Çoklu bağlantı (Multicollinearity) sorunu ve giderilmesine yönelik alternatif yaklaşımlar

T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
ÇOKLU BAĞLANTI (MULTICOLLINEARITY) SORUNU VE GİDERİLMESİNE YÖNELİK ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN : Seçil KARAKUŞ DANIŞMAN: Yrd.Doç. Dr. Hamit MİRTAGİOĞLU
VAN-20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
ÇOKLU BAĞLANTI (MULTICOLLINEARITY) SORUNU VE GİDERİLMESİNE YÖNELİK ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN : Seçil KARAKUŞ DANIŞMAN: Yrd.Doç. Dr. Hamit MİRTAGİOĞLU
VAN-2011

İlgili Kaynaklar
single.php