Damegani’nin el-Vücuh ve’n-Nezair isimli eserindeki metoduT.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEFSİR BİLİM DALI
DMEGNNİN el-VÜCH ven-NEZİR İSİMLİ ESERİNDEKİ METODU
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Esma ÇETİN
Danışman Doç.Dr. Abdulhamit BİRIŞIK
BURSA 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 2001-2002 yıllarında verilen hizmetlerin değerlendirilmesi - Sayfa 75
62 yatırılan hasta sayısının 16.189 (% 52,5), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına bağlı anabilim dallarında 14.628 (% 47,5), hasta yatırılma oranının Dahili Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığına bağlı anabilim dallarında% 14,8, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına bağlı anabilim dallarında% 12,7, hasta ortalama kalış gün sayısının Dahili Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığına bağlı anabilim dalları...
Tebriz'deki üniversitelerin öğretim üyelerinin bilgi arama davranışları: Bir model önerisi - Sayfa 21
TABLO 47. FEN BİLİMLER DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN TARAMASI YAPARKEN BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI …………. 225 TABLO 48. SOSYAL BİLİMLER DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN TARAMASI YAPARKEN BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARI ………….. 226 TABLO 49. SAĞLIK, FEN VE SOSYAL BİLİMLER DALINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ YAYIN TARAMASI YAPARKEN BİLGİ ARAMA DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ……………...
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 2001-2002 yıllarında verilen hizmetlerin değerlendirilmesi - Sayfa 68
55 anabilim dallarında 401 (% 53,6), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına bağlı anabilim dallarında 347 (% 46,4), servis yatak sayılarının Dahili Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığına bağlı anabilim dallarında 621 (% 55,2), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına bağlı anabilim dallarında 503 (% 44,8), serviste yatan ortalama günlük hasta sayısının Dahili Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığına bağlı an...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimler
bilim
sosyal
bilimleri
dalı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEFSİR BİLİM DALI
DMEGNNİN el-VÜCH ven-NEZİR İSİMLİ ESERİNDEKİ METODU
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Esma ÇETİN
Danışman Doç.Dr. Abdulhamit BİRIŞIK
BURSA 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php