8
işleyemez insanlar gibi yorumlarda bulunamazlar, sayısal verilere ihtiyaç duyarlar. İşte burada matematik tabanlı teknoloji ve sözel düşünce yapısına sahip insan arasındaki köprü görevini bulanık mantık sağlamaktadır.
2.3 Bulanık Mantık Bulanık (fuzzy) terimi, olasılık dağılımları cinsinden tanımlanabilen belirsiz niceliklerin matematiği anlamındadır.
Bulanık Mantık, n değerli mantıktan sonra 1965te Lütfi Askerzade ZADEH tarafından ortaya konmuştur.
Zadehin ortaya attığı bu yeni mantık, ilk önce Batı dünyası tarafından bulanıklık güvensizliği ifade ettiği için yoğun tenkite maruz kalmıştır. Ancak 1970lerden sonra Doğuda ve özellikle Japonyada bulanık mantık önem kazanmıştır.
Zadeh ilk olarak n değerli mantıktan sonsuz değerli mantığa geçmeyi başarmış ve bunun için önce Bulanık Küme kavramını pekiştirmiştir.
Bulanık Mantık temelde,
1) Çok değerli mantık, 2) Olasılık kuramı, 3) Yapay zeka üzerine oturtulmuştur. Matematiğin gerçek dünyayı yorumlamasında daha geniş bir uyarlama alanı bu yolla bulunmuştur. Artık sadece siyah ile beyaz yoktur. Bunların arasında, bütün renkler ve onların her tondaki nüansları da yer alabilmektedir.
Bulanık mantığın dünyanın değişik araştırma merkezlerinde dikkat kazanması 1975te Mamdani ve Assilian tarafından yapılan bir buhar makinesi kontrolü ile olmuştur. Günümüzde otuzdan fazla ülkede bulanık mantık konusunda araştırmalar yapılmakta olup bu ülkelerin başında ABD, Japonya, Çin ve Avrupa ülkeleri gelmektedir. Japonyanın ise uygulama açısından daha önde olduğu görülmektedir. Bulanık mantığın uygulamaları günümüzde çok genişlemiş olup çeşitli endüstriyel süreçleri, asansörleri, metroları, çeşitli beyaz eşya ve elektronik araç-gereçleri kapsamına almıştır. Bu gelişmeler bulanık mantık uygulamalarına büyük bir hız kazandırmıştır.
Zadehten sonra en önemli çalışmaları, Rescher, Dubois, Prade, Lakeoff, Yager ve Kandel18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık kümelerin üyelik fonksiyonlarının belirlenmesi - Sayfa 16
3. BULANIK KÜMELER Klasik mantığın tanımlayamadığı belirsizlikler çoğunlukla bilimsel olmayan bir şey olarak kabul görmesine rağmen, 19.yy başlarında belirsizlikler üzerine bir çok filozof kafa yormuştur. 1920’lerde Heisenberg (1983) ortaya ilk belirsizlik kavramını atarak bilimi çok değerliliğe zorlamıştır. 1930’ların başlarında Lukasiewicz (1930) ilk üç-değerli mantık sistemini ve aynı dönemler...
Deney planlamasında bulanık mantık yaklaşımı - Sayfa 26
Plato oluşturmuş daha sonra 1900 lerde Polonyalı mantıkçı Jan Lukasiewicz, 1930 larda kuantum filozofu Marx Black bu düşünceyi desteklemiştir. Lukasiewicz ilk kez Aristo’nun iki değerli mantığına sistematik bir alternatif geliştirerek çok değerli ya da bulanık mantık küme sistemlerini geliştirirken, Black ise bulanık küme üyelik fonksiyonlarından bahseden ilk kişi olmuştur [33]. 1930’lu yıllarda ...
Hava alanlarının performans analizinde bulanık çok ölçütlü karar verme yaklaşımı - Sayfa 101
Geçmişte belirsizliklerin işlenmesi ve sonuçlar çıkarılması için olasılık teorisi kullanılmıştır. Matematik ve mühendislikte bu teori, belirsizlik durumlarında istatistik yöntemlerle birlikte kullanılmıştır. Bu nedenle de bütün belirsizlikleri rastgele karakterde olduğu görüşü yaygınlaşmıştır. Ancak belirsizliklerin tümü rastgele özelliğe sahip değildir. Rastgelelikte en önemli özellik, sonuçların...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mantık
bulanık
mantığın
sonra
uygulama
zadeh


18. SAYFA ICERIGI

8
işleyemez insanlar gibi yorumlarda bulunamazlar, sayısal verilere ihtiyaç duyarlar. İşte burada matematik tabanlı teknoloji ve sözel düşünce yapısına sahip insan arasındaki köprü görevini bulanık mantık sağlamaktadır.
2.3 Bulanık Mantık Bulanık (fuzzy) terimi, olasılık dağılımları cinsinden tanımlanabilen belirsiz niceliklerin matematiği anlamındadır.
Bulanık Mantık, n değerli mantıktan sonra 1965te Lütfi Askerzade ZADEH tarafından ortaya konmuştur.
Zadehin ortaya attığı bu yeni mantık, ilk önce Batı dünyası tarafından bulanıklık güvensizliği ifade ettiği için yoğun tenkite maruz kalmıştır. Ancak 1970lerden sonra Doğuda ve özellikle Japonyada bulanık mantık önem kazanmıştır.
Zadeh ilk olarak n değerli mantıktan sonsuz değerli mantığa geçmeyi başarmış ve bunun için önce Bulanık Küme kavramını pekiştirmiştir.
Bulanık Mantık temelde,
1) Çok değerli mantık, 2) Olasılık kuramı, 3) Yapay zeka üzerine oturtulmuştur. Matematiğin gerçek dünyayı yorumlamasında daha geniş bir uyarlama alanı bu yolla bulunmuştur. Artık sadece siyah ile beyaz yoktur. Bunların arasında, bütün renkler ve onların her tondaki nüansları da yer alabilmektedir.
Bulanık mantığın dünyanın değişik araştırma merkezlerinde dikkat kazanması 1975te Mamdani ve Assilian tarafından yapılan bir buhar makinesi kontrolü ile olmuştur. Günümüzde otuzdan fazla ülkede bulanık mantık konusunda araştırmalar yapılmakta olup bu ülkelerin başında ABD, Japonya, Çin ve Avrupa ülkeleri gelmektedir. Japonyanın ise uygulama açısından daha önde olduğu görülmektedir. Bulanık mantığın uygulamaları günümüzde çok genişlemiş olup çeşitli endüstriyel süreçleri, asansörleri, metroları, çeşitli beyaz eşya ve elektronik araç-gereçleri kapsamına almıştır. Bu gelişmeler bulanık mantık uygulamalarına büyük bir hız kazandırmıştır.
Zadehten sonra en önemli çalışmaları, Rescher, Dubois, Prade, Lakeoff, Yager ve Kandel

İlgili Kaynaklarsingle.php