~ (z) C
1.0

21

z* z

Şekil 2.6 Sentroid yöntemiyle durulaştırma.

2.8.3 Ağırlıklı Ortalama Yöntemi

Bu yöntemin kullanılabilmesi için simetrik üyelik fonksiyonunun olması gerekir.

( )z* =

~ z z C

( ) ~ z

C

(2.50)

2.8.4 Ortalama En Büyük Üyelik
Bu yöntem aynı zamanda en büyüklerin ortası diye de bilinir. Bu bakımdan birinci durulaştırma ilkesine çok yakındır. Ancak en büyük üyelik derecesine sahip olan bir nokta yerine plato gibi düzlük kısmı da bulunabilir.

z* = a + b 2

(2.51)

~ (z) C
1.0

a z* b

z

Şekil 2.7 Ortalama en büyük üyelik yöntemiyle durulaştırma.
2.8.5 Toplamların Merkezi Kullanılan durulaştırma işlemleri arasında en hızlı olanı bu yöntemdir. Bu yöntemde iki31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla karayolu üstyapı bakım yönetim modeli geliştirilmesi - Sayfa 119
104 ü(z) 1.0 0.9 0.6 0ab z Şekil 3.54. Ağırlıklı ortalama yöntemi durulaştırması 4. Ortalama en büyük üyelik: Bu yöntem aynı zamanda en büyüklerin ortalaması yöntemi olarak da bilinir. Bu bakımdan en büyük üyelik derecesi yöntemine çok yakındır. Ancak, en büyük üyeliğin konumu tekil olmayabilir. Şekil 3.55’te gösterilen durulaştırma işlemine ait bu yönteme göre durulaştırılmış değe...
Mevcut betonarme binaların deprem güvenliğini etkileyen faktörlerin incelenmesi - Sayfa 59
ü ab z Şekil 3.16. Ortalama en büyük üyelik yöntemi durulaştırması Ζ* = a + b (Çavuş, 2004) 2 (3.4.) 4.Toplamların merkezi: Kullanılan durulaştırma işlemleri arasında en hızlı olan bu yöntemdir. Bu yöntemde iki bulanık kümenin birleşimi yerine onların cebirsel toplamları kullanılır. Bunun bir mahzuru örtüşen kısımların iki defa toplama girmesidir (Aycan, 2003). Bu durulma yönt...
Kontrol grafiklerinin bulanık mantık ile yorumlanması - Sayfa 63
50 ü(z) 1.0 0.5 0 ab z Şekil 3.13. Ağırlıklı ortalama yöntemi ile durulaştırma (Karacasu, 2003) • Ortalama en büyük üyelik (Mean max membership) : En büyüklerin ortası olarak ta adlandırılır. Verilen ilk durulaştırma yöntemine oldukça benzemektedir. Ancak bu yöntemde en büyük değer tek bir zirve değeri değil bir noktalar kümesinden oluşmaktadır. Bu noktalar kümesinin ortasındaki ...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

durulaştırma
yöntemi
üyelik
yöntem
merkezi
büyük


31. SAYFA ICERIGI

~ (z) C
1.0

21

z* z

Şekil 2.6 Sentroid yöntemiyle durulaştırma.

2.8.3 Ağırlıklı Ortalama Yöntemi

Bu yöntemin kullanılabilmesi için simetrik üyelik fonksiyonunun olması gerekir.

( )z* =

~ z z C

( ) ~ z

C

(2.50)

2.8.4 Ortalama En Büyük Üyelik
Bu yöntem aynı zamanda en büyüklerin ortası diye de bilinir. Bu bakımdan birinci durulaştırma ilkesine çok yakındır. Ancak en büyük üyelik derecesine sahip olan bir nokta yerine plato gibi düzlük kısmı da bulunabilir.

z* = a + b 2

(2.51)

~ (z) C
1.0

a z* b

z

Şekil 2.7 Ortalama en büyük üyelik yöntemiyle durulaştırma.
2.8.5 Toplamların Merkezi Kullanılan durulaştırma işlemleri arasında en hızlı olanı bu yöntemdir. Bu yöntemde iki

İlgili Kaynaklarsingle.php