13

2) Değişme Özelliği:

~ A

~ B

=

~ B

~ A

;

~ A

~ B

=

~ B

~ A

3) Dağılma Özelliği :

~ A

(B~

C~)

=

(A~

B~

)

(A~

C~);

~ A

(B~

~ C

)

=

(A~

B~)

(A~

C~)

4) Denk Güçlülük Özelliği :

~ A

~ A

=

~ A

;

~ A

~ A

=

~ A

5) Boş Küme ve Evrensel Küme Özellikleri:

~ A

=

~ A

;

A~ X = A~ ;

~ A

=

;

A~ X = X

6) Geçişme Özelliği: A BBC AC

7) Çift Değilleme Özelliği:

~ A

=

~ A

8) De Morgan özelliği: A~ B~ = A~ B~ ; A~ B~ = A~ B~

(2.10) (2.11) (2.12) (2.13) (2.14) (2.15) (2.16)

2.4.2 Bulanık Küme İşlemleri

~ A

ve

~ B

,

X

kümesinin iki bulanık alt kümesi olsun.

1)

Ancak ve ancak

A~ (x) = B~ (x)

xx

xx

ya da her x X

için

~ (x) A

=

B~ (x)

ise

A~ = B~ olur.

2) Ancak ve ancak A (x) B (x) ise A B dir. ; içerilir veya denktir sembolüdür.

xx

xx

3)

~ A

ve

~ B

bulanık alt

kümelerinin

birleşimi

~ A

~ B

ile

gösterilir

ve

bir

maksimum

işareti olmak üzere;

~ A

~ B

=

( ~ (x) A

~ (x)) B

xx

(2.17)

şeklinde tanımlanır. Burdan da çıkaracağımız gibi;

A~ B~

(

X

)

=

~ A

(x

)

~ B

(x

)

(2.18)23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CDMA sistemleri için bulanık mantığa dayalı RLS uyarlamalı alıcı yapısı - Sayfa 44
4. Tümleyen A bulanık kümesinin tümleyeni A ile gösterilir ve aşağıdaki eşitlikle ifade edilir. (Şekil 14.d) µ-;ı(x)= 1- µA(x) µ µ (49) a) µ x µ x b) C (x) x c) d) Şekil 14. Bulanık küme işlemleri a); A ve B bulanık kümeleri, b);A ile B 'nin birleşimi, c);A ile B 'nin kesişimi, d);A bulanık kümesinin tümleyeni . Tümleyen özelliğini aşağıdaki örnekle açıklar...
Tedarik zinciri modelleme problemine bulanık hedef programlama yaklaşımı ve bir uygulama - Sayfa 70
Klasik kümelerden farklı olarak, bulanık kümelerde, bir bulanık kümenin değili (tümleyeni) ile kesişimi boş küme olmadığı gibi bir bulanık kümenin değili (tümleyeni) ile birleşimi de evrensel küme değildir. Bir başka deyişle klasik kümelerdeki Üçüncü Halin İmkânsızlığı Kuralı bulanık kümelerde geçerli değildir. Üçüncü Halin İmkansızlığı kuralının olmayışı bulanık küme teorisini daha spesifik yapma...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

küme
bulanık
kümesi
kümesinin
gibi
üzere


23. SAYFA ICERIGI

13

2) Değişme Özelliği:

~ A

~ B

=

~ B

~ A

;

~ A

~ B

=

~ B

~ A

3) Dağılma Özelliği :

~ A

(B~

C~)

=

(A~

B~

)

(A~

C~);

~ A

(B~

~ C

)

=

(A~

B~)

(A~

C~)

4) Denk Güçlülük Özelliği :

~ A

~ A

=

~ A

;

~ A

~ A

=

~ A

5) Boş Küme ve Evrensel Küme Özellikleri:

~ A

=

~ A

;

A~ X = A~ ;

~ A

=

;

A~ X = X

6) Geçişme Özelliği: A BBC AC

7) Çift Değilleme Özelliği:

~ A

=

~ A

8) De Morgan özelliği: A~ B~ = A~ B~ ; A~ B~ = A~ B~

(2.10) (2.11) (2.12) (2.13) (2.14) (2.15) (2.16)

2.4.2 Bulanık Küme İşlemleri

~ A

ve

~ B

,

X

kümesinin iki bulanık alt kümesi olsun.

1)

Ancak ve ancak

A~ (x) = B~ (x)

xx

xx

ya da her x X

için

~ (x) A

=

B~ (x)

ise

A~ = B~ olur.

2) Ancak ve ancak A (x) B (x) ise A B dir. ; içerilir veya denktir sembolüdür.

xx

xx

3)

~ A

ve

~ B

bulanık alt

kümelerinin

birleşimi

~ A

~ B

ile

gösterilir

ve

bir

maksimum

işareti olmak üzere;

~ A

~ B

=

( ~ (x) A

~ (x)) B

xx

(2.17)

şeklinde tanımlanır. Burdan da çıkaracağımız gibi;

A~ B~

(

X

)

=

~ A

(x

)

~ B

(x

)

(2.18)

İlgili Kaynaklarsingle.php