Çukurova bölgesinde farklı sıra arası ve hasat zamanlarında kediotu (Valeriana officinalis L. ) bitkisinin verim ve uçucu yağ kalitesinin araştırılmasıEk Çizelge 1. 2004 Yılında Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Valeriana officinalis L. Çeşitlerinde, Farklı Hasat Zamanları ve Dikim

Sıklıklarından Elde Edilen Uçucu Yağın Bileşenleri (%)

Alıkonma zamanı

Bileşen

Anton

Mehrfahrig

Haziran

Temmuz

Haziran

Temmuz

25×25 25×50 25×25 25×50 25×25 25×50 25×25 25×50 25×25 25×50 25×25 25×50

17:36

izovalerik asit, etil ester

1.03 0.30 0.71 0.29 0.11 1.01 0.06 0.71 0.95 0.91 1.03 0.56

20:21

-terpinen

0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

21:20

trisiklen

0.09 0.13 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.13 0.17

21:39

-fellandren

0.11 0.14 0.09 0.10 0.11 0.09 0.10 0.11 0.10 0.04 0.10 0.12

21:82

-pinen

4.16 6.18 3.62 3.56 4.24 3.80 4.58 4.53 4.35 4.37 4.56 4.70

22:57

fençen

4.69 6.03 3.67 2.61 5.11 3.46 3.59 4.13 4.16 3.73 3.40 4.00

22:68

kamfen

5.49 10.46 7.21 7.10 7.05 8.70 9.30 8.46 10.36 11.31 9.44 11.75

22:96

valerik asit, 3-metil, etil ester 0.18 0.03 0.09 0.08 0.02 0.08 0.16 0.09 0.10 0.14 0.11 0.08

23:97

sabinen

0.07 0.17 0.07 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12 0.11 0.12 0.13

24:21

-pinen

1.14 2.06 1.39 1.38 1.37 1.64 1.89 1.68 1.98 2.13 1.88 2.24

24:78

d-nerolidol

0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01

25:51

izovalerik asit, izobütil ester 0.00 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.05 0.02 0.03

26:28

-karyofillen

0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

26:71

o-simen

0.05 0.08 0.05 0.04 0.03 0.10 0.08 0.10 0.08 0.10 0.08 0.14

26:95

limonene

0.56 1.07 0.53 0.49 0.61 1.08 0.88 1.08 1.08 0.91 0.97 1.34

28:52

-terpinen

0.05 0.07 0.03 0.03 0.03 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.10

30:11

-terpinolen

0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.05

30:72

isoamilvalerat

0.69 1.89 0.81 0.55 0.80 0.59 1.04 1.65 0.81 1.85 1.03 1.34

34:33

(-)-borneol

0.43 0.48 0.58 0.57 0.69 0.38 0.45 0.31 0.44 0.60 0.49 0.42

34:80

terpinen-4-ol

0.17 0.19 0.16 0.11 0.16 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.20 0.17

35:87

mirtenol

0.23 0.43 0.33 0.17 0.49 0.16 0.24 0.22 0.31 0.27 0.13 0.22

37:09

metil karvakrol

0.05 0.06 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01

37:33

timol metil eter

0.05 0.12 0.09 0.07 0.06 0.10 0.10 0.09 0.13 0.08 0.10 0.14

37:45

hekzil izovalerat

0.05 0.09 0.12 0.11 0.06 0.10 0.17 0.12 0.10 0.09 0.09 0.13

37:80

metil karvakrol eter

0.07 0.09 0.12 0.11 0.06 0.12 0.14 0.09 0.09 0.07 0.06 0.16

39:98

bornil asetat

14.77 29.74 21.98 19.40 19.33 24.15 23.65 18.85 25.04 25.27 25.64 29.11

40:44

d-verbenon

0.13 0.25 0.20 0.13 0.15 0.16 0.20 0.21 0.13 0.27 0.19 0.20

40:69

cis-limonen oksit

0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.32 0.07 0.27 0.09 0.10 0.10 0.03124. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


124. SAYFA ICERIGI

Ek Çizelge 1. 2004 Yılında Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Valeriana officinalis L. Çeşitlerinde, Farklı Hasat Zamanları ve Dikim

Sıklıklarından Elde Edilen Uçucu Yağın Bileşenleri (%)

Alıkonma zamanı

Bileşen

Anton

Mehrfahrig

Haziran

Temmuz

Haziran

Temmuz

25×25 25×50 25×25 25×50 25×25 25×50 25×25 25×50 25×25 25×50 25×25 25×50

17:36

izovalerik asit, etil ester

1.03 0.30 0.71 0.29 0.11 1.01 0.06 0.71 0.95 0.91 1.03 0.56

20:21

-terpinen

0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

21:20

trisiklen

0.09 0.13 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.13 0.17

21:39

-fellandren

0.11 0.14 0.09 0.10 0.11 0.09 0.10 0.11 0.10 0.04 0.10 0.12

21:82

-pinen

4.16 6.18 3.62 3.56 4.24 3.80 4.58 4.53 4.35 4.37 4.56 4.70

22:57

fençen

4.69 6.03 3.67 2.61 5.11 3.46 3.59 4.13 4.16 3.73 3.40 4.00

22:68

kamfen

5.49 10.46 7.21 7.10 7.05 8.70 9.30 8.46 10.36 11.31 9.44 11.75

22:96

valerik asit, 3-metil, etil ester 0.18 0.03 0.09 0.08 0.02 0.08 0.16 0.09 0.10 0.14 0.11 0.08

23:97

sabinen

0.07 0.17 0.07 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10 0.12 0.11 0.12 0.13

24:21

-pinen

1.14 2.06 1.39 1.38 1.37 1.64 1.89 1.68 1.98 2.13 1.88 2.24

24:78

d-nerolidol

0.00 0.03 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01

25:51

izovalerik asit, izobütil ester 0.00 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.05 0.02 0.03

26:28

-karyofillen

0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

26:71

o-simen

0.05 0.08 0.05 0.04 0.03 0.10 0.08 0.10 0.08 0.10 0.08 0.14

26:95

limonene

0.56 1.07 0.53 0.49 0.61 1.08 0.88 1.08 1.08 0.91 0.97 1.34

28:52

-terpinen

0.05 0.07 0.03 0.03 0.03 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.10

30:11

-terpinolen

0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.05

30:72

isoamilvalerat

0.69 1.89 0.81 0.55 0.80 0.59 1.04 1.65 0.81 1.85 1.03 1.34

34:33

(-)-borneol

0.43 0.48 0.58 0.57 0.69 0.38 0.45 0.31 0.44 0.60 0.49 0.42

34:80

terpinen-4-ol

0.17 0.19 0.16 0.11 0.16 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.20 0.17

35:87

mirtenol

0.23 0.43 0.33 0.17 0.49 0.16 0.24 0.22 0.31 0.27 0.13 0.22

37:09

metil karvakrol

0.05 0.06 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 0.01

37:33

timol metil eter

0.05 0.12 0.09 0.07 0.06 0.10 0.10 0.09 0.13 0.08 0.10 0.14

37:45

hekzil izovalerat

0.05 0.09 0.12 0.11 0.06 0.10 0.17 0.12 0.10 0.09 0.09 0.13

37:80

metil karvakrol eter

0.07 0.09 0.12 0.11 0.06 0.12 0.14 0.09 0.09 0.07 0.06 0.16

39:98

bornil asetat

14.77 29.74 21.98 19.40 19.33 24.15 23.65 18.85 25.04 25.27 25.64 29.11

40:44

d-verbenon

0.13 0.25 0.20 0.13 0.15 0.16 0.20 0.21 0.13 0.27 0.19 0.20

40:69

cis-limonen oksit

0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.32 0.07 0.27 0.09 0.10 0.10 0.03

İlgili Kaynaklarsingle.php