Denetim uygulamalarında optimum işgücü planlamasıİÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER. i TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ. iii ÖZET .v ABSTRACT .v KISALTMALAR. vii
I. BÖLÜM 1. Muhasebe Denetimi İle İlgili Genel Kavramlar .1
1.1. Muhasebe Denetimi .1 1.1.1. Muhasebe Denetiminin Özellikleri .1 1.1.2. Muhasebe Denetiminin Türleri .2 1.1.2.1. İç Denetim.2 1.1.2.1.1. İç Denetimin Amaçları.3 1.1.2.1.2. İç Denetimin Temel Faaliyet Alanları .3 1.1.2.2. Dış Denetim .10 1.1.2.2.1. Dış Denetimi Gerektiren Faktörler .10 1.1.2.2.2. Dış Denetimin Amaçları .12 1.1.2.3. Kamusal Denetim .13
1.2. Muhasebe Denetçileri.13 1.2.1. Dış Denetçi.13 1.2.2. İç Denetçi.15 1.2.3. Kamusal Denetçi .16 1.2.4. Dış Denetçi İle İç Denetçinin Karşılaştırılması .16 1.2.5. İç Denetçi-Dış Denetçi İşbirliği .17 II. BÖLÜM
2. Doğrusal Programlama Modeli İle İşgücü Planlaması .19 2.1. İşgücü Planlaması .19 2.1.1. İşgücü Tanımı .19 2.1.2. İşgücü Planlamasının Tanımı.19 2.1.3. İşgücü Planlamasının Amaçları.21 2.2. Doğrusal Programlama Modeli (Linear Programming) .23
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Muhasebe denetiminde iç kontrol sisteminin yeri, önemi ve Sivas ili uygulaması - Sayfa 8
İÇİNDEKİLER ÖZET ............................................................................................................................ i ABSTRACT................................................................................................................. ii İÇİNDEKİLER ...........................................................................................................iii KISALT...
Adli muhasebecilik perspektifinde Türkiye'deki üniversitelerde muhasebe denetimi eğitimi ve öneriler - Sayfa 10
İÇİNDEKİLER YEMİN METNİ………………………………………………………..…………… i TEZJÜRİSİ VE ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI……………………………. ii ÖZET………...……………………………………………………………………...iii ABSTRACT………………………………………..………………………………..v ÖNSÖZ…………………………………………...………………………………...vii İÇİNDEKİLER………………………………..…………………………………..viii TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ………………………………………..…xi KISALTMALAR DİZİNİ…………………….……………………………….…..xii GİRİŞ…………………………………………………...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

denetim
denetçi
bölüm
genel
faaliyet
denetimi


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER. i TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ. iii ÖZET .v ABSTRACT .v KISALTMALAR. vii
I. BÖLÜM 1. Muhasebe Denetimi İle İlgili Genel Kavramlar .1
1.1. Muhasebe Denetimi .1 1.1.1. Muhasebe Denetiminin Özellikleri .1 1.1.2. Muhasebe Denetiminin Türleri .2 1.1.2.1. İç Denetim.2 1.1.2.1.1. İç Denetimin Amaçları.3 1.1.2.1.2. İç Denetimin Temel Faaliyet Alanları .3 1.1.2.2. Dış Denetim .10 1.1.2.2.1. Dış Denetimi Gerektiren Faktörler .10 1.1.2.2.2. Dış Denetimin Amaçları .12 1.1.2.3. Kamusal Denetim .13
1.2. Muhasebe Denetçileri.13 1.2.1. Dış Denetçi.13 1.2.2. İç Denetçi.15 1.2.3. Kamusal Denetçi .16 1.2.4. Dış Denetçi İle İç Denetçinin Karşılaştırılması .16 1.2.5. İç Denetçi-Dış Denetçi İşbirliği .17 II. BÖLÜM
2. Doğrusal Programlama Modeli İle İşgücü Planlaması .19 2.1. İşgücü Planlaması .19 2.1.1. İşgücü Tanımı .19 2.1.2. İşgücü Planlamasının Tanımı.19 2.1.3. İşgücü Planlamasının Amaçları.21 2.2. Doğrusal Programlama Modeli (Linear Programming) .23
i

İlgili Kaynaklarsingle.php