Değişik nem oranları ve sıcaklık derecelerinde echinococcus granulosus protoskolekslerinin viabilite ve enfektivitelerinin incelenmesiGİRİŞ
Echinococcosis, olgunu başta köpek olmak üzere, kanidelerin ince bağırsaklarında, larval dönemi (kistik echinococcosis) memeli hayvanlarla insanların değişik organlarında gelişen bir cestod (sestod) un neden olduğu zoonoz karakterli bir hastalıktır (1).
Kistik echinococcosis, insan sağlığı açısından son derece önemli sorunlar oluşturduğu gibi, kasaplık hayvanlardaki enfeksiyonun ülke ekonomisine verdiği zararlar da büyük önem taşır. Bu hastalık tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu, ancak genel hijyen ve altyapı sorunlarının tam olarak çözümlenemediği ülkelerde önemini korumakta, verim ve iş gücü kaybına, beklenmeyen ölümlere yol açmaktadır (2, 3). Hastalığın neden olduğu ekonomik kayıplar hesaplanırken sadece etkenin neden olduğu verim ve işgücü kayıplarını göz önüne almak yanıltıcı olabilir. Çünkü verim ve işgücü kayıplarının haricinde bu hastalıkla yapılan kontrol çalışmaları ve tedavi giderlerinin de hesaba katılması gereklidir (4). Gelişmiş ülkelerde hastalıktan korunma ve kontrol için tarım ve sağlık bütçelerinden önemli miktarlarda maddi kaynak aktarılmaktadır. Bu kaynağın miktarı hastalığın neden olduğu kayıplarla beraber değişmektedir (5).
İnsan sağlığı açısından şekillenen ekonomik kayıplar; tanıya yönelik harcamalar, operasyon, hastanede yatış, bakım ve ilaç masrafları, tedavi için yapılan ulaşım giderleri, iş gücü ve verimlilik kaybı, ölümlere bağlı yaşamsal kayıplar, verimliliğin düşmesine bağlı sosyo-ekonomik kayıplar olarak özetlenebilir (2, 5, 6).
Hidatidosisin insanlardaki tedavisi genelde cerrahidir. Operasyona rağmen sekonder kistler veya fistül oluşumu nedeni ile tekrar ameliyat edilen hasta sayısı az değildir. Nüks riski % 4 ile % 11.3 arasında değişmektedir (3).
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1987-1994 yıllarında hastanelere başvuranlar arasındaki olgu sayısının 21.303 olduğu ve yılda ortalama 2.000 kistli hasta saptandığı bildirilmiş, elde edilen veriler ışığında yurdumuzda hidatidosisin görülme sıklığının 100.000de 0.87 ile 6.6 arasında olduğu saptanmıştır (7).
İzmirde yapılan bir çalışmada yatan bir hasta için maliyet; tedavi, hastanede kalınan süre ve operasyon sonrası iyileşme dönemini de kapsayan kayıplarla birlikte 1.250 USDyi bulmaktadır (8). Ekonomik açıdan değerlendirme yapılacak olursa, 1991 yılında Sağlık Bakanlığına bildirimi yapılan 2.826 hasta için o yılki tedavi giderlerinin 3.229.000 USD gibi büyük bir değere ulaştığı bildirilmektedir (3).
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Van EBK'da kesimi yapılan kasaplık hayvanlarda hidatidozis Hydatidozis in animals slaughtered in Van - Sayfa 11
1. GİRİŞ Hidatidozis çok uzun yıllardır bilinen insan ve hayvan sağlığını tehdit eden, meydana getirdiği ekonomik kayıplar nedeniyle de günümüze dek önemini korumaya devam eden bir paraziter hastalıktır (Altıntaş ve ark., 2004) Zoonoz paraziter hastalıklar içerisinde önemli bir paya sahip hidatidozis, tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ancak genel hijyen ve alt yapı sorunlarının tam olarak çöz...
Elazığ yöresi koyunlarında kist hidatiğin yayılışı ve koyun kökenli kist sıvısının antijenik özelliklerinin araştırılması - Sayfa 27
19 3. 3. Hidatidosisin Ekonomik Önemi Dünyadaki en önemli zoonozlardan biri echinococcosistir. Echinococcosise sebep olan E.granulosus'un larvası (hidatik kist) insanlarda klinik enfeksiyona, çiftlik hayvanlarında ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Çiftlik hayvanlarında özellikle karaciğer gibi organların imha edilmesi ve verim düşüklüğüne neden olması, insanlarda ise tıbbi tedavi, morbidite v...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olmak
hasta
bağlı
önem
neden
tedavi


1. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ
Echinococcosis, olgunu başta köpek olmak üzere, kanidelerin ince bağırsaklarında, larval dönemi (kistik echinococcosis) memeli hayvanlarla insanların değişik organlarında gelişen bir cestod (sestod) un neden olduğu zoonoz karakterli bir hastalıktır (1).
Kistik echinococcosis, insan sağlığı açısından son derece önemli sorunlar oluşturduğu gibi, kasaplık hayvanlardaki enfeksiyonun ülke ekonomisine verdiği zararlar da büyük önem taşır. Bu hastalık tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu, ancak genel hijyen ve altyapı sorunlarının tam olarak çözümlenemediği ülkelerde önemini korumakta, verim ve iş gücü kaybına, beklenmeyen ölümlere yol açmaktadır (2, 3). Hastalığın neden olduğu ekonomik kayıplar hesaplanırken sadece etkenin neden olduğu verim ve işgücü kayıplarını göz önüne almak yanıltıcı olabilir. Çünkü verim ve işgücü kayıplarının haricinde bu hastalıkla yapılan kontrol çalışmaları ve tedavi giderlerinin de hesaba katılması gereklidir (4). Gelişmiş ülkelerde hastalıktan korunma ve kontrol için tarım ve sağlık bütçelerinden önemli miktarlarda maddi kaynak aktarılmaktadır. Bu kaynağın miktarı hastalığın neden olduğu kayıplarla beraber değişmektedir (5).
İnsan sağlığı açısından şekillenen ekonomik kayıplar; tanıya yönelik harcamalar, operasyon, hastanede yatış, bakım ve ilaç masrafları, tedavi için yapılan ulaşım giderleri, iş gücü ve verimlilik kaybı, ölümlere bağlı yaşamsal kayıplar, verimliliğin düşmesine bağlı sosyo-ekonomik kayıplar olarak özetlenebilir (2, 5, 6).
Hidatidosisin insanlardaki tedavisi genelde cerrahidir. Operasyona rağmen sekonder kistler veya fistül oluşumu nedeni ile tekrar ameliyat edilen hasta sayısı az değildir. Nüks riski % 4 ile % 11.3 arasında değişmektedir (3).
Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1987-1994 yıllarında hastanelere başvuranlar arasındaki olgu sayısının 21.303 olduğu ve yılda ortalama 2.000 kistli hasta saptandığı bildirilmiş, elde edilen veriler ışığında yurdumuzda hidatidosisin görülme sıklığının 100.000de 0.87 ile 6.6 arasında olduğu saptanmıştır (7).
İzmirde yapılan bir çalışmada yatan bir hasta için maliyet; tedavi, hastanede kalınan süre ve operasyon sonrası iyileşme dönemini de kapsayan kayıplarla birlikte 1.250 USDyi bulmaktadır (8). Ekonomik açıdan değerlendirme yapılacak olursa, 1991 yılında Sağlık Bakanlığına bildirimi yapılan 2.826 hasta için o yılki tedavi giderlerinin 3.229.000 USD gibi büyük bir değere ulaştığı bildirilmektedir (3).
1

single.php