10

değer alırlar.

~ (x), A

A~ daki

x

elemanlarının üyelik derecelerini gösterir. Üyelik aralığı,

belirli

bir

değerin

bir

bulanık

küme

içerisinde

yer

almasının

güvenirliliğinin

işaretidir.

~ (x), A

1e yaklaştıkça x elemanının A~ daki üyeliği artar. Eğer üyelik derecesi olarak adlandırılan

üyelik fonksiyonunun değeri bire eşitse x elemanı bulanık kümeye tamamen aittir. Eğer bu

değer sıfır ise, x bulanık kümeye ait değildir. Eğer üyelik derecesi sıfır ile bir arasında ise x

bulanık kümenin kısmi üyesidir (Babuska,1998).

Üyelik fonksiyonları üçgen, çan, yamuk şeklinde olabilir.

~ (x) A 1.0

Şekil 2.1 Değişik şekillerdeki üyelik derecesi fonksiyonları.

A (x)

B~ (x)

1.0 1.0

x

2 34

x

2 34

x

Şekil

2.2

A

klasik

kümesinin

ve

~ B

bulanık

kümesinin

üyelik

derecesi

fonksiyonları.

Bulanık küme teorisindeki tanım, teorem ve ispatlar, bulanık olmayan kümeler için de daima doğrudur. X evrenindeki bir A~ bulanık kümesi

~ A

=[(

x

,

~

(x

)

)],

x X

A

(2.2)20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı üretim atölyelerinde performans ölçüm ve değerlemesi - Sayfa 30
18 Şekil 2.3. Klasik Küme Şekil 2.4. Bulanık Küme Bulanık mantıkta ise küme elemanları, bir kümeye ne kadar ait olduklarını gösteren üyelik derecesi µ(x)’e birlikte tanımlanırlar. Bu durumda küme sınırları için kademeli bir geçiş söz konusu olmaktadır. Küme elemanları, farklı kümelere, farklı derecelerde ait olabilmektedir. Örneğin ‘4’ elemanı klasik kümede her iki kümeye de eşit derecede...
Radyo frekansıyla tanımlama teknolojisinin uygulanması kararının bulanık a nalitik hiyerarşi yöntemi ile değerlendirilmesi: Bankacılık sektöründe bir uygulama - Sayfa 69
Yukarıdaki üyelik fonksiyonundan 14 dakika beklemenin üyelik derecesi 0,8 olarak bulunmaktadır. Diğer süre değerleri için de benzer şekilde hesaplama yapılabilir. Bir bulanık kümenin gösterimi, elemanlarının kesikli ya da sürekli olmasına göre değişir. Elemanlar ve üyelik dereceleri kesikli ve sonlu bir fonksiyon ise; ( ) ( ) ∑A =    µÃ (x1) x1 , µÃ (x2) x2 , ......
Arıza teşhisinde veri madenciliği ve yumuşak hesaplama tekniklerinin kullanımı - Sayfa 53
üyesi olabilir. Şekil 3.7 (a)’da her bir eleman aynı anda iki farklı kümeye üyelik dereceleri ile ait olabilir. Üyelik fonksiyonları, bulanık mantık ile bir problemi çözmek için kullanılan temel bileşenlerden biridir. Bu fonksiyonlar farklı biçimlerde olup, hangi tür bulanık üyelik fonksiyonlarının kullanılacağı probleme göre değişebilir. En gelişmiş yöntemler, uzman tecrübelerinden faydalanarak ...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

derecesi
küme
bulanık
üyelik
değer
kümesi


20. SAYFA ICERIGI

10

değer alırlar.

~ (x), A

A~ daki

x

elemanlarının üyelik derecelerini gösterir. Üyelik aralığı,

belirli

bir

değerin

bir

bulanık

küme

içerisinde

yer

almasının

güvenirliliğinin

işaretidir.

~ (x), A

1e yaklaştıkça x elemanının A~ daki üyeliği artar. Eğer üyelik derecesi olarak adlandırılan

üyelik fonksiyonunun değeri bire eşitse x elemanı bulanık kümeye tamamen aittir. Eğer bu

değer sıfır ise, x bulanık kümeye ait değildir. Eğer üyelik derecesi sıfır ile bir arasında ise x

bulanık kümenin kısmi üyesidir (Babuska,1998).

Üyelik fonksiyonları üçgen, çan, yamuk şeklinde olabilir.

~ (x) A 1.0

Şekil 2.1 Değişik şekillerdeki üyelik derecesi fonksiyonları.

A (x)

B~ (x)

1.0 1.0

x

2 34

x

2 34

x

Şekil

2.2

A

klasik

kümesinin

ve

~ B

bulanık

kümesinin

üyelik

derecesi

fonksiyonları.

Bulanık küme teorisindeki tanım, teorem ve ispatlar, bulanık olmayan kümeler için de daima doğrudur. X evrenindeki bir A~ bulanık kümesi

~ A

=[(

x

,

~

(x

)

)],

x X

A

(2.2)

İlgili Kaynaklarsingle.php