1. GİRİŞ
Koroziv içerikli maddelerin günlük hayatta sıklıkla kullanılması ve bu maddelere bağlı kazalar toplum sağlığı açısından ciddi bir tehlike olmaya devam etmektedir. Koroziv madde alımı % 80 oranında 5 yaşın altında görülmekte ve bunların % 5560ını erkek çocuklar oluşturmaktadır. Hareketli ve meraklı yapıları ile her şeyi tatma eğiliminde olan çocuklarda, bu durum, genellikle kaza sonucu ortaya çıkmaktadır (1-3). Adölesan ve erişkinlerde ise intihar amacı ile koroziv madde alımı belirginleşmekte ve bu duruma kızlarda daha sık rastlanılmaktadır (1).
Nüfusun üçte birinden fazlasını çocukların oluşturduğu ülkemizde, koroziv madde içerikli temizlik ürünleri, özellikle kırsal kesimlerde, sıvı veya en yoğun şekli olan kristal formunda açıkta satılmaktadır. Ailelerin denetimsiz olarak açıkta satılan temizlik ürünlerini tercih etmeleri ve bunları pet su şişesi gibi içecek kaplarına koymaları, çocukların bu maddeleri yanlışlıkla içmelerini kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte, temizlik ürünleri kapalı özel ambalajında satın alınmış olsa da, bu maddelerin çocukların ulaşabileceği yerlerde muhafaza edilmesi ve ambalajların çocuklar tarafından kolaylıkla açabilecek şekilde üretilmiş olması; çocukların doğal merak duygusu ve her şeyin tadına bakma arzuları ile birleştiğinde, koroziv özofagus yanığı görülme sıklığını daha da arttırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ailelere yazılı ve görsel eğitim programlarının uygulanması, paketleme ve saklamada koruyucu önlemlerin alınması ve güçlü koroziv maddelerin serbestçe satılmasına çeşitli yasal kısıtlamaların getirilmesi ile koroziv özofagus yanığı sıklığının % 75 oranında azaldığı bildirilmektedir (1,4,5).
Koroziv madde alımlarının yaklaşık %2040ı özofagus hasarı ile sonuçlanmaktadır (6,7). İçilen maddenin miktarı, konsantrasyonu, asit veya alkali özellikte oluşu ve mukoza ile temas süresi bu hasarın oluşumunda etkili faktörlerdir. Özofagus duvarında, minimal mukozal yaralanmadan tam kat nekroza varan değişiklikler meydana gelebilir. Alkali maddeler likefaksiyon nekrozu yaptıkları için dokunun derinliklerine penetre olabilirler, bu nedenle hemoraji, perforasyon, mediastenit gibi akut komplikasyonlarla karşılaşılma
112. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroziv madde içimine bağlı özofagus darlığı gelişimi ve hla ilişkisinin incelenmesi - Sayfa 6
GENEL BİLGİLER 1) KOROZİV ÖZOFAGUS YANIKLARI Güçlü asit ve alkali maddelerin içilmesi ile özofagusta oluşan yanıklara koroziv özofagus yanığı ve bunun önemli komplikasyonlarından biri olan darlığa koroziv özofagus darlığı adı verilir. Koroziv madde alımı çocuklarda önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Kırsal kesimde ve gelişmekte olan ülkelerde koroziv maddeler sıvı ya da kristal formda se...
Sıçanlarda kimyasal maddelerle oluşturulan özofagus yanıklarının değerlendirilmesi - Sayfa 7
1 GİRİŞ Koroziv kimyasal maddelerin yanlışlıkla ya da intihar amaçlı olarak ağızdan alınması sonucu oluşan yanıklara koroziv özofagus yanıkları denir. Koroziv özofagus yanıkları sık görülmektedir. Bu konuda ülkemizde yeterli veri bulunmamakla birlikte Amerika birleşik devletlerinde yılda 5000 ile 15000 kişi koroziv özofagus yanığı ile başvurmaktadır (1, 2). Koroziv özofagus yanıklarına neden ol...
Koroziv özofajite sekonder gelişen özofagus darlıkları oral extractum cepae süspansiyon ile önlenebilir mi? - Sayfa 7
GİRİŞ Asit ve alkali maddelerin içilmesi ile özofagusta oluşan yanıklara koroziv özofagus yanığı ve bunun önemli komplikasyonlarından biri olan darlığa da koroziv özofagus darlığı adı verilir. Koroziv özofagus hasarı, oluşumu ve sonuçlarına bakıldığında gelişmekte olan ülkelerin şartlarından kaynaklanan, önlenebilir morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir. Önlenebilir olmasına karşın etkile...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

maddeler
madde
özofagus
asit
özel
alkali


12. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ
Koroziv içerikli maddelerin günlük hayatta sıklıkla kullanılması ve bu maddelere bağlı kazalar toplum sağlığı açısından ciddi bir tehlike olmaya devam etmektedir. Koroziv madde alımı % 80 oranında 5 yaşın altında görülmekte ve bunların % 5560ını erkek çocuklar oluşturmaktadır. Hareketli ve meraklı yapıları ile her şeyi tatma eğiliminde olan çocuklarda, bu durum, genellikle kaza sonucu ortaya çıkmaktadır (1-3). Adölesan ve erişkinlerde ise intihar amacı ile koroziv madde alımı belirginleşmekte ve bu duruma kızlarda daha sık rastlanılmaktadır (1).
Nüfusun üçte birinden fazlasını çocukların oluşturduğu ülkemizde, koroziv madde içerikli temizlik ürünleri, özellikle kırsal kesimlerde, sıvı veya en yoğun şekli olan kristal formunda açıkta satılmaktadır. Ailelerin denetimsiz olarak açıkta satılan temizlik ürünlerini tercih etmeleri ve bunları pet su şişesi gibi içecek kaplarına koymaları, çocukların bu maddeleri yanlışlıkla içmelerini kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte, temizlik ürünleri kapalı özel ambalajında satın alınmış olsa da, bu maddelerin çocukların ulaşabileceği yerlerde muhafaza edilmesi ve ambalajların çocuklar tarafından kolaylıkla açabilecek şekilde üretilmiş olması; çocukların doğal merak duygusu ve her şeyin tadına bakma arzuları ile birleştiğinde, koroziv özofagus yanığı görülme sıklığını daha da arttırmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ailelere yazılı ve görsel eğitim programlarının uygulanması, paketleme ve saklamada koruyucu önlemlerin alınması ve güçlü koroziv maddelerin serbestçe satılmasına çeşitli yasal kısıtlamaların getirilmesi ile koroziv özofagus yanığı sıklığının % 75 oranında azaldığı bildirilmektedir (1,4,5).
Koroziv madde alımlarının yaklaşık %2040ı özofagus hasarı ile sonuçlanmaktadır (6,7). İçilen maddenin miktarı, konsantrasyonu, asit veya alkali özellikte oluşu ve mukoza ile temas süresi bu hasarın oluşumunda etkili faktörlerdir. Özofagus duvarında, minimal mukozal yaralanmadan tam kat nekroza varan değişiklikler meydana gelebilir. Alkali maddeler likefaksiyon nekrozu yaptıkları için dokunun derinliklerine penetre olabilirler, bu nedenle hemoraji, perforasyon, mediastenit gibi akut komplikasyonlarla karşılaşılma
1single.php