17

şeklinde tanımlanır. Bir diğer tanım şekli [0,1] için şöyledir:

[ ]~
A

~ B

=

a1

b2

,

a

2

b1

(2.34)

2.5.3 Bulanık Sayılarda Çarpma İşlemi

Bu işlem sadece pozitif reel sayılar ve doğal sayılar için tanımlıdır.

~ A

ve

~ B

pozitif reel

sayılar kümesinde tanımlı iki bulanık sayı olmak üzere, güven aralıkları cinsinden

[ ] [ ]~
A

=

a1 , a2

,

~ B

=

b1 , b2

şeklinde ifade edilir. Bu iki bulanık sayının çarpımı güven

aralığı cinsinden

[ ]( )~
A

.

~ B

=

a1 b1 , a2 b2

(2.35)

şeklinde tanımlanır.

Her x, y, z R + için bu işlem

[ ]( ) ( ) ( ) A~(.)B~

z

= ~ z=x.y A

x

~ B

y

(2.36)

şeklindedir.

İki bulanık sayının çarpımı yine bir bulanık sayıdır. Fakat iki üçgensel bulanık sayının çarpmı üçgensel olmayan bir bulanık sayıdır.

2.5.4 Bulanık Sayılarda Bölme İşlemi

Bulanık sayılarda bölme işlemi pozitif reel sayılar kümesinde tanımlı olup b1 > 0 ve b2 > 0
olmak üzere her [0,1] için güven aralığı cinsinden

[ ]( )~
A

:

~ B

=

a1

b2 , a2

b1

(2.37)

olarak tanımlanır. x, y, z R+ olmak üzere

[ ]( ) ( ) ( ) A~(:)B~

z

= ~ z=x y A

x

~ B

y

(2.38)

şeklinde de tanımlanabilmektedir.

İki üçgensel bulanık sayının bölümü, üçgensel olmayan bir bulanık sayıdır.27. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık çok kriterli karar verme - Sayfa 25
14 dir. Bu çarpımın grafiği Şekil 2.6’da verilmektedir. Şekil 2.6 Güven aralıkları cinsinden çarpım. 2.3.2.4 Bölme İşlemi Bulanık sayılarda bölme işlemi pozitif reel sayılar kümesine tanımlı olup b1α > 0 ve b2α > 0 olmak üzere her α ∈[0,1] için güven aralığı cinsiden Aα (:) Bα = ⎡ ⎢ ⎣ a1α b2α , a2α b1α ⎤ ⎥ ⎦ olarak tanımlanır (Aksoy vd., 2003). Örnek 2.5 : A = ...
Bulanık çok kriterli karar verme - Sayfa 24
13 Bu iki üçgensel sayının farkı, güven aralıkları tanımından, Aα − Bα = [α + 2 + 4α − 8, −2α + 5 − 3α −1] = [5α − 6, −5α + 4] olacaktır. α = 0 için, A0 (−) B0 = [−6, 4] ve α = 1 için, A1 (−) B1 = [−1, −1] = −1 elde edilir. 2.3.2.3 Çarpma İşlemi Bu işlem sadece pozitif reel sayılar için tanımlıdır. A ve B pozitif reel sayılar kümesinde tanımlı iki bulanık sayı ve bu sayıların α güven aralı...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sayılar
bulanık
işlem
üzere
tanım
olmak


27. SAYFA ICERIGI

17

şeklinde tanımlanır. Bir diğer tanım şekli [0,1] için şöyledir:

[ ]~
A

~ B

=

a1

b2

,

a

2

b1

(2.34)

2.5.3 Bulanık Sayılarda Çarpma İşlemi

Bu işlem sadece pozitif reel sayılar ve doğal sayılar için tanımlıdır.

~ A

ve

~ B

pozitif reel

sayılar kümesinde tanımlı iki bulanık sayı olmak üzere, güven aralıkları cinsinden

[ ] [ ]~
A

=

a1 , a2

,

~ B

=

b1 , b2

şeklinde ifade edilir. Bu iki bulanık sayının çarpımı güven

aralığı cinsinden

[ ]( )~
A

.

~ B

=

a1 b1 , a2 b2

(2.35)

şeklinde tanımlanır.

Her x, y, z R + için bu işlem

[ ]( ) ( ) ( ) A~(.)B~

z

= ~ z=x.y A

x

~ B

y

(2.36)

şeklindedir.

İki bulanık sayının çarpımı yine bir bulanık sayıdır. Fakat iki üçgensel bulanık sayının çarpmı üçgensel olmayan bir bulanık sayıdır.

2.5.4 Bulanık Sayılarda Bölme İşlemi

Bulanık sayılarda bölme işlemi pozitif reel sayılar kümesinde tanımlı olup b1 > 0 ve b2 > 0
olmak üzere her [0,1] için güven aralığı cinsinden

[ ]( )~
A

:

~ B

=

a1

b2 , a2

b1

(2.37)

olarak tanımlanır. x, y, z R+ olmak üzere

[ ]( ) ( ) ( ) A~(:)B~

z

= ~ z=x y A

x

~ B

y

(2.38)

şeklinde de tanımlanabilmektedir.

İki üçgensel bulanık sayının bölümü, üçgensel olmayan bir bulanık sayıdır.

İlgili Kaynaklarsingle.php