30

m

n

xijk

~ Ek

,

k

,

(taşıma

kapasitesi

kısıtı)

i=1 j=1

(5.10)

m

n

l

~ Cijk xijk

~ Bj

,

j

,

(bölgelerin

bütçe

kısıtı)

i=1 j=1 k =1

(5.11)

xijk 0 , i , j , k .

~ Cijk

:

Birim

taşıma

maliyeti

~ Si

:

Arz

D~ j : Talep

~ Ek

:

Taşıt

kapasitesi

B~j : Bütçe

(5.12)

xijk : Taşınacak mamul miktarı ( i kaynağından j noktasına k taşıtıyla taşınacak)

~ Tijk

:

Birim

başına

taşıma

süresi

Modellerde

tijk ,

cijk ,

si ,

dj,

ek ,

bj

değerleri

yaklaşık olarak bilinmektedir. Bu yüzden

~ Tijk

,

~ Cijk

,

~ Si

,

~ D

j

,

~ Ek

,

~ Bj

konveks bulanık sayılarıyla gösterilmişlerdir ve şu şekilde ifade

edilirler:

{( ( )) ( )}~
Tijk

=

tijk ,

t~
Tijk

ijk

|

t ijk

S

~ Tijk

(5.13)

{( ( )) ( )}~
Cijk =

cijk ,

c~
Cijk

ijk

|

cijk

S

~ Cijk

(5.14)

{( ) ( )}( )~
Si

=

si

,

~ Si

si

|

si

S

~ Si

(5.15)

{( ) ( )}( )~
Dj

=

d j , D~ j d j

|dj

S

~ Dj

(5.16)

{( ) ( )}( )~
Ek

=

ek

,

~ Ek

ek

|

ek

S

~ Ek

{( ) ( )}( )~
Bj

=

b j , B~j b j

| bj

S

~ Bj

(5.17) (5.18)40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

cijk
xijk
taşıma
kapasitesi
bulanık
değerleri


40. SAYFA ICERIGI

30

m

n

xijk

~ Ek

,

k

,

(taşıma

kapasitesi

kısıtı)

i=1 j=1

(5.10)

m

n

l

~ Cijk xijk

~ Bj

,

j

,

(bölgelerin

bütçe

kısıtı)

i=1 j=1 k =1

(5.11)

xijk 0 , i , j , k .

~ Cijk

:

Birim

taşıma

maliyeti

~ Si

:

Arz

D~ j : Talep

~ Ek

:

Taşıt

kapasitesi

B~j : Bütçe

(5.12)

xijk : Taşınacak mamul miktarı ( i kaynağından j noktasına k taşıtıyla taşınacak)

~ Tijk

:

Birim

başına

taşıma

süresi

Modellerde

tijk ,

cijk ,

si ,

dj,

ek ,

bj

değerleri

yaklaşık olarak bilinmektedir. Bu yüzden

~ Tijk

,

~ Cijk

,

~ Si

,

~ D

j

,

~ Ek

,

~ Bj

konveks bulanık sayılarıyla gösterilmişlerdir ve şu şekilde ifade

edilirler:

{( ( )) ( )}~
Tijk

=

tijk ,

t~
Tijk

ijk

|

t ijk

S

~ Tijk

(5.13)

{( ( )) ( )}~
Cijk =

cijk ,

c~
Cijk

ijk

|

cijk

S

~ Cijk

(5.14)

{( ) ( )}( )~
Si

=

si

,

~ Si

si

|

si

S

~ Si

(5.15)

{( ) ( )}( )~
Dj

=

d j , D~ j d j

|dj

S

~ Dj

(5.16)

{( ) ( )}( )~
Ek

=

ek

,

~ Ek

ek

|

ek

S

~ Ek

{( ) ( )}( )~
Bj

=

b j , B~j b j

| bj

S

~ Bj

(5.17) (5.18)

İlgili Kaynaklarsingle.php