T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Bölümü-Opera Anasanat Dalı
Sanatta Yeterlilik Tezi
CUMHURİYET DÖNEMİ BESTECİLERİNDEN OKAN DEMİRİŞ’İN ”IV. MURAT” VE
SELMAN ADA’NIN ”ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER” OPERALARININ
İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
İLKER İŞSEVER
Tez Danışmanı Prof. Güzin Gürel (Düzeltilmiş Tez)
2502040239
İstanbul Haziran 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğitim yapılarının enerji etkin aydınlatma açısından incelenmesi: Kağıthane Anadolu - Sayfa 161
Şekil 1.12. Yarı Dolaysız Aydınlatma Şahin, P., 2006. Aydınlatma Tasarımı ve Mağaza Kimliğine Etkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul. Şekil 1.13. Homojen Aydınlatma Şahin, P., 2006. Aydınlatma Tasarımı ve Mağaza Kimliğine Etkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul. Şeki...
Cumhuriyet Dönemi Türk resim sanatında Çallı kuşağının yeri ve önemi - Sayfa 124
KAYNAKÇA 115 Adar, Sibel (2006), “Türk Resim Sanatının Gelişimi İçerisinde Ressam Söbütay Özer’in Yeri Ve Eserlerinin Üslup Açısından Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Anık, Didem (1994), “Cumhuriyet Döneminden Günümüze Türk Resin Sanatında Mekân Analizi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Tezi, Eskişehir. Aksel, Malik (19...
Mustafa Aslıer'in sanatı ve özgün baskıresme katkıları Mustafa - Sayfa 105
89 KAYNAKÇA Ak, B. ( 2008). Sanat ve Tasarım Eğitiminde Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Gerçeği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. Dönmez, İ. (2008). Türk Baskıresminin Gelişim Sürecine Katkısı Olan Kurum ve Sanatçılar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Görür, S. (1995). Özgün Baskı Sanatında Figüratif Ele Alışlar: Aslıer, Türemen, Won...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
tezi
üniversitesi
bilimler
sanatta
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Bölümü-Opera Anasanat Dalı
Sanatta Yeterlilik Tezi
CUMHURİYET DÖNEMİ BESTECİLERİNDEN OKAN DEMİRİŞ’İN ”IV. MURAT” VE
SELMAN ADA’NIN ”ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER” OPERALARININ
İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
İLKER İŞSEVER
Tez Danışmanı Prof. Güzin Gürel (Düzeltilmiş Tez)
2502040239
İstanbul Haziran 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php