26

3. TRANSPORT MODELİ
Transport modeli lineer programlama probleminin özel bir şeklidir. Bu modelde bir ürünün kaynaklardan hedeflere taşınması problemi söz konusudur. Amaç, bir taraftan hedefin talep gereksinimlerinde ve kaynakların arz miktarlarında denge sağlarken, diğer taraftan her bir kaynaktan her bir hedefe yapılan taşımaların toplam maliyetini veya toplam taşıma süresini minimum kılacak taşıma miktarını belirlemektir. Modelde verilen rota üzerindeki taşıma maliyetlerinin aynı rota üzerindeki taşıma miktarlarıyla doğru orantılı olduğu kabul edilir. Transport modeli ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasından başka, stok kontrolü, işgücü programlama, personel atama gibi alanlarda da kullanılabilmektedir.

Kaynaklar

Hedefler

a1 1

c11 : x11

1 b1

a2 2

2 b2 3 b3

Şekil 3.1 İki kaynak ve üç hedefli bir ulaştırma probleminin gösterimi. Transport problemi simpleks metoduyla çözülebileceği gibi kuzeybatı köşesi metodu, en düşük maliyetler metodu ve vogel yaklaşım metodu ile de çözülebilir.

Transport modelinin en basit hali şu şekildedir:

m n

Minz =

cij xij

i=1 j=1

(3.1)

Ş.k.g.

m n
xij si ,
i=1 j=136. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fiyatların aralıklı verilmesi durumunda taşıma problemine çözüm önerisi - Sayfa 11
1 1. GİRİŞ Taşıma problemi modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir. Bu modelde, malların kaynaklardan (fabrika gibi) hedeflere (depo gibi) taşınmasıyla ilgilenilir. Buradaki amaç, bir taraftan hedefin talep gereksinimleri ve kaynakların arz miktarlarında denge sağlarken, diğer taraftan da her bir kaynaktan her bir hedefe yapılan taşımaların toplam maliyetini minimum kılacak taşı...
Araç rotalama problemi ve bir uygulama - Sayfa 15
9 Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir. Bu modelde, malların kaynaklardan (fabrika gibi) hedeflere (depo gibi) taşınmasıyla ilgilenilir. Buradaki amaç, bir taraftan hedefin talep gereksinimleri ve kaynakların arz miktarlarında denge sağlarken, diğer taraftan da her bir kaynaktan, her bir hedefe yapılan taşımaların toplam maliyetini minimum kılacak taşıma miktarını ...
Bulanık çok amaçlı lineer kesirli taşıma problemine çözüm önerisi - Sayfa 73
4. TAŞIMA PROBLEMLERİ 60 4.1 Klasik Taşıma Problemi Klasik Taşıma Problemi ya da sadece Taşıma Problemi (TP), tek tip bir ürünün kısıtlı kapasiteye sahip üretim merkezlerinden (fabrika, kaynak, arz noktası, vs) talepleri belli olan tüketim merkezlerine (depo, pazar, hedef, talep noktası, vs) maliyeti minimum ya da kârı maksimum yapacak şekilde dağıtımını yapma problemleridir. Taşıma modeli ...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

problemi
modeli
taşıma
kaynak
toplam
minimum


36. SAYFA ICERIGI

26

3. TRANSPORT MODELİ
Transport modeli lineer programlama probleminin özel bir şeklidir. Bu modelde bir ürünün kaynaklardan hedeflere taşınması problemi söz konusudur. Amaç, bir taraftan hedefin talep gereksinimlerinde ve kaynakların arz miktarlarında denge sağlarken, diğer taraftan her bir kaynaktan her bir hedefe yapılan taşımaların toplam maliyetini veya toplam taşıma süresini minimum kılacak taşıma miktarını belirlemektir. Modelde verilen rota üzerindeki taşıma maliyetlerinin aynı rota üzerindeki taşıma miktarlarıyla doğru orantılı olduğu kabul edilir. Transport modeli ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasından başka, stok kontrolü, işgücü programlama, personel atama gibi alanlarda da kullanılabilmektedir.

Kaynaklar

Hedefler

a1 1

c11 : x11

1 b1

a2 2

2 b2 3 b3

Şekil 3.1 İki kaynak ve üç hedefli bir ulaştırma probleminin gösterimi. Transport problemi simpleks metoduyla çözülebileceği gibi kuzeybatı köşesi metodu, en düşük maliyetler metodu ve vogel yaklaşım metodu ile de çözülebilir.

Transport modelinin en basit hali şu şekildedir:

m n

Minz =

cij xij

i=1 j=1

(3.1)

Ş.k.g.

m n
xij si ,
i=1 j=1

İlgili Kaynaklarsingle.php