~ A

s

=

A~1

~ A

2

K

~ A

L

25

(2.62)

[ ]

~ A

s

(x)

=

min

A~1

(x),

~ A

2

(x),K,

~ A

L

(x)

(2.63)

İkinci bir harmanlama usulü, kural tabanlı tekil çıkarımların birleşiminin alınmasıdır. VEYA bağlacı kullanılır. Bunun yapılabilmesi için kural tabanlı tekil çıkarımların en azından birinin doğru olması gerekir.

~ A

s

=

A~1

~ A

2

K

~ A

L

(2.64)

[ ]

~ A

s

(x)

=

max

A~1

(x),

~ A

2

(x),K,

~ A

L

(x)

(2.65)

2.9.5 Grafik Çıkarım Teknikleri Burada iki girdisi olan dört teknik anlatılacaktır.

1) Girdi değişkenlerinin kesin sayı olması durumunda max-min çıkarım metodu;

[ [ ]B~s

(x)

=

max k

min

A~1k

(girdi(i)),

A~2k

(girdi(

j))

(2.66)

2) Girdi değişkenlerinin kesin sayı olması durumunda max-çarpım çıkarım metodu;

[ ]B~s

(x)

=

max k

A~1k

(girdi(i))

A~2k

(girdi(

j))

(2.67)

3) Girdi değişkenlerinin bulanık küme olarak belirtildiği durumda max-min çıkarım metodu;

[ { [ ] [ ]}]B~s

(x)

=

max k

min

max

A~1k

(x1 )

(x1 ) , max

A~2k

(x2

)

(x2

)

(2.68)

4) Girdi değişkenlerinin bulanık küme olarak belirtildiği durumda max-çarpım çıkarım metodu;

[ [ ] [ ]B~s

(x)

=

max k

max

A~1k

(x)

(x1 )

max

A~2k

(x)

(x2

)

(Ross, 1995)

(2.69)35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tork kontrollü bir fazlı kondansatör startlı motorun güneş enerjisiyle çalıştırılması - Sayfa 98
68 3. Tüm t-normu operatörleri için minimum ve s-normu için maksimum çıkarım. µB ,( y) = M max 1=1 (sup min( µ A , ( x), µ A11 ( x1), µ A21( x2 ), µ B1 ( y )) (3.77) Çarpım ve minimum çıkarım motorları bulanık sistemlerde ve kontrolde en çok kullanılan çıkarım motorlarıdır. Bu yöntemlerin en önemli avantajları hesaplama ve programlama basit...
Benzinli bir motorun performans ve emisyon karakteristiklerinin belirlenmsi için bulanık uzman sistem tasarımı - Sayfa 27
16 Jlıt.(Y) = supt[µA,(x), µ,K ı (x, y)j ı xeU u Z=l,2,. .... ,M (1.9) Son adım olarak bulanık çıkarım mekanizmasının çıkışı {s;,....., B~ } bulanık kümesinin birleşmesi ile (1.10) veya kesişmesi ile hesaplanır. llB'(Y) = /ls; (y) *...... */lsM (y) (1.11) Çizelge 1.2'de çarpım çıkarım mekanizması Çizelge 1.3 ve 1.9, 1.10 ifadeleri ile t-norm'un cebirsel işlem ve s...
Dört kol mekanizmalı mekatronik bir sistemin akıllı yöntemlerle kontrolü - Sayfa 59
4.3.2. Tip-2 Bulanık Sistemlerde Kurallar ve Bulanık Çıkarım Tip-1 ve tip-2 bulanık sistemlerde kuralların oluşturulması açısından önemli bir fark yoktur. Kuralların yapısı aynıdır fakat kümeler tip-2 bulanık kümelerdir. Tip-1 bulanık sistemler için kural yapısı: Rk : IF ( x1 is A1k AND x2 is A2k ) THEN ( ul is Blk ) k  1,....., M (4.5) olarak gösterilebilir. Burada k kural sayısını l...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bulanık
küme
çıkarım
kural
burada
tabanlı


35. SAYFA ICERIGI

~ A

s

=

A~1

~ A

2

K

~ A

L

25

(2.62)

[ ]

~ A

s

(x)

=

min

A~1

(x),

~ A

2

(x),K,

~ A

L

(x)

(2.63)

İkinci bir harmanlama usulü, kural tabanlı tekil çıkarımların birleşiminin alınmasıdır. VEYA bağlacı kullanılır. Bunun yapılabilmesi için kural tabanlı tekil çıkarımların en azından birinin doğru olması gerekir.

~ A

s

=

A~1

~ A

2

K

~ A

L

(2.64)

[ ]

~ A

s

(x)

=

max

A~1

(x),

~ A

2

(x),K,

~ A

L

(x)

(2.65)

2.9.5 Grafik Çıkarım Teknikleri Burada iki girdisi olan dört teknik anlatılacaktır.

1) Girdi değişkenlerinin kesin sayı olması durumunda max-min çıkarım metodu;

[ [ ]B~s

(x)

=

max k

min

A~1k

(girdi(i)),

A~2k

(girdi(

j))

(2.66)

2) Girdi değişkenlerinin kesin sayı olması durumunda max-çarpım çıkarım metodu;

[ ]B~s

(x)

=

max k

A~1k

(girdi(i))

A~2k

(girdi(

j))

(2.67)

3) Girdi değişkenlerinin bulanık küme olarak belirtildiği durumda max-min çıkarım metodu;

[ { [ ] [ ]}]B~s

(x)

=

max k

min

max

A~1k

(x1 )

(x1 ) , max

A~2k

(x2

)

(x2

)

(2.68)

4) Girdi değişkenlerinin bulanık küme olarak belirtildiği durumda max-çarpım çıkarım metodu;

[ [ ] [ ]B~s

(x)

=

max k

max

A~1k

(x)

(x1 )

max

A~2k

(x)

(x2

)

(Ross, 1995)

(2.69)

İlgili Kaynaklarsingle.php