22

bulanık kümenin birleşimi yerine onların cebirsel toplamları kullanılır. Bu yöntemin kötü yanı örtüşen kısımların iki defa toplama girmesidir. Bir bakıma, bu hesaplama tarzı, ağırlıklı ortalama yöntemine benzer. Ancak toplamların merkezi yönteminde; ağırlıklar ilgili üyelik fonksiyonlarının alanlarıdır. Ortalama ağırlıklar yönteminde ise üyelik derecesidir.

z n ~ (z)dz

z* = Z

k =1 Ck

n ~ (z)dz

z k =1 Ck

(2.52)

2.8.6 En Büyük Alanın Merkezi
Eğer çıkış bulanık kümesi en azından iki tane d ış bükey alt bulanık kümeyi içeriyor ise, dış bükey bulanık kümelerin en büyük alanlısının ağırlık merkezi durulaştırma işleminde kullanılır.

~ (z) zdz

z* =

Cm
~ (z)dz

Cm

(2.53)

Bu yöntem tüm çıkarımın dışbükey olmadığı zaman kullanılır. Tüm çıkarımın dışbükey olması durumunda sentroid yöntemiyle aynı sonuç elde edilir.

2.8.7 En Büyük İlk veya Son Üyelik Derecesi
Bu yöntem, tüm çıktıların birleşimi olarak ortaya çıkan bulanık kümede en büyük üyelik derecesine sahip olan en küçük (veya en büyük) bulanık küme değerini seçmek esasına dayanır. Önce birleşimde en büyük yükseklik tesbit edilir.

hgt

(C

k

)

=

sup

~ Ck

(

z

)

(2.54)

Burada sup en küçük üst sınır demektir. Ardından en büyük değerin ilki bulunur.

{ ( )}z*

= inf

zZ

|

~ Ck

(z)

=

hgt

~ Ck

(2.55)

Burada inf en büyük alt sınır demektir.

Bu metoda alternatif, en büyük değerin sonudur.

{ ( )}z*

=

sup

z

Z

|

~ Ck

(z)

=

hgt

~ Ck

(Ross, 1995)

(2.56)32. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Endüstri mühendisliği eğitiminde matematik ders içeriklerinin belirlenmesine bulanık AHP yöntemi ile çözüm önerisi - Sayfa 40
3.3.5 Toplamların Merkezi Yöntemi Netleştirme yöntemleri arasındaki en hızlı yöntemdir. İki bulanık kümenin birleşimi yerine onların cebirsel toplamı kullanılır. Örtüşen kısımların iki defa toplama girmesi ile eleştirilen bu yöntem cebirsel olarak z* = ∫ z.∑ μC (z)dz ∫ ∑ μC (z)dz (3.23) şeklinde ifade edilir. 3.3.6 En Büyük Alanın Merkezi Yöntemi Eğer çıkan bulanık küme en azından iki t...
Bulanık kümelerin sökücü seçimi amacıyla kazılabilirlik sınıflama sistemlerine uygulanması - Sayfa 98
82 * iµebA (z)zdz z----- iµebA (z)dz (4.61) eşitliğine göre yapılır. Burada µebA(z) en büyük alana sahip dışbükey bulanık kümenin haklın olduğu alt bölgeyi göstermektedir. IJ 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 O-+----~~~~~__..~~~~~~ o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z* z Şekil 4.27. En büyük alanın merkezi yöntemi kullanılarak z*'nin bulunması • Maksimumun ilki veya sonu (First or Last of Maxima) ...
Bulanık kümeleme analizi ve bulanık modellemeye uygulamaları - Sayfa 71
53 1) Maksimum-Üyelik Prensibi: Bu yöntemin diğer adı, yükseklik yöntemidir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, uç noktaları olan sonuç bulanık kümelerine ihtiyaç vardır. Bu durulaştırma işleminden elde edilen sonuç üyelik fonksiyonların en büyüğüdür ve aşağıdaki şekilde gösterilebilir. µ(z* ) ≥ µ(z) tüm z∈ Z (3.19) 2) Maksimum Ortalama Prensibi: Bu yöntem sonuç bulanık kümelerinin en b...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
üyelik
küme
büyük
yöntem
merkezi


32. SAYFA ICERIGI

22

bulanık kümenin birleşimi yerine onların cebirsel toplamları kullanılır. Bu yöntemin kötü yanı örtüşen kısımların iki defa toplama girmesidir. Bir bakıma, bu hesaplama tarzı, ağırlıklı ortalama yöntemine benzer. Ancak toplamların merkezi yönteminde; ağırlıklar ilgili üyelik fonksiyonlarının alanlarıdır. Ortalama ağırlıklar yönteminde ise üyelik derecesidir.

z n ~ (z)dz

z* = Z

k =1 Ck

n ~ (z)dz

z k =1 Ck

(2.52)

2.8.6 En Büyük Alanın Merkezi
Eğer çıkış bulanık kümesi en azından iki tane d ış bükey alt bulanık kümeyi içeriyor ise, dış bükey bulanık kümelerin en büyük alanlısının ağırlık merkezi durulaştırma işleminde kullanılır.

~ (z) zdz

z* =

Cm
~ (z)dz

Cm

(2.53)

Bu yöntem tüm çıkarımın dışbükey olmadığı zaman kullanılır. Tüm çıkarımın dışbükey olması durumunda sentroid yöntemiyle aynı sonuç elde edilir.

2.8.7 En Büyük İlk veya Son Üyelik Derecesi
Bu yöntem, tüm çıktıların birleşimi olarak ortaya çıkan bulanık kümede en büyük üyelik derecesine sahip olan en küçük (veya en büyük) bulanık küme değerini seçmek esasına dayanır. Önce birleşimde en büyük yükseklik tesbit edilir.

hgt

(C

k

)

=

sup

~ Ck

(

z

)

(2.54)

Burada sup en küçük üst sınır demektir. Ardından en büyük değerin ilki bulunur.

{ ( )}z*

= inf

zZ

|

~ Ck

(z)

=

hgt

~ Ck

(2.55)

Burada inf en büyük alt sınır demektir.

Bu metoda alternatif, en büyük değerin sonudur.

{ ( )}z*

=

sup

z

Z

|

~ Ck

(z)

=

hgt

~ Ck

(Ross, 1995)

(2.56)

İlgili Kaynaklarsingle.php