Çözünür polianilin, poli(N-etilanilin), poli(N-metilanilin) sentezi, karakterizasyonu ve membran uygulamalarıÇÖZÜNÜR POLİANİLİN, POLİ(N-ETİLANİLİN),POLİ(N-METİLANİLİN)
SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MEMBRAN UYGULAMALARI
Müzeyyen YILMAZ Yüksek Lisans Tezi
Kimya Anabilim Dalı Mart-20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 25
xxv Kısaltmalar LPS LTA MA MgO N NAG NAM NHS NIPAm NVIM NVP PAA PDMA PE PEG PEI PEO PMAA PMMA PNVIM Poli(NIPAm) Poli(NVIM-co-MA) Poli(NVIM-co-MA-NIPAm) PP PS PSSA PVA PVAc PVC Açıklama Lipopolisakkaritler Lipoteikoik asit Maleik anhidrit Magnezyum oksit Azot N-asetilglukozamin N-asetilmuramik asid N-Hidroksisüksinimid N-İzopropil akrilamid N-Vinilimidazol N-Vinilpirolidon Poli(akrilik asi...
N-sübstitüe anilin ve N-sübstitüe pirollerin bakır üzerinde elektropolimerizasyonları ve antikorozif özelliklerinin araştırılması - Sayfa 13
xiii İÇİNDEKİLER (devam) Sayfa 7.2.6 PNMA filmlerinin korozyon performansları ……………………….… 7.3 Poli(N-Metil pirol) (PNMPy) Filmlerinin Sentezi ……………………….... 7.3.1 Platin üzerinde poli(N-metil pirol) sentezi ……………………………. 7.3.2 Bakır üzerinde poli(N-metil pirol) sentezi ………………………….… 7.3.2.1 PNMPy sentezinde son potansiyelin belirlenmesi …………….. 7.3.2.2 PNMPy sentezinde tarama hızının be...
N-sübstitüe anilin ve N-sübstitüe pirollerin bakır üzerinde elektropolimerizasyonları ve antikorozif özelliklerinin araştırılması - Sayfa 33
xxxiii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam) Kısaltmalar Açıklama NEA N-etil anilin NMA N-metil anilin NMPy N-metil pirol NMeOPhPy N-metoksifenil pirol NPhPy N-fenil pirol OCP Açık devre potansiyeli (Open circuit potential) OHP Dış Helmholtz tabakası (Outer Helmholtz plane) PANi Poli(anilin) PAP Poli(amino fenol) PIn Poli(indol) PN Perni...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

polianilin
sentezi
tezi
kimya
çözünür
membran


1. SAYFA ICERIGI

ÇÖZÜNÜR POLİANİLİN, POLİ(N-ETİLANİLİN),POLİ(N-METİLANİLİN)
SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MEMBRAN UYGULAMALARI
Müzeyyen YILMAZ Yüksek Lisans Tezi
Kimya Anabilim Dalı Mart-2008

İlgili Kaynaklar

single.php