Çok değişkenli kovaryans analizi ve 360 derece performans değerlendirmesi üzerine bir uygulama
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ÇOK DEĞİŞKENLİ KOVARYANS ANALİZİ VE
360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE
BİR UYGULAMA
HÜSEYİN BURGAZOĞLU 2501100814
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. AYŞE NEYRAN ORHUNBİLGE
İSTANBUL 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

IGF-I adlı otokoid ajanın sistemik kullanımda sıçan arter anastomozu üzerine etkileri - Sayfa 2
TEZ ONAYI Aşağıda tanıtımı yapılan tez, jüri tarafından başarılı bulunarak Tıpta Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiştir. Kurum : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Programın seviyesi : Tıpta Uzmanlık Anabilim Dalı : Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Tez Sahibi : Barış Keklik Tez Başlığı etkileri. : İGF-I adlı otokoid ajanın sistemik kullanımd...
Sıçanlarda miyokard infarktüsü sonrası nebivololun kardiyomiyosit apoptozu ve ventriküler 'remodeling' üzerine etkisi - Sayfa 2
2 TEZ ONAYI Bu çalışma 24 /03 / 2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Farmakoloji Programında Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Güngör İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Tez İzleme Komite Üyesi Prof. Dr. Aykan Canberk İstanbul Üniversi...
STZ-diabetik sıçanlarda ACE inhibitörü ve angiotensin reseptör blokerinin böbrek dokusunda clusterin ve apoptoz üzerine etkileri - Sayfa 2
TEZ ONAYI II Bu çalışma 17/03/2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji programında Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Prof.Dr.Emine Kökoğlu Tez Danışmanı (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Prof.Dr.Melek Öztürk İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tez İzleme Komite Üyesi (Üniversite, ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
bilim
dalı
anabilim
tezi
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ÇOK DEĞİŞKENLİ KOVARYANS ANALİZİ VE
360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE
BİR UYGULAMA
HÜSEYİN BURGAZOĞLU 2501100814
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. AYŞE NEYRAN ORHUNBİLGE
İSTANBUL 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php