3
problemini elde etmek için bir parametrik yaklaşım geliştirmiştir. Literatürde parametrik katı transport problemini etkili bir şekilde çözen bilinen metodlar olmadığından makalelerinde evrimsel algoritma tabanlı çözüm metodu sunmuşlardır (Jimenez ve Verdegay, 1999).
Abd El-Wahed, ÇATPnin optimal uzlaşık çözümünü belirlemek için bir bulanık programlama yaklaşımı sunmuştur. Makale, amaç ve kısıt sayısı arttıkça bulanık yaklaşımın interaktif prosedürden daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkarmıştır (Abd El-Wahed, 2001).
Abd El-Wahed ve Lee çok amaçlı transport problemi için tercih edilen uzlaşık çözümü bulmak için interaktif bulanık hedef programlama yaklaşımını sunmuştur. Metod, her amaç fonksiyonunun en iyi alt sınırına yakın etkin çözümü bulmak için en kötü üst sınırı minimize etmeye odaklanmıştır. Yaklaşım, arama yönünü her amaç fonksiyonunun üst sınırları ve hedef seviyelerini güncelleyerek kontrol etmiştir. Hedef programlama, bulanık programlama, interaktif programlamanın bir metodolojide birleştirilmesi çok amaçlı transportasyon problemi ve diğer çok amaçlı optimizasyon problemlerini çözmek için güçlü bir araç olmuştur (Abd El-Wahed ve Lee, 2004).
Liu ve Kao, daha önce bulanık transport problemiyle ilgili yapılan çalışmalarda bulanık değer yerine kesin değerli çözümlerin bulunduğundan hareketle, kendileri maliyet katsayısı, talep ve arz kısıtlarının bulanık değerlerle ifade edildiği bulanık transportasyon problemini çözmek ve bulanık sonuç bulmak için Zadehin genişleme prensibine dayanan bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri yaklaşımda matematiksel program çifti formüle edilmiş, bulanık amaç değerinin değişik kesimlerindeki alt ve üst sınırları bulunarak üyelik fonksiyonu yaklaştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca en yüksek transport maliyetinin en fazla miktarda taşımayla oluşmayabileceği gösterilmiştir. Amaç fonksiyonunun kesin değerle değil de üyelik fonksiyonuyla ifade edilmesi karar vermek için daha çok bilgi sağlamıştır (Liu ve Kao, 2004).
Liu, maliyet katsayılarının, arz, talep ve taşıt kapasitesi kısıtlarının bulanık sayı olduğu bulanık katı transport probleminin bulanık amaç değerini çıkarabilecek bir metod sunmuştur. Genişleme prensibine dayanarak bulanık katı transport problemini matematiksel program çiftine çevirmiş ve kesiminde bulanık toplam transport maliyetinin alt ve üst sınırlarını hesaplamıştır (Liu, 2006).
Bu çalışmada; bulanık arz miktarı, talep miktarı, taşıma kapasitesi ve bütçe kısıtlı, bulanık amaç fonksiyonlu çok amaçlı bulanık transport probleminin çözümü için Zadehin genişleme13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık çok amaçlı lineer kesirli taşıma problemine çözüm önerisi - Sayfa 79
66  ai  0 i, bj  0 j, ciqj  0 (i, j) , mn   ai  bj i1 j1 kabulleri geçerlidir. Tanım 4.1 (ÇATP için Basılamaz Çözüm): x  S noktasının basılamaz bir çözüm olması için gerek ve yeter şart q , q 1,2,...Q için mn mn mn mn        cijqxij  cijq xij ve q için cijq xij  cij q xij i1 j1 i1 j1 i1 j1 i1 j1 sağlayan x  ...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
amaç
program
çözüm
programlama
yaklaşım


13. SAYFA ICERIGI

3
problemini elde etmek için bir parametrik yaklaşım geliştirmiştir. Literatürde parametrik katı transport problemini etkili bir şekilde çözen bilinen metodlar olmadığından makalelerinde evrimsel algoritma tabanlı çözüm metodu sunmuşlardır (Jimenez ve Verdegay, 1999).
Abd El-Wahed, ÇATPnin optimal uzlaşık çözümünü belirlemek için bir bulanık programlama yaklaşımı sunmuştur. Makale, amaç ve kısıt sayısı arttıkça bulanık yaklaşımın interaktif prosedürden daha iyi performans gösterdiğini ortaya çıkarmıştır (Abd El-Wahed, 2001).
Abd El-Wahed ve Lee çok amaçlı transport problemi için tercih edilen uzlaşık çözümü bulmak için interaktif bulanık hedef programlama yaklaşımını sunmuştur. Metod, her amaç fonksiyonunun en iyi alt sınırına yakın etkin çözümü bulmak için en kötü üst sınırı minimize etmeye odaklanmıştır. Yaklaşım, arama yönünü her amaç fonksiyonunun üst sınırları ve hedef seviyelerini güncelleyerek kontrol etmiştir. Hedef programlama, bulanık programlama, interaktif programlamanın bir metodolojide birleştirilmesi çok amaçlı transportasyon problemi ve diğer çok amaçlı optimizasyon problemlerini çözmek için güçlü bir araç olmuştur (Abd El-Wahed ve Lee, 2004).
Liu ve Kao, daha önce bulanık transport problemiyle ilgili yapılan çalışmalarda bulanık değer yerine kesin değerli çözümlerin bulunduğundan hareketle, kendileri maliyet katsayısı, talep ve arz kısıtlarının bulanık değerlerle ifade edildiği bulanık transportasyon problemini çözmek ve bulanık sonuç bulmak için Zadehin genişleme prensibine dayanan bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri yaklaşımda matematiksel program çifti formüle edilmiş, bulanık amaç değerinin değişik kesimlerindeki alt ve üst sınırları bulunarak üyelik fonksiyonu yaklaştırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca en yüksek transport maliyetinin en fazla miktarda taşımayla oluşmayabileceği gösterilmiştir. Amaç fonksiyonunun kesin değerle değil de üyelik fonksiyonuyla ifade edilmesi karar vermek için daha çok bilgi sağlamıştır (Liu ve Kao, 2004).
Liu, maliyet katsayılarının, arz, talep ve taşıt kapasitesi kısıtlarının bulanık sayı olduğu bulanık katı transport probleminin bulanık amaç değerini çıkarabilecek bir metod sunmuştur. Genişleme prensibine dayanarak bulanık katı transport problemini matematiksel program çiftine çevirmiş ve kesiminde bulanık toplam transport maliyetinin alt ve üst sınırlarını hesaplamıştır (Liu, 2006).
Bu çalışmada; bulanık arz miktarı, talep miktarı, taşıma kapasitesi ve bütçe kısıtlı, bulanık amaç fonksiyonlu çok amaçlı bulanık transport probleminin çözümü için Zadehin genişleme

İlgili Kaynaklarsingle.php