6
Rasyonel düşünce ve metodolojiyi öngören sistemin savunucusudur. Ayrıca egoizm ve septisizm de yaşam ilkeleri arasındadır.
Bilimsel araştırmalar yapılırken izlenecek yol ve kullanılacak yöntemlerin bilinmesi zorunluluğu vardır. Aristotelesin mantığıyla ancak felsefi yorumlar yapılabilmekte ancak bilimin önü açılamamaktadır. Güçlü bir mantığa gereksinimin olduğu o dönemde Descartes Metodolojiyi ortaya koymuştur. Metodolojinin dört temel ilkesini günümüzde de kullanmaktayız. Metodoloji tek başına mantık değildir. Metodolojinin dört temel ilkesi şunlardır:
1) Apaçıklık: Doğruluğu apaçık meydanda olmayan hiçbir fikir gerçek olarak kabul edilemez.
2) Analiz: Problemi daha iyi ve kolay çözebilmek için daha küçük parçalara ayırarak incelemek.
3) Sentez: Basit fikirlerden başlayarak daha karmaşık fikirlere yönelmek. 4) Kontrol: Hiçbirşeyin atlanmadığını, herşeyin doğru yapıldığını görmek için denetimler
yapmak. Modern mantığın kurucusu George Boole (1815-1864) Mantığın Matematiksel Çözümlemesi eseriyle yeni bir mantığı müjdeler ve birkaç yıl içinde Boole Cebirini bilim dünyasına kazandırır.
Modern mantık ikililiğe (dualite) dayanır ve 1 ve 0dan oluşur. Bu mantığın temel operatörleri VE ve VEYA bağlaçlarıdır. Boole Mantığı güçlü bir sezgiye gereksinme duyar. Bunu Boole, Bu mantık ancak sezgi erki güçlü olan insanların mantığıdır diyerek belirtmiştir (Aksoy vd., 2003).
Boole mantığının; değişme, birleşme, dağılma, soğurma, denk güçlülük, çift değilleme, De Morgan, Shannon, birim eleman, niceleme mantığı açılım yasaları, niceleme mantığı değilleme yasaları, genel değilleme yasası, ardışık gerektirme yasası, tümdengelimci gerektirme yasası gibi başlıca mantık yasaları vardır.
Boole tarafından ortaya atılan mantık uzunca bir süre tartışılmış ve Bertrand RUSSELın (1872-1970) çabaları sonucu kendini kabul ettirmiştir.
Modern mantığın gelişmesinde üç devre gözlemlenmiştir. İlk devrede matematik yöntemlerin mantığa uygulandığı görülür. Ancak mantık matematiği temellendirecek bir araç olarak alınmaz.16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık hedef programlama ve işletme yönetiminde bir uygulama - Sayfa 23
deyim halinde kendine yer bulmuştur. Descartes, Metodolojisi ile bir değişim süreci başlatmış, daha sonra Bacon’ın ileri sürdüğü tümevarım, deney ve gözlem yöntemi kabul edilmiştir. Yeni bir mantığa olan gereksinimi dile getiren İngiliz filozof ve bilim adamı Francis Bacon (1561-1626), Descartes ile çağdaştır ve Descartes onun fikirlerinden de yararlanmıştır. Bacon’ın “Novum Organon” adlı eseri ye...
Bulanık matematiksel programlama ve portföy analizi uygulaması - Sayfa 15
1. BULANIK MANTIK 1.1 Mantığın bir bilim dalı olarak gelişimi Bilimin başlangıcı kabul edilen süreç, Platon’un (İ.Ö. 428-348) öğrencisi eski Yunan filozoflarından Aristoteles (İ.Ö. 384-322) ile başlamıştır. Aristotales’in dönemi, Antik Çağ olarak adlandırılan ve henüz mantığın ortaya çıkmadığı bir döneme denk geldiğinden o dönemlerde mantıktan ziyade bilgi kavramı önceliklidir. Bu bilgiler de hen...
Matematik öğretiminde mantığın önemi ve ders kitaplarındaki uygulanma düzeyi - Sayfa 43
• Boole Dönemi: Boole’nun ‘‘ The Mathematical Analysis of Logic’’(1947) adlı çalışmasıyla başlayan bu döneme, mantığı matematiğin bir dalı kabul eden anlayış hâkim olmuştur. • Frege dönemi: Frege’nin mantık teorisi, onun semantik anlayışı ile yakından ilgilidir. Frege’ye göre mantık, sembollerle yapılan bir oyun değil, objektif düşüncelerin bilimidir. Mantık ile aritmetik arasında keskin sınırlar...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

modern
mantık
bilim
mantığı
mantığın
temel


16. SAYFA ICERIGI

6
Rasyonel düşünce ve metodolojiyi öngören sistemin savunucusudur. Ayrıca egoizm ve septisizm de yaşam ilkeleri arasındadır.
Bilimsel araştırmalar yapılırken izlenecek yol ve kullanılacak yöntemlerin bilinmesi zorunluluğu vardır. Aristotelesin mantığıyla ancak felsefi yorumlar yapılabilmekte ancak bilimin önü açılamamaktadır. Güçlü bir mantığa gereksinimin olduğu o dönemde Descartes Metodolojiyi ortaya koymuştur. Metodolojinin dört temel ilkesini günümüzde de kullanmaktayız. Metodoloji tek başına mantık değildir. Metodolojinin dört temel ilkesi şunlardır:
1) Apaçıklık: Doğruluğu apaçık meydanda olmayan hiçbir fikir gerçek olarak kabul edilemez.
2) Analiz: Problemi daha iyi ve kolay çözebilmek için daha küçük parçalara ayırarak incelemek.
3) Sentez: Basit fikirlerden başlayarak daha karmaşık fikirlere yönelmek. 4) Kontrol: Hiçbirşeyin atlanmadığını, herşeyin doğru yapıldığını görmek için denetimler
yapmak. Modern mantığın kurucusu George Boole (1815-1864) Mantığın Matematiksel Çözümlemesi eseriyle yeni bir mantığı müjdeler ve birkaç yıl içinde Boole Cebirini bilim dünyasına kazandırır.
Modern mantık ikililiğe (dualite) dayanır ve 1 ve 0dan oluşur. Bu mantığın temel operatörleri VE ve VEYA bağlaçlarıdır. Boole Mantığı güçlü bir sezgiye gereksinme duyar. Bunu Boole, Bu mantık ancak sezgi erki güçlü olan insanların mantığıdır diyerek belirtmiştir (Aksoy vd., 2003).
Boole mantığının; değişme, birleşme, dağılma, soğurma, denk güçlülük, çift değilleme, De Morgan, Shannon, birim eleman, niceleme mantığı açılım yasaları, niceleme mantığı değilleme yasaları, genel değilleme yasası, ardışık gerektirme yasası, tümdengelimci gerektirme yasası gibi başlıca mantık yasaları vardır.
Boole tarafından ortaya atılan mantık uzunca bir süre tartışılmış ve Bertrand RUSSELın (1872-1970) çabaları sonucu kendini kabul ettirmiştir.
Modern mantığın gelişmesinde üç devre gözlemlenmiştir. İlk devrede matematik yöntemlerin mantığa uygulandığı görülür. Ancak mantık matematiği temellendirecek bir araç olarak alınmaz.

İlgili Kaynaklarsingle.php