ŞEKİL LİSTESİ Sayfa
Şekil 2.1 Değişik şekillerdeki üyelik derecesi fonksiyonları. . 10 Şekil 2.2 A klasik kümesinin ve B~ bulanık kümesinin üyelik derecesi fonksiyonları. . 10 Şekil 2.3 Üyelik fonksiyonunun kısımları (Şen, 2001). 11 Şekil 2.4 Bulanık kümenin kesimi. . 16 Şekil 2.5 En büyük üyelik ilkesine göre durulaştırma. . 20 Şekil 2.6 Sentroid yöntemiyle durulaştırma. . 21 Şekil 2.7 Ortalama en büyük üyelik yöntemiyle durulaştırma. . 21 Şekil 2.8 Üyelik fonksiyonu daralması (Şen, 2001). . 24 Şekil 3.1 İki kaynak ve üç hedefli bir ulaştırma probleminin gösterimi. 26 Şekil 6.1 Toplam transport maliyetinin yaklaştırılmış üyelik fonksiyonu. . 67 Şekil 6.2 Toplam teslim süresinin yaklaştırılmış üyelik fonksiyonu. 90
vi6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AASHTO 1986 esnek üstyapıları projelendirme yönteminin bulanık mantık tekniği ile modellenmesi - Sayfa 68
57 z*= (a+b) / 2 olarak bulunur. Buradaki a ve b değerleri şekilde gösterilmiştir. (3.22) Şekil 3.24. Ortalama en büyük üyelik durulaştırması (Şen, 2001) 5. Toplamların merkezi: Durulaştırma işlemleri arasında en hızlı olan yöntemdir. Bu yöntemde iki bulanık kümenin birleşimi yerine onların cebirsel toplamları kullanılır. Bunun bir sakıncası, örtüşen kısımların iki defa toplama girmesidir. ...
Havaalanı üstyapı yönetim sistemi - Sayfa 138
5. Toplamların merkezi: Durulaştırma işlemleri arasında en hızlı olan yöntemdir. Bu yöntemde iki bulanık kümenin birleşimi yerine onların cebirsel toplamları kullanılır. Bunun bir sakıncası, örtüşen kısımların iki defa toplama girmesidir. Bir bakıma bu hesaplama tarzı ağırlıklı ortalama durulaştırmasına benzer. Ancak bu yöntemde ağırlıklar ilgili üyelik fonksiyonlarının alanlarıdır. Ağırlıklı orta...
Şehir içi denetimsiz kavşaklar için bir kaza tahmin modeli - Sayfa 131
Z*= (a+b)/2 Buradaki a ve b değerleri şekilde gösterilmiştir. Şekil 3. 20. Ortalama en büyük üyelik durulaştırması (Şen, 2001) 5. Toplamların merkezi: Durulaştırma işlemleri arasında en hızlı olan yöntemdir. Bu yöntemde iki bulanık kümenin birleşimi yerine onların cebirsel toplamları kullanılır. Bunun bir sakıncası, örtüşen kısımların iki defa toplama girmesidir. Bir bakıma bu hesaplama tarzı ağı...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

durulaştırma
ulaştırma
büyük
üyelik
derecesi
bulanık


6. SAYFA ICERIGI

ŞEKİL LİSTESİ Sayfa
Şekil 2.1 Değişik şekillerdeki üyelik derecesi fonksiyonları. . 10 Şekil 2.2 A klasik kümesinin ve B~ bulanık kümesinin üyelik derecesi fonksiyonları. . 10 Şekil 2.3 Üyelik fonksiyonunun kısımları (Şen, 2001). 11 Şekil 2.4 Bulanık kümenin kesimi. . 16 Şekil 2.5 En büyük üyelik ilkesine göre durulaştırma. . 20 Şekil 2.6 Sentroid yöntemiyle durulaştırma. . 21 Şekil 2.7 Ortalama en büyük üyelik yöntemiyle durulaştırma. . 21 Şekil 2.8 Üyelik fonksiyonu daralması (Şen, 2001). . 24 Şekil 3.1 İki kaynak ve üç hedefli bir ulaştırma probleminin gösterimi. 26 Şekil 6.1 Toplam transport maliyetinin yaklaştırılmış üyelik fonksiyonu. . 67 Şekil 6.2 Toplam teslim süresinin yaklaştırılmış üyelik fonksiyonu. 90
vi

İlgili Kaynaklarsingle.php