Dairesel kesitli yüzeylerin sıralı jet akımı ile soğutulması

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DAİRESEL KESİTLİ YÜZEYLERİN SIRALI JET AKIMI İLE SOĞUTULMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ İlhan METİN
Anabilim Dalı: Makine Eğitimi Programı: Enerji Eğitimi
ŞUBAT – 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğitim çalışanlarının eğitim sendikalarına bakışı, beklentileri ve sendikaların eğitim çalışanlarına yönelik faaliyetleri ve beklentileri - Sayfa 98
Tablo 4.1.23. Öğretmenlerin Öğretmen Sendikalarından Hangisini/Hangilerini Bildikleri Değişkenine Göre Yüzde ve Frekans Dağılımları Sendikalardan Hangisini/Hangilerini Bildikleri f% 1) Türk Eğitim Sen 5 4,2 2) Eğitim Bir Sen 5 4,2 3) Eğitim Sen 9 7,5 Anadolu Eğitim Sen 00 Eğitim İş 00 4) Hepsini 5 4,2 5) Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen 3 2,5 ...
Geleneksel Türk sanat müziği dersinde dizgeli öğretim yönteminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi - Sayfa 80
51 eğitim-öğretim yılında GTSM dersini yürüten veya daha önce yürütmüş olan tüm öğretim elemanları oluşturmaktadır. Evrenin tamamı örneklem olarak alınmıştır. Bir üniversiteden anket formu geri dönüşü olmamıştır. Örnekleme alınan 23 üniversitenin isimleri aşağıda belirtilmiştir: Tablo 3.2.1. Ankete Katılan Öğretim Elemanlarının Görev Yapmakta Olduğu Müzik Eğitimi Anabilim Dalları 1. Gazi Üniver...
Eğitim fakültelerinde uygulanan plastik sanatlar eğitimi programlarının sorunlarını belirleme ve bir program önerisi - Sayfa 107
54 En eski geçmişe sahip olandan başlayarak en yeniye doğru şöyle sıralayabiliriz: 1) Gazi Üniversitesi Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bolümü 2) Marmara Üniversitesi İstanbul Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümü 3) Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümü 4) Abant izzet Baysal üniversitesi Bolu Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümü 5) ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitimi
üniversitesi
yüksek
programı
anabilim
makine


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DAİRESEL KESİTLİ YÜZEYLERİN SIRALI JET AKIMI İLE SOĞUTULMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ İlhan METİN
Anabilim Dalı: Makine Eğitimi Programı: Enerji Eğitimi
ŞUBAT – 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php