14

olur (Ross, 1995).

4)

~ A

ve

B~

bulanık alt

kümelerinin

ara

kesiti

~ A

B~

ile

gösterilir ve

bir minimum

işareti olmak üzere

( )~ A

~ B

=

~ (x) ~ (x) AB

xx

(2.19)

şeklinde tanımlanır ve

A~ B~

(x

)

=

~ A

(x

)

B~

(x

)

(2.20)

olur.

5)

~ A

bulanık kümesinin tümleyeni

~ A

ile gösterilir ve

A~ =

1 ~ (x) A

xx

(2.21)

olarak tanımlanır. Ya da kısaca

~ A

(

x)

=

1

A~

(

x

)

olur.

6) A~ ve B~ kümelerinin çarpımı şöyledir:

( )A~ B~ =

~ (x). ~ (x) AB

xx

7) a herhangi bir pozitif sayı olmak üzere

( )~ A

a

=

~ (x) a A

xx

olarak tanımlanır.

(2.22) (2.23) (2.24)

aSup

x

~ A

(

x)

1

olacak şekilde

a

herhangi bir

negatif

olmayan

reel sayı

ise

~
aA

=

a ~ (x) A

xx

(2.25)

8)

~ A1 ~ A1

, ,

~ A2 ~ A2

,K ,K

, ,

~ A~k Ak

sırasıyla nın kartezyen

X1, X2 çarpımı

,K,

~ A1

X~k A2

ların

K

~ Ak

bulanık alt kümeleri olsun. ile gösterilir ve üyelik fonksiyonu24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Radyo frekansıyla tanımlama teknolojisinin uygulanması kararının bulanık a nalitik hiyerarşi yöntemi ile değerlendirilmesi: Bankacılık sektöründe bir uygulama - Sayfa 73
4.2.2.3. Tümleme à bulanık kümesinin tümleyeni aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir: µ (X – Ã) (x) = 1 - µ à (x) , x ∈ X (4.13) Örnek olarak; fabrikadaki üretimlerde gecikmeler, planlanan ve gerçekleşen üretim sürelerine bakılarak hesaplanır. Ã, zamanında bitirilen üretimi belirtirken, bunun tümleyeni olan X – Ã, üretimde gecikme olduğunu gösteren bulanık kümedir. µ A (x) 1 µ X- ...
Tip-2 bulanık mantık tabanlı veri madenciliği yöntemi ile zaman serisi tahmini - Sayfa 30
F ( A1,Κ , An ) tip-1 bulanık ilişkisi, A1,Κ , An kümelerinin kartezyen çarpım alanında tanımlı tip-1 bulanık kümedir. ∫F ( A1 ,Κ , An ) = A1×A2×Κ ×An µ F (a1 , a2 ,Κ , an ) /(a1 , a2 ,Κ , an ) ai ∈ Ai (3.14) F~( A1,Κ , An ) tip-2 bulanık ilişkisi, A1,Κ , An kümelerinin kartezyen çarpım alanında tanımlı tip-2 bulanık kümedir. ∫F~( A1 ,Κ , An ) = A1×A2×Κ ×An µ F~ (a1 , a2 ,Κ , an ) ...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
ların
gösterilir
fonksiyonu
üyelik
tanımlanır


24. SAYFA ICERIGI

14

olur (Ross, 1995).

4)

~ A

ve

B~

bulanık alt

kümelerinin

ara

kesiti

~ A

B~

ile

gösterilir ve

bir minimum

işareti olmak üzere

( )~ A

~ B

=

~ (x) ~ (x) AB

xx

(2.19)

şeklinde tanımlanır ve

A~ B~

(x

)

=

~ A

(x

)

B~

(x

)

(2.20)

olur.

5)

~ A

bulanık kümesinin tümleyeni

~ A

ile gösterilir ve

A~ =

1 ~ (x) A

xx

(2.21)

olarak tanımlanır. Ya da kısaca

~ A

(

x)

=

1

A~

(

x

)

olur.

6) A~ ve B~ kümelerinin çarpımı şöyledir:

( )A~ B~ =

~ (x). ~ (x) AB

xx

7) a herhangi bir pozitif sayı olmak üzere

( )~ A

a

=

~ (x) a A

xx

olarak tanımlanır.

(2.22) (2.23) (2.24)

aSup

x

~ A

(

x)

1

olacak şekilde

a

herhangi bir

negatif

olmayan

reel sayı

ise

~
aA

=

a ~ (x) A

xx

(2.25)

8)

~ A1 ~ A1

, ,

~ A2 ~ A2

,K ,K

, ,

~ A~k Ak

sırasıyla nın kartezyen

X1, X2 çarpımı

,K,

~ A1

X~k A2

ların

K

~ Ak

bulanık alt kümeleri olsun. ile gösterilir ve üyelik fonksiyonu

İlgili Kaynaklarsingle.php