T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI
DENEYSEL DİFFÜZ KAFA TRAVMASINDA GİNSENGİN SUPEROKSİT DİSMUTAZ (SOD), GLUTATYON PEROXİDAZ
(GSH-Px) DÜZEYİNE ETKİSİYLE NÖROPROTEKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
UZMANLIK TEZİ Dr. İsmail DEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Van 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çevrimiçi öğrenmede eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve öğrenen görüşleri: Sağlık çalışanlarına ilişkin bir uygulama - Sayfa 52
37 İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan X üniversitesi hastanesinde; Dahili bölümler; Cerrahi bölümler; Temel Bilimler; ve Laboratuvarlar bulunmaktadır (Tablo 2). Dahili Bölümler Adli Tıp Anabilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dermatoloji Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Farmakoloji Anabilim Dalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A...
Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürünün incelenmesi - Sayfa 70
Ege Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Klinikleri: • Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı • Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı • Nöroşirurji Anabilim Dalı • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı • Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı • Genel Cerrahi Anabilim Dalı • Üroloji Anabili...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 91
74 Tablo 78. Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı Anabilim Dalı Boş İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Anabilim Dalı İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Çalışma Eko...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anabilim
dalı
tezi
cerrahisi
üniversitesi
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRÜRJİ ANABİLİM DALI
DENEYSEL DİFFÜZ KAFA TRAVMASINDA GİNSENGİN SUPEROKSİT DİSMUTAZ (SOD), GLUTATYON PEROXİDAZ
(GSH-Px) DÜZEYİNE ETKİSİYLE NÖROPROTEKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
UZMANLIK TEZİ Dr. İsmail DEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Van 2012single.php