24
(x)
1.0
x
Şekil 2.8 Üyelik fonksiyonu daralması (Şen, 2001).
2.9.2 Genişletme Benzer şekilde, (2.60) ve (2.61)de üyelik fonksiyonunun 1den küçük kuvvetinin alınması ile yeni üyelik derecesinde bir genişleme ortaya çıkacak ve üyelik dereceleri büyüyecektir.
2.9.3 Yoğunlaştırma Eğer bir bulanık kümenin bazı öğelerinin üyelik dereceleri azalmakta ve diğerleri çoğalmakta ise, bu işleme yoğunlaştırma denir. Genel olarak, verilen bir bulanık kümedeki öğelerin üyelik derecelerinin 0.5’ten büyük olanların üyelik dereceleri genişleyerek artarken, 0.5’ten küçük olanlarınki daralarak azalır.
2.9.4 Bulanık Kurallar ve Çıkarım Günlük yaşamımızda o halde, öyleyse vb. sözcük ya da deyimler kullanarak varılan fikri ya da yorumu bir sonuç olarak açıklamış oluruz. Böylece sıralı bir iddialar dizisi oluşur ve bu bizi bir mantıki zorunluluk olarak, bir sonucu ifade etmeye yöneltir. Bu türlü oluşan mantığa çıkarım mantığı ya da usavurma denir. Bulanık çıkarımda EĞER-İSE (IF-THEN) kelimeleri ile ayrılmış olan iki kısım bulunur. Bunlardan EĞER ile İSE kelimeleri arasında bulunan kısma öncül veya ön şartlar, İSE kelimesinden sonraki kısma ise soncul veya çıkarım adı verilir. İşte, bu türlü yapısı olan ifadelere EĞER-İSE Kural Tabanlı Biçim adı verilir. Kural tabanlı olan bilgilerin gerek öncül gerekse çıkarım olan son kısımları ayrı ayrı bulanıklaştırılarak işlemler yapılır. Kural tabanlı çıkarımların harmanlanması için kullanılan iki yaklaşım vardır. Bunlardan ilki kuralların VE bağlacı ile bağlanması sonucunda elde edilir. Yani34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akdeniz bölgesindeki akımların tahmini için akıllı sistemlerin uygulanması - Sayfa 74
7.En Büyük İlk veya Son Üyelik Derecesi: Tüm çıktıların birleşimi olarak ortaya çıkan bulanık kümede en büyük üyelik derecesine sahip olan en küçük ya da en büyük bulanık küme değerini seçmek esasına dayanır (Şekil 3.21). ü(Z) 1 0.5 Z 0 2 4 6 8 10 z* Şekil 3.21. İlk ve son en büyük üyelik dereceleri yöntemi ile durulaştırma Durulaştırma sonucu elde edilen tek değerin, eldeki verilerin ışığı al...
AASHTO 1986 esnek üstyapıları projelendirme yönteminin bulanık mantık tekniği ile modellenmesi - Sayfa 69
58 7. En büyük ilk veya son üyelik derecesi: Bu yöntem de, tüm çıktıların birleşimi olarak ortaya çıkan bulanık kümede en büyük üyelik derecesine sahip olan en küçük veya en büyük bulanık küme değerini seçmek esasına dayanır. 3.2.1.4. Bulanık Kurallar Makineler tarafından bilgi işlemlerinin algılanma yolu olan yapay zeka alanında, bilgi işlemi için değişik yollardan bir tanesi de, bilgiyi sanki...
Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla karayolu üstyapı bakım yönetim modeli geliştirilmesi - Sayfa 120
105 6. En büyük alanın merkezi: Eğer çıkış bulanık kümesi en azından iki tane dış bükey alt bulanık kümeyi içeriyorsa, bu bulanık kümelerin en büyük alanlısının ağırlık merkezi durulaştırma işleminde kullanılır. Şekil 3.56, örnek bir durulaştırma işlemini gösterir. ü(z) 1.0 z* Şekil 3.56. En büyük alan merkezi ile durulaştırma z 7. En büyük ilk veya son üyelik derecesi: Bu yöntem de, tü...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üyelik
küçük
bulanık
olan
bazı
büyük


34. SAYFA ICERIGI

24
(x)
1.0
x
Şekil 2.8 Üyelik fonksiyonu daralması (Şen, 2001).
2.9.2 Genişletme Benzer şekilde, (2.60) ve (2.61)de üyelik fonksiyonunun 1den küçük kuvvetinin alınması ile yeni üyelik derecesinde bir genişleme ortaya çıkacak ve üyelik dereceleri büyüyecektir.
2.9.3 Yoğunlaştırma Eğer bir bulanık kümenin bazı öğelerinin üyelik dereceleri azalmakta ve diğerleri çoğalmakta ise, bu işleme yoğunlaştırma denir. Genel olarak, verilen bir bulanık kümedeki öğelerin üyelik derecelerinin 0.5’ten büyük olanların üyelik dereceleri genişleyerek artarken, 0.5’ten küçük olanlarınki daralarak azalır.
2.9.4 Bulanık Kurallar ve Çıkarım Günlük yaşamımızda o halde, öyleyse vb. sözcük ya da deyimler kullanarak varılan fikri ya da yorumu bir sonuç olarak açıklamış oluruz. Böylece sıralı bir iddialar dizisi oluşur ve bu bizi bir mantıki zorunluluk olarak, bir sonucu ifade etmeye yöneltir. Bu türlü oluşan mantığa çıkarım mantığı ya da usavurma denir. Bulanık çıkarımda EĞER-İSE (IF-THEN) kelimeleri ile ayrılmış olan iki kısım bulunur. Bunlardan EĞER ile İSE kelimeleri arasında bulunan kısma öncül veya ön şartlar, İSE kelimesinden sonraki kısma ise soncul veya çıkarım adı verilir. İşte, bu türlü yapısı olan ifadelere EĞER-İSE Kural Tabanlı Biçim adı verilir. Kural tabanlı olan bilgilerin gerek öncül gerekse çıkarım olan son kısımları ayrı ayrı bulanıklaştırılarak işlemler yapılır. Kural tabanlı çıkarımların harmanlanması için kullanılan iki yaklaşım vardır. Bunlardan ilki kuralların VE bağlacı ile bağlanması sonucunda elde edilir. Yani

İlgili Kaynaklarsingle.php