20
2.8 Durulaştırma Bir bulanık küme işlemi sonucundaki bulanık kümenin tek sayı haline dönüştürülmesi gerekebilir. Bu durumda bulanıklaştırma işleminin tersi olan durulaştırma işlemi yapılır. Yedi tane durulaştırma işlemi vardır.
Bunların hangisinin kullanılacağına, problemin türüne göre araştırmacının karar vermesi gerekir.

2.8.1 En Büyük Üyelik İlkesi
Bunun diğer bir adı da yükseklik yöntemidir. Kullanılabilmesi için tepeleri olan çıkarım bulanık kümelerine gerek vardır.

( ) ~ z* ~ (z) CC

(2.48)

~ (z) C

1.0

z* z

Şekil 2.5 En büyük üyelik ilkesine göre durulaştırma.

2.8.2 Sentroid (Ağırlık Merkezi) Yöntemi Durulaştırma işlemlerinde en yaygın olarak kullanılan işlem budur. Şu denklem kullanılır:

z*

=

~ C

(z

)

zdz

~ C

(z

)dz

(2.49)30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık kümeleme analizi ve bulanık modellemeye uygulamaları - Sayfa 71
53 1) Maksimum-Üyelik Prensibi: Bu yöntemin diğer adı, yükseklik yöntemidir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, uç noktaları olan sonuç bulanık kümelerine ihtiyaç vardır. Bu durulaştırma işleminden elde edilen sonuç üyelik fonksiyonların en büyüğüdür ve aşağıdaki şekilde gösterilebilir. µ(z* ) ≥ µ(z) tüm z∈ Z (3.19) 2) Maksimum Ortalama Prensibi: Bu yöntem sonuç bulanık kümelerinin en b...
İnşaat projelerinde risklerin bulanık mantık modeli ile değerlendirilmesi - Sayfa 71
55 4.9.1. En büyük üyelik ilkesi yöntemi Bunun diğer bir adı da yükseklik yöntemidir. Kullanılması için tepeleri olan çıkarım bulanık kümelerine gerek vardır. Şekil 4.13’de gösterilen durulaştırma işleminin matematiksel gösterimi Denklem 4.16’daki gibi olur (Şen, 2004). µ(z*) ≥ µ(z) µ (z) (4.16) 1.0 z* z Şekil 4.13. En büyük üyelik ilkesi durulaştırması (Şen, 2004) 4.9.2. Ağır...
Tornalamada kesme kuvvetlerinin ve takım ucu sıcaklığının bulanık mantık ve yapay sinir ağı teknikleriyle tahmin edilmesi - Sayfa 37
28 kullanılanları en büyüklerin ortası, ağırlık merkezi yöntemi, ortalamaların merkezi ve alan merkezidir. Hangi yöntemin kullanılacağına sorunun türüne göre tasarımı yapan kişinin karar vermesi gerekir. En sık kullanılan durulama yöntemleri; En büyük üyelik Diğer bir adı da yükseklik yöntemidir. Kullanılabilmesi için tepeleri olan çıkarım bulanık kümelerine ihtiyaç vardır. En büyük üyelik ile d...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

durulaştırma
bulanık
küme
işlem
üyelik
yöntemi


30. SAYFA ICERIGI

20
2.8 Durulaştırma Bir bulanık küme işlemi sonucundaki bulanık kümenin tek sayı haline dönüştürülmesi gerekebilir. Bu durumda bulanıklaştırma işleminin tersi olan durulaştırma işlemi yapılır. Yedi tane durulaştırma işlemi vardır.
Bunların hangisinin kullanılacağına, problemin türüne göre araştırmacının karar vermesi gerekir.

2.8.1 En Büyük Üyelik İlkesi
Bunun diğer bir adı da yükseklik yöntemidir. Kullanılabilmesi için tepeleri olan çıkarım bulanık kümelerine gerek vardır.

( ) ~ z* ~ (z) CC

(2.48)

~ (z) C

1.0

z* z

Şekil 2.5 En büyük üyelik ilkesine göre durulaştırma.

2.8.2 Sentroid (Ağırlık Merkezi) Yöntemi Durulaştırma işlemlerinde en yaygın olarak kullanılan işlem budur. Şu denklem kullanılır:

z*

=

~ C

(z

)

zdz

~ C

(z

)dz

(2.49)

İlgili Kaynaklarsingle.php