İÇİNDEKİLER
Sayfa SİMGE LİSTESİ . iv

KISALTMA LİSTESİ. v

ŞEKİL LİSTESİ. vi

ÇİZELGE LİSTESİ . vii

ÖNSÖZ . viii

ÖZET . ix

ABSTRACT . x

1. GİRİŞ . 1

2.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.6 2.6.1 2.7 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.9 2.9.1

BULANIK MANTIK . 5
Geçmişten Günümüze Bilim ve Mantık . 5 Belirsizlik . 7 Bulanık Mantık. 8 Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri . 9 Bulanık Kümelerin Özellikleri . 12 Bulanık Küme İşlemleri . 13 Bulanık Sayılar ve Kesimleri. 15 Bulanık Sayılarda Toplama İşlemi . 16 Bulanık Sayılarda Çıkarma İşlemi. 16 Bulanık Sayılarda Çarpma İşlemi. 17 Bulanık Sayılarda Bölme İşlemi. 17 Genişleme Prensibi . 18 Bulanık Bağıntılar. 18 Bulanık Bağıntılarda İşlemler . 18 Bulanıklaştırma ve Üyelik Derecesinin Belirlenmesi. 18 Durulaştırma. 20 En Büyük Üyelik İlkesi. 20 Sentroid (Ağırlık Merkezi) Yöntemi . 20 Ağırlıklı Ortalama Yöntemi . 21 Ortalama En Büyük Üyelik . 21 Toplamların Merkezi . 21 En Büyük Alanın Merkezi . 22 En Büyük İlk veya Son Üyelik Derecesi . 22 Bulanık Kurallar ve Sistemler . 23 Daraltma. 23
ii2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık mantık kuramını kullanarak belirsizlik şartlarında maliyet-hacim-kar analizleri - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ......................................................................................................... v ŞEKİL LİSTESİ........................................................................................................... vi TABLO LİSTESİ ......................................................................................................... vii ÖZET..................
Kapalı devre tedarik zinciri problemine bulanık karar verme yaklaşımı - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ........................................................................................................................... İİİ SİMGE LİSTESİ.............................................................................................................Vİ KISALTMA LİSTESİ ...................................................................................................Vİİ...
Bulanık mantıkla görüntü zenginleştirme yöntemlerine dayanarak mammogramlardan mikro kalsifikasyon tespiti - Sayfa 1
İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ ....................................................................................................................... iv KISALTMA LİSTESİ ................................................................................................................ v ŞEKİL LİSTESİ ...............................................................................................

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
kümeler
giriş
özet
bulanık
küme


2. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa SİMGE LİSTESİ . iv

KISALTMA LİSTESİ. v

ŞEKİL LİSTESİ. vi

ÇİZELGE LİSTESİ . vii

ÖNSÖZ . viii

ÖZET . ix

ABSTRACT . x

1. GİRİŞ . 1

2.
2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.6 2.6.1 2.7 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.9 2.9.1

BULANIK MANTIK . 5
Geçmişten Günümüze Bilim ve Mantık . 5 Belirsizlik . 7 Bulanık Mantık. 8 Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri . 9 Bulanık Kümelerin Özellikleri . 12 Bulanık Küme İşlemleri . 13 Bulanık Sayılar ve Kesimleri. 15 Bulanık Sayılarda Toplama İşlemi . 16 Bulanık Sayılarda Çıkarma İşlemi. 16 Bulanık Sayılarda Çarpma İşlemi. 17 Bulanık Sayılarda Bölme İşlemi. 17 Genişleme Prensibi . 18 Bulanık Bağıntılar. 18 Bulanık Bağıntılarda İşlemler . 18 Bulanıklaştırma ve Üyelik Derecesinin Belirlenmesi. 18 Durulaştırma. 20 En Büyük Üyelik İlkesi. 20 Sentroid (Ağırlık Merkezi) Yöntemi . 20 Ağırlıklı Ortalama Yöntemi . 21 Ortalama En Büyük Üyelik . 21 Toplamların Merkezi . 21 En Büyük Alanın Merkezi . 22 En Büyük İlk veya Son Üyelik Derecesi . 22 Bulanık Kurallar ve Sistemler . 23 Daraltma. 23
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php