ÖNSÖZ Son yıllarda çağdaş konular arasında ilk sırayı tutan bulanık mantık kavramı hemen hemen her mühendislik dalında uygulanır hale gelmiştir. Bulanık mantık, matematiğe dayanan teknolojiyle kesin olmayan düşünce yapısına sahip insan arasında bir nevi köprü görevini üstlenmektedir. Bu çalışmada bulanık mantığın temel kavramları üzerinde durulmuş ve çok amaçlı bulanık transport problemi için genişleme prensibine ve bulanık programlamaya dayanan bir çözüm prosedürü geliştirilmiştir. Son olarak; bana hep destek olan aileme, başta Yrd. Doç. Dr. Nihan Çetin Demirel olmak üzere tüm hocalarıma, araştırma görevlilerine ve tüm sevdiklerime teşekkür ederim.
viii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Seyreltilmiş pamuklu tekstil atıksularının arıtımında yukarı akışlı havasız çamur yataklı reaktör (YAHÇYR) sisteminden elde edilen KOİ giderim verimi ve biyogaz üretiminin fuzzy logic (bulanık mantık) tekniği - Sayfa 22
BÖLÜM 2 BULANIK MANTIK (FUZZY-LOGIC) METODOLOJİSİ Bulanık ilkeler hakkında ilk bilgiler, Lotfi Zadeh [20], tarafından literatüre kazandırılmıştır. Önceleri bulanıklaştırmanın kesin olan bilimsel ilkelere uymadığı ve hatta bilime karşı geldiği ileri sürülmesine rağmen, 1975 yılında Mamdani ve Assilian [21] tarafından yapılan bir kontrol uygulaması, bulanık kavram ve sistemlerin dikkat kazanmasına...
Personel performansına etki eden faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi ve bir uygulama - Sayfa 114
98 Bulanık mantık, adından anlaşılabileceği gibi mantık kurallarının esnek ve bulanık bir şekilde uygulanmasıdır. Bulanık mantık ile klasik mantık (aristo mantığı) arasındaki temel fark klasik mantığın önermelerin sadece aşırı uç değerlerine izin vermesidir. Aristo mantığında bilindiği gibi bir şey ya A kümesinin elemanıdır yada değildir. Başka bir deyişle ya siyah ya da beyazdır. Gerçekte dünyad...
Yapay zekâ modelleriyle tam ölçekli çamur çürütme reaktörlerinden elde edilen biyogaz üretiminin tahmini: Yapay sinir ağları ve fuzzy logıc uygulamaları - Sayfa 93
4.2 Bulanik Mantik (Fuzzy-Logic) Modeli Bulanık ilkeler hakkında ilk bilgiler, Lotfi Zadeh *59+, tarafından literatüre kazandırılmıştır. Önceleri bulanıklaştırmanın kesin olan bilimsel ilkelere uymadığı ve hatta bilime karşı geldiği ileri sürülmesine rağmen, 1975 yılında Mamdani ve Assilian *60+ tarafından yapılan bir kontrol uygulaması, bulanık kavram ve sistemlerin dikkat kazanmasına neden ol...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arasında
bulanık
mantık
dayanan
kesin
hemen


8. SAYFA ICERIGI

ÖNSÖZ Son yıllarda çağdaş konular arasında ilk sırayı tutan bulanık mantık kavramı hemen hemen her mühendislik dalında uygulanır hale gelmiştir. Bulanık mantık, matematiğe dayanan teknolojiyle kesin olmayan düşünce yapısına sahip insan arasında bir nevi köprü görevini üstlenmektedir. Bu çalışmada bulanık mantığın temel kavramları üzerinde durulmuş ve çok amaçlı bulanık transport problemi için genişleme prensibine ve bulanık programlamaya dayanan bir çözüm prosedürü geliştirilmiştir. Son olarak; bana hep destek olan aileme, başta Yrd. Doç. Dr. Nihan Çetin Demirel olmak üzere tüm hocalarıma, araştırma görevlilerine ve tüm sevdiklerime teşekkür ederim.
viii

İlgili Kaynaklarsingle.php