Çoklu depolu araç rotalama problemleri için bir karınca kolonisi optimizasyonu algoritmasının tasarımı ve uygulamasıİÇİNDEKİLER

Sayfa

SİMGE LİSTESİ .v KISALTMA LİSTESİ .vi ŞEKİL LİSTESİ .vii ÇİZELGE LİSTESİ .viii ÖNSÖZ . ix ÇOKLU DEPOLU ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN BİR KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU ALGORİTMASININ TASARIMI VE UYGULAMASI .x ÖZET .x ABSTRACT .xi

1 GİRİŞ .1

2 ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ .2

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.1.1 2.3.2.1.2 2.3.2.1.3 2.3.2.2 2.3.2.2.1 2.3.2.2.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4

Araç Rotalama Probleminin Formülasyonu.3 Araç Rotalama Problemi Türleri .5 Kapalı Ve Açık Uçlu Araç Rotalama Problemleri .6 Simetrik Ve Asimetrik Yollu Araç Rotalama Problemleri.6 Zaman Kısıtlı Belirli Talepli Araç Rotalama Problemleri.6 Zaman Kısıtlı Belirsiz Talepli Araç Rotalama Problemleri.7 Tek Depolu, Dağıtım Ve Toplama, Belirli Talepli Araç Rotalama Problemleri .7 Tek Depolu Belirli Talepli Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemleri.7 Çok Depolu Araç Rotalama Problemleri .8 Araç Rotalama Problemleri İçin Çözüm Yaklaşımları .9 Araç Rotalama Problemleri İçin Optimal Çözüm Yaklaşımları .9 Dal Sınır Yöntemi .9 Kesim Düzlemi Yöntemi:.10 Araç Rotalama Problemleri İçin Sezgisel Çözüm Yaklaşımları .10 Rota Oluşturma Yöntemleri .11 Kazançlar Yöntemi .11 Yerleştirme Yöntemi .12 En Yakın Komşu Yöntemi .12 İki Aşamalı Yöntemler .12 Önce Kümeleme – Sonra Rotalama Yöntemi .12 Önce Rotalama Sonra Kümeleme Yöntemi .13 Araç Rotalama Problemleri İçin Metasezgisel Yaklaşımlar .13 Tabu Arama Yöntemi.13 Tavlama Benzetimi .14 Genetik Algoritmalar .16 Karınca Kolonileri.21
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zaman pencereli araç rotalama probleminin genetik algoritma ile modellenmesi - Sayfa 9
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ........................................................................................................................ v İÇİNDEKİLER.........................................................................................................vii KISALTMALAR ....................................................................................................... ix ÇİZELGE LİSTESİ .......
Bir süpermarket zincirinde rotalama probleminin metasezgisel algoritmalar ile çözülmesi - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR ............................................................................................................ ii İÇİNDEKİLER ....................................................................................................... iii SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ......................................................... vi ŞEKİLLER LİSTESİ ........................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

problemleri
rotalama
araç
problemi
rota
çözüm


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

SİMGE LİSTESİ .v KISALTMA LİSTESİ .vi ŞEKİL LİSTESİ .vii ÇİZELGE LİSTESİ .viii ÖNSÖZ . ix ÇOKLU DEPOLU ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ İÇİN BİR KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYONU ALGORİTMASININ TASARIMI VE UYGULAMASI .x ÖZET .x ABSTRACT .xi

1 GİRİŞ .1

2 ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ .2

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.1.1 2.3.2.1.2 2.3.2.1.3 2.3.2.2 2.3.2.2.1 2.3.2.2.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4

Araç Rotalama Probleminin Formülasyonu.3 Araç Rotalama Problemi Türleri .5 Kapalı Ve Açık Uçlu Araç Rotalama Problemleri .6 Simetrik Ve Asimetrik Yollu Araç Rotalama Problemleri.6 Zaman Kısıtlı Belirli Talepli Araç Rotalama Problemleri.6 Zaman Kısıtlı Belirsiz Talepli Araç Rotalama Problemleri.7 Tek Depolu, Dağıtım Ve Toplama, Belirli Talepli Araç Rotalama Problemleri .7 Tek Depolu Belirli Talepli Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemleri.7 Çok Depolu Araç Rotalama Problemleri .8 Araç Rotalama Problemleri İçin Çözüm Yaklaşımları .9 Araç Rotalama Problemleri İçin Optimal Çözüm Yaklaşımları .9 Dal Sınır Yöntemi .9 Kesim Düzlemi Yöntemi:.10 Araç Rotalama Problemleri İçin Sezgisel Çözüm Yaklaşımları .10 Rota Oluşturma Yöntemleri .11 Kazançlar Yöntemi .11 Yerleştirme Yöntemi .12 En Yakın Komşu Yöntemi .12 İki Aşamalı Yöntemler .12 Önce Kümeleme – Sonra Rotalama Yöntemi .12 Önce Rotalama Sonra Kümeleme Yöntemi .13 Araç Rotalama Problemleri İçin Metasezgisel Yaklaşımlar .13 Tabu Arama Yöntemi.13 Tavlama Benzetimi .14 Genetik Algoritmalar .16 Karınca Kolonileri.21
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php