31

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )~
S Tijk

,

~ S Cijk

,

~ S Dj

,

~ S Si

,

~ S Ek

,

~ S Bj

;

~ Tijk

,

~ Cijk

,

D~ j ,

~ Si

,

~ Ek

,

B~j nin desteğidir ve

birim taşıma sürelerinin, birim taşıma maliyetlerinin, j. müşteri talebinin, i. arz miktarının,

k. taşıt kapasitesinin j. müşteri bütçesinin uzay kümesini gösterir.

5.1 Çözüm Prosedürü
Çözüm prosedürünün basamakları şu şekildedir:
1) İlk olarak bu iki amaç ayrı ayrı Zadehin genişleme prensibine dayanarak çözülür ve etkin çözümler bulunur. Bu çözümle her seviyesindeki amaç fonksiyonunun alt ve üst sınırı bulunur. Böylece amaç değerinin üyelik fonksiyonu yaklaştırılmış olunur.
2) Bulanık parametreler durulaştırılır, bulanık programlama yaklaşımı kullanılarak 2 amaç birleştirilerek çözülür ve uzlaşık çözüm bulunur.

5.1.1 Bulanık Transport Probleminin Genişleme Prensibiyle Çözülmesi
Bu bölümde çözüm prosedürünü ilk amaç olan toplam taşıma maliyetini minimize etmenin üstünden anlatacağım.

Genişleme

prensibine

dayanarak,

üyelik fonksiyonu

~ Z

şöyle

tanımlanabilir:

Z (z) =

( ) ( ) ( )( ) ( ), ( )sup min{ ~

c,s,d ,e,b

Cijk

cijk

,~ Si

si

,~ Dj

dj

,~ Ek

ek

~ Bj

bj

i, j, k | z = Z c, s, d, e, b }

(5.19)

~ Cijk

,

~ Si

,

D~ j ,

~ Ek

,

~ Bj

nin

kesimleri şöyle gösterilir:

( Cijk

)=[ (Cijk

)L

, (Cijk

)U

]=[ min cijk

{ cijk

S(

~ Cijk

)|

~ Cijk

( cijk

)}, max cijk

{ cijk

S(

~ Cijk

)|

( ) ~ Cijk

cijk

}]

(5.20)

( )(

Si

)=[

(Si

)

L

,

(Si

)U

]=[

min si

{

si

S

(

~ Si

)|

~ Si

(

si

)},

max si

{

si

S

(

~ Si

)|

~ Si

si

}]

(5.21)

( )(

Dj

)=[

(D j

)L

, (D j

)U

]=[

min dj

{

d

j

S

(

~ Dj

)|

~ Dj

(

d

j

)},

max dj

{

d

j

S

(

~ Dj

)|

~ Dj

dj

}](5.22)

( )(

Ek

)=[

(Ek

)L

,

(Ek

)U

]=[

min eK

{

ek

S

(

~ Ek

)|

~ Ek

(

ek

)},

max ek

{

ek

S

(

~ Ek

)|

~ Eki

ek

}](5.23)41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

cijk
amaç
bulanık
sınırı
taşıma
fonksiyonu


41. SAYFA ICERIGI

31

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )~
S Tijk

,

~ S Cijk

,

~ S Dj

,

~ S Si

,

~ S Ek

,

~ S Bj

;

~ Tijk

,

~ Cijk

,

D~ j ,

~ Si

,

~ Ek

,

B~j nin desteğidir ve

birim taşıma sürelerinin, birim taşıma maliyetlerinin, j. müşteri talebinin, i. arz miktarının,

k. taşıt kapasitesinin j. müşteri bütçesinin uzay kümesini gösterir.

5.1 Çözüm Prosedürü
Çözüm prosedürünün basamakları şu şekildedir:
1) İlk olarak bu iki amaç ayrı ayrı Zadehin genişleme prensibine dayanarak çözülür ve etkin çözümler bulunur. Bu çözümle her seviyesindeki amaç fonksiyonunun alt ve üst sınırı bulunur. Böylece amaç değerinin üyelik fonksiyonu yaklaştırılmış olunur.
2) Bulanık parametreler durulaştırılır, bulanık programlama yaklaşımı kullanılarak 2 amaç birleştirilerek çözülür ve uzlaşık çözüm bulunur.

5.1.1 Bulanık Transport Probleminin Genişleme Prensibiyle Çözülmesi
Bu bölümde çözüm prosedürünü ilk amaç olan toplam taşıma maliyetini minimize etmenin üstünden anlatacağım.

Genişleme

prensibine

dayanarak,

üyelik fonksiyonu

~ Z

şöyle

tanımlanabilir:

Z (z) =

( ) ( ) ( )( ) ( ), ( )sup min{ ~

c,s,d ,e,b

Cijk

cijk

,~ Si

si

,~ Dj

dj

,~ Ek

ek

~ Bj

bj

i, j, k | z = Z c, s, d, e, b }

(5.19)

~ Cijk

,

~ Si

,

D~ j ,

~ Ek

,

~ Bj

nin

kesimleri şöyle gösterilir:

( Cijk

)=[ (Cijk

)L

, (Cijk

)U

]=[ min cijk

{ cijk

S(

~ Cijk

)|

~ Cijk

( cijk

)}, max cijk

{ cijk

S(

~ Cijk

)|

( ) ~ Cijk

cijk

}]

(5.20)

( )(

Si

)=[

(Si

)

L

,

(Si

)U

]=[

min si

{

si

S

(

~ Si

)|

~ Si

(

si

)},

max si

{

si

S

(

~ Si

)|

~ Si

si

}]

(5.21)

( )(

Dj

)=[

(D j

)L

, (D j

)U

]=[

min dj

{

d

j

S

(

~ Dj

)|

~ Dj

(

d

j

)},

max dj

{

d

j

S

(

~ Dj

)|

~ Dj

dj

}](5.22)

( )(

Ek

)=[

(Ek

)L

,

(Ek

)U

]=[

min eK

{

ek

S

(

~ Ek

)|

~ Ek

(

ek

)},

max ek

{

ek

S

(

~ Ek

)|

~ Eki

ek

}](5.23)

İlgili Kaynaklarsingle.php