A~ (a)
1.0

16

a1 a2

a

Şekil 2.4 Bulanık kümenin kesimi.

2.5.1 Bulanık Sayılarda Toplama İşlemi

~ A

bir bulanık küme olsun.

[0,1] olmak üzere

~ A

= {x | ~ (x) }kümesine A

~ A

bulanık

kümesinin seviyesindeki güven aralığı denir.

~ A

,

B~

R

olmak

üzere

(konveks

ve normal)

[0,1]

seviyesindeki

güven

aralıkları

kullanılarak

~ A

= {x | A~ (x) }

(2.31)

~ B

= {x | ~ (x) } B

şeklinde tanımlanan A~ , B~ bulanık sayılarının üyelik derecesi bakımından toplamı

[ ]( ) ( ) ( )

( A~ +

~ B

)

z

= ~ z=x+y A

x

B~

y

; x, y, z R

(2.32)

olarak tanımlanır.

[ ] [ ]~
A

=

a1 , a2

,

~ B

=

b1 , b2

sayılarının toplamı şu şekildedir:

[ ]~
A

+

~ B

=

a1

+

b1

,

a

2

+ b2

(2.33)

2.5.2 Bulanık Sayılarda Çıkarma İşlemi

Reel sayıların

her x, y, z R

için

~ A

ve

~ B

iki bulanık kümenin farkı

[ ]( ) ( ) ( )(A~B~) z

= ~
z=(x y) A

x

~ B

y26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık doğrusal programlama ve bir bisküvi işletmesinde optimum ürün formülü oluşturma - Sayfa 60
48 anlamına geldiği açıktır. Burada 40 ve 60 sayıları sırasıyla x’in alt ve üst sınırını ifade eden kapalı aralığı oluşturmaktadır. Bulanık sayıların gerçek sayı doğrusu üzerindeki bulanık olmayan aralıkları kesim yöntemi ile belirlenir. Bir bulanık A sayısının -kesim aralığı, bulanık kümelerin kesim kümelerinden de hatırlanacağı üzere aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Aα  {x  A (x)   , x ...
Bulanık çok kriterli karar verme - Sayfa 21
10 Örnek 2.1 : Bir A = (a1, a2, a3, a4 ) yamuksal bulanık sayısı ve bu sayının Aα güven aralığı Şekil 2.4’de gösterilmektedir. Burada Aα güven aralığı: Aα = ⎣⎡a1α , a2α ⎦⎤ = ⎣⎡(a2 − a1 )α + a1, − (a4 − a3 )α + a4 ⎦⎤ dır (Kaufmann ve Gupta, 1988). Şekil 2.4 Yamuksal bulanık sayıda güven aralığı. 2.3.2.1 Toplama İşlemi A, B ⊂ R olmak üzere ve α ∈[0,1] seviyesindeki güven aralığını kullanarak A...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
sayıların
üzere
toplama
küme
olmak


26. SAYFA ICERIGI

A~ (a)
1.0

16

a1 a2

a

Şekil 2.4 Bulanık kümenin kesimi.

2.5.1 Bulanık Sayılarda Toplama İşlemi

~ A

bir bulanık küme olsun.

[0,1] olmak üzere

~ A

= {x | ~ (x) }kümesine A

~ A

bulanık

kümesinin seviyesindeki güven aralığı denir.

~ A

,

B~

R

olmak

üzere

(konveks

ve normal)

[0,1]

seviyesindeki

güven

aralıkları

kullanılarak

~ A

= {x | A~ (x) }

(2.31)

~ B

= {x | ~ (x) } B

şeklinde tanımlanan A~ , B~ bulanık sayılarının üyelik derecesi bakımından toplamı

[ ]( ) ( ) ( )

( A~ +

~ B

)

z

= ~ z=x+y A

x

B~

y

; x, y, z R

(2.32)

olarak tanımlanır.

[ ] [ ]~
A

=

a1 , a2

,

~ B

=

b1 , b2

sayılarının toplamı şu şekildedir:

[ ]~
A

+

~ B

=

a1

+

b1

,

a

2

+ b2

(2.33)

2.5.2 Bulanık Sayılarda Çıkarma İşlemi

Reel sayıların

her x, y, z R

için

~ A

ve

~ B

iki bulanık kümenin farkı

[ ]( ) ( ) ( )(A~B~) z

= ~
z=(x y) A

x

~ B

y

İlgili Kaynaklarsingle.php