11

şeklinde sıralı ikililerin bir kümesidir. Üyelik fonksiyonu ise şöyle gösterilir:

0; x 1

(2.3)

~ (x)= A

(x 1)/ x ; x >1

X

evreninde,

A~ (x)>0 noktalarının oluşturduğu kümeye,

~ A

bulanık kümesinin desteği

denir ve

Supp

~ A

={

x

|

~

(x

)

>0,

x X

}

A

(2.4)

şeklinde tanımlanır.

A~ (x) =1 olan öğelerin toplandığı alt kümeye, o kümenin özü (core) denir.

0< ~ (x)<1 olan bölgeye geçiş bölgeleri veya sınırları (boundary) denir. A Dış bükey olan bulanık kümelerde üyelik fonksiyonu kümenin desteği üzerinde ya sürekli artar veya sürekli azalır veya önce sürekli artar sonra azalır. Dışbükeyliği x < y < z iken şöyle ifade edebiliriz: (y) Min[(x), (z)] (Şen, 2001) (2.5) A~ (x) Öz Sınır Sınır Destek x Şekil 2.3 Üyelik fonksiyonunun kısımları (Şen, 2001). A~ bulanık kümesinin yüksekliği, ~ (x) in aldığı en üst değerdir. A A~ bulanık kümesinin çapraz geçiş noktası ya da köprü noktası (crossover-point) ise, A~ daki21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık AHP yöntemi ile tedarikçi seçimi ve tekstil sektöründe bir uygulama - Sayfa 39
b öz c Ü(x) a Sınır Dayanak Sınır d X Şekil 3.8:Üyelik Fonksiyonu Kısımları (Şen, 2001). Bir alt kümenin tüm öğelerini içeren aralığa o alt kümenin dayanağı (support) adı verilir. Dayanakta bulunan her öğenin az veya çok değerde (ü(x) > 0) üyelik dereceleri vardır. Üyelik dereceleri 0 ve 1‘ e eşit olmayan öğelerin oluşturduğu kısımlara üyelik fonksiyonunun sınırlan (boundary) veya ...
Fuzzy Topsis yöntemiyle insan kaynağı seçiminde adayların değerlemesi ve bir uygulama - Sayfa 31
12 µ(x) 1 sınır öz sınır x destek Şekil 7: Üyelik Fonksiyonunun Kısımları (Şen, 2001: 33). Üyelik dereceleri 1’e eşit olan elemanların oluşturduğu alt küme kısmına o alt kümenin özü denir. Dolayısıyla µ(x) = 1’dir. Üçgen şeklindeki üyelik fonksiyonunda bir tane elemanın üyelik derecesi 1’e eşit olduğundan üçgen üyelik fonksiyonlarının özü ~ tek bir noktadır. Elemanları A bulanık kü...
Çok serbestlik dereceli bir yapının titreşimlerinin bulanık mantıkla kontrolü - Sayfa 84
71 4.2.3.2 Üyelik Fonksiyonunun Kısımları (x) Öz 1.0 Sınır Sınır Dayanak x Şekil 4.9 Üyelik fonksiyonu kısımları En genel hali ile, yamuk şeklindeki bir üyelik fonksiyonu Şekil 4.9’da gösterildiği gibi, değişik kısımlara ayrılabilir (Şen, 2001). Görüldüğü gibi verilen bir bulanık alt kümede bir değil, birden fazla öğenin üyelik derecesi 1’e eşit alınabilir. Bu durumda, 1 üyelik derece...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üyelik
fonksiyonu
kümenin
olan
bulanık
fonksiyonunun


21. SAYFA ICERIGI

11

şeklinde sıralı ikililerin bir kümesidir. Üyelik fonksiyonu ise şöyle gösterilir:

0; x 1

(2.3)

~ (x)= A

(x 1)/ x ; x >1

X

evreninde,

A~ (x)>0 noktalarının oluşturduğu kümeye,

~ A

bulanık kümesinin desteği

denir ve

Supp

~ A

={

x

|

~

(x

)

>0,

x X

}

A

(2.4)

şeklinde tanımlanır.

A~ (x) =1 olan öğelerin toplandığı alt kümeye, o kümenin özü (core) denir.

0< ~ (x)<1 olan bölgeye geçiş bölgeleri veya sınırları (boundary) denir. A Dış bükey olan bulanık kümelerde üyelik fonksiyonu kümenin desteği üzerinde ya sürekli artar veya sürekli azalır veya önce sürekli artar sonra azalır. Dışbükeyliği x < y < z iken şöyle ifade edebiliriz: (y) Min[(x), (z)] (Şen, 2001) (2.5) A~ (x) Öz Sınır Sınır Destek x Şekil 2.3 Üyelik fonksiyonunun kısımları (Şen, 2001). A~ bulanık kümesinin yüksekliği, ~ (x) in aldığı en üst değerdir. A A~ bulanık kümesinin çapraz geçiş noktası ya da köprü noktası (crossover-point) ise, A~ daki

İlgili Kaynaklarsingle.php