2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5
3.

Genişletme. 24 Yoğunlaştırma . 24 Bulanık Kurallar ve Çıkarım . 24 Grafik Çıkarım Teknikleri. 25
TRANSPORT MODELİ. 26

4.
4.1 5.
5.1 5.1.1 5.1.2
6.
6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 7.

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA. 28
Hedef Programlama . 28
ÇOK AMAÇLI BULANIK TRANSPORT PROBLEMİNİN GENİŞLEME
PRENSİBİYLE ÇÖZÜLMESİ. 29
Çözüm Prosedürü . 31 Bulanık Transport Probleminin Genişleme Prensibiyle Çözülmesi. 31 Çok Amaçlı Bulanık Transport Problemini Çözmek İçin Bulanık Programlama Yaklaşımı . 40
UYGULAMA. 44
Bulanık Amaçların Genişleme Prensibiyle Çözülmesi. 52 Birinci Amacın Çözümü . 52 İkinci Amacın Çözümü . 68 Çok Amaçlı Bulanık Transport Probleminin Bulanık Programlamayla Çözülmesi91
SONUÇLAR . 102

KAYNAKLAR. 103

ÖZGEÇMİŞ. 104

iii3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
programlama
amaçlı
çözüm
problemini
çözümü


3. SAYFA ICERIGI

2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5
3.

Genişletme. 24 Yoğunlaştırma . 24 Bulanık Kurallar ve Çıkarım . 24 Grafik Çıkarım Teknikleri. 25
TRANSPORT MODELİ. 26

4.
4.1 5.
5.1 5.1.1 5.1.2
6.
6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 7.

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA. 28
Hedef Programlama . 28
ÇOK AMAÇLI BULANIK TRANSPORT PROBLEMİNİN GENİŞLEME
PRENSİBİYLE ÇÖZÜLMESİ. 29
Çözüm Prosedürü . 31 Bulanık Transport Probleminin Genişleme Prensibiyle Çözülmesi. 31 Çok Amaçlı Bulanık Transport Problemini Çözmek İçin Bulanık Programlama Yaklaşımı . 40
UYGULAMA. 44
Bulanık Amaçların Genişleme Prensibiyle Çözülmesi. 52 Birinci Amacın Çözümü . 52 İkinci Amacın Çözümü . 68 Çok Amaçlı Bulanık Transport Probleminin Bulanık Programlamayla Çözülmesi91
SONUÇLAR . 102

KAYNAKLAR. 103

ÖZGEÇMİŞ. 104

iii

İlgili Kaynaklarsingle.php