Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalarında MEFV gen mutasyon sıklığı

C. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF) HASTALARINDA
MEFV GEN MUTASYON SIKLIĞI
Binnur KÖKSAL YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

C. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNE BAŞVURAN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF) HASTALARINDA
MEFV GEN MUTASYON SIKLIĞI
Binnur KÖKSAL YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2007

İlgili Kaynaklarsingle.php