Daralan genişleyen akım kesitinde newtonian olmayan akışkanın bünye denklemi parametrelerinin incelenmesi

DARALAN-GENİŞLEYEN AKIM KESİTİI\TIE I\””E\VTO~İA.’1 OL\IAY.:.\.:”” AKIŞKA.:”\’IN BÜi’iYE DENKLEl\fİ
PARA.\.: 1ETRELERİl\”‘İ;.”\’ İNCELENl\iESİ
Adnan TOPUZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
::\fakina :\1ühendisliği .:.\nabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
Olarak Hazırlanmıştır
ZOI’iGULDAK ‘.\fa~1s 19961. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

DARALAN-GENİŞLEYEN AKIM KESİTİI\TIE I\””E\VTO~İA.’1 OL\IAY.:.\.:”” AKIŞKA.:”\’IN BÜi’iYE DENKLEl\fİ
PARA.\.: 1ETRELERİl\”‘İ;.”\’ İNCELENl\iESİ
Adnan TOPUZ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
::\fakina :\1ühendisliği .:.\nabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi
Olarak Hazırlanmıştır
ZOI’iGULDAK ‘.\fa~1s 1996

İlgili Kaynaklarsingle.php