıldı ı yıl 1970 1974 Tanaka, Okuda ve Asai Negoita ve Sularia Zimmermann Negoita Hannan Nakamura Chanas Tanaka ve Asai 1974 1976 1977 1981 1981 1984 1983 1984 Tanaka, Ichihashi ve Asai 1985 Slowinski 1986 Carlsson ve Korhonen Yazenin Werners Delgado ve Verdegay ...
Kombinatoryal optimizasyon problemlerinde arı sistemi yaklaşımı - Sayfa 133
121    ÇTMHDP bilimsel yazındaki zor problemlerden biridir. Probleme özel kısıtların da çözüme dâhil edilmesiyle problem daha da zorlaşmaktadır. Bilimsel yazın araştırmasından da görüldüğü gibi özel kısıtların dâhil olduğu çalışmalar oldukça azdır. AA ve YAK algoritmalarının deneysel çalışma bölümünde bahsedilen her 3 problem türüne de uygulanmasıyla oldukça tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
programlama
amaç
problemi
karar
model


11. SAYFA ICERIGI

1
1. GİRİŞ
Küreselleşen dünyada lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin gelişmesiyle birlikte, maliyeti azaltmak ve servis kalitesini yükseltmek için transport problemlerini çözebilmenin önemi daha da artmıştır.
Hem ortamdaki belirsizliklerin artması, hem de üretim kapasitesi ve talep miktarı kısıtlarının yanına taşıt kapasitesi gibi birçok kısıtın da eklenmesiyle modeller daha da karmaşık haller almaktadır.
Transport problemi lineer programlamanın özel bir tipidir; simpleks metod ve diğer algoritmalar kullanılarak çözülebilir. Sıradan lineer programlamada veya mevcut algoritmalarda amaç fonksiyonu ve model girdileri genellikle deterministik olarak kabul edilir. Fakat gerçek dünya problemlerinde çevre koşullarının belirsizliğinden dolayı mevcut kapasite, tahmini talep, ilgili maliyet/süre katsayıları gibi model parametreleri genellikle kesin değerler değildir. Planlama ufkundaki bilgilerin tam olmayışı veya mevcut olmayışından dolayı bulanık transport problemlerini geleneksel deterministik lineer programlama ve özel çözüm algoritmaları çözemez.
Literatürde bugüne kadar bulanık optimizasyonla ilgili yapılan çalışmalara bakacak olursak; Bellman ve Zadeh tarafından sunulan bulanık karar verme konseptinin ardından 1976da Zimmermann, bulanık kümeleri sıradan bir lineer programlama probleminde bulanık amaç ve kısıtlarla göstermiştir. Bu çalışma sıradan lineer programlamaya denk bir formun mevcut olabileceğini doğrulamıştır. Sonradan Zimmermannin bulanık lineer programlaması, bulanık ortamda dağıtım planlama kararı problemlerini çözmek için bulanık optimizasyon metodları olarak geliştirilmiştir.
Chanas vd. kesin değerli maliyet katsayılı ve bulanık değerli arz ve talep kısıtlı transport problemi için Bellman ve Zadeh kriterine dayanan parametrik programlama tekniğini geliştirmiştir. Chanas ve Kuchta, bulanık maliyet katsayılı transport problemini kesin amaç fonksiyonlu iki kriterli transport problemi haline çevirmişlerdir (Liu ve Kao, 2004).
Bunun dışında Chanas ve Kuchta, bulanık arz ve talepli tam sayılı bulanık transport problemini çözmek için bulanık amaç ve kısıtların ortak tatminini maksimize edecek bir algoritma geliştirmişlerdir. Bulanık dağıtım problemiyle ilgili çalışmaları yapanlar arasında; Bit vd., Chanas vd., Jimenez ve Verdegay, Tzeng vd. gibi isimler vardır (Liang, 2006).

İlgili Kaynaklarsingle.php