2.5.Koroziv Özofagus Yanıkları 2.5.1.Etiyoloji Güçlü asit ve alkali maddelerin yanlışlıkla veya intihar amaçlı içilmesi ile özofagusta oluşan yanıklara koroziv özofagus yanığı ve bunun önemli komplikasyonlarından biri olan darlığa, koroziv özofagus darlığı adı verilir.
Ciddi özofagus yanıklarının en önemli sebebi hem sıvı hem de granüler formda satılan alkali maddelerdir (5). Evlerde kullanılan çamaşır suyu, bulaşık deterjanları ve çeşitli temizleyici maddeler orta derecede alkali olan ve sıklıkla içilen koroziv maddelerdir. Genellikle bu maddeler ile olan yaralanmalar özofageal mukoza ile sınırlıdır, ciddi nekroz ve darlık oluşturmazlar (26,27). Kostik maddeler oldukça geniş bir spektruma sahiptir. Potasyum ve sodyum hidroksit gibi korozivler, hidroklorik asit ve nitrik asit gibi indirgeyici maddeler, sülfürik asit, kromik asit, sodyum hipoklorit ve potasyum permanganat gibi okside edici ajanlar, protoplazmik zehirler ile asetik ve formik asit gibi alkoloidal asitler örnek olarak verilebilir.
Güçlü asit ve alkali maddeler canlı dokularla temas ettiklerinde hücrelerde dehidratasyona, kollajenin ve hücrenin diğer proteinlerinin koagülasyonuna neden olarak kimyasal yanık oluştururlar. Evlerde sık olarak kullanılan koroziv maddeler Tablo 1 de gösterilmiştir.
1021. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroziv özofagus oluşturulan ratlarda subakut yara iyileşmesinde alfa lipoik asitin metilprednisolon ve sukralfatla karşılaştırmalı çalışması (deneysel çalışma) - Sayfa 21
Diğer tür özofagus kontraksiyonları da gözlemlenmiştir. Sekonder peristaltizim, yutmanın başlatamadığı bir ilerleyici peristatik dalgadır. Bu dalga özofagustaki bir lokma ile tetiklenir veya kendiliğinden oluşur. Tersiyer veya segmenter kontraksiyonlar nonperistaltik dalgalardır, özofagus fonksiyonu bozulmuş yaşlı hastalardaki bir yutma işlevini görürler ve büyük bir lokmanın stimulasyonu, asit re...
Koroziv özofajite sekonder gelişen özofagus darlıkları oral extractum cepae süspansiyon ile önlenebilir mi? - Sayfa 17
liflerin innerve ettiği internöronlardan salınan adenozin trifosfat, nitrik oksit ve vazoaktif intestinal polipeptit rol oynar. Primer peristaltik hareketlerle besinlerin tamamı mideye ulaştırılamazsa lümen içi gerginlik tarafından uyarılan özofagus duysal liflerinden kaynaklanan sekonder peristaltik dalgalar başlar. Bu hareketler özofagusun intrensek nöronları ile kontrol edilir. Bu dalgalar, bes...
Sıçanlarda kimyasal maddelerle oluşturulan özofagus yanıklarının değerlendirilmesi - Sayfa 7
1 GİRİŞ Koroziv kimyasal maddelerin yanlışlıkla ya da intihar amaçlı olarak ağızdan alınması sonucu oluşan yanıklara koroziv özofagus yanıkları denir. Koroziv özofagus yanıkları sık görülmektedir. Bu konuda ülkemizde yeterli veri bulunmamakla birlikte Amerika birleşik devletlerinde yılda 5000 ile 15000 kişi koroziv özofagus yanığı ile başvurmaktadır (1, 2). Koroziv özofagus yanıklarına neden ol...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

koroziv
özofagus
yanık
alkali
maddeler
önemli


21. SAYFA ICERIGI

2.5.Koroziv Özofagus Yanıkları 2.5.1.Etiyoloji Güçlü asit ve alkali maddelerin yanlışlıkla veya intihar amaçlı içilmesi ile özofagusta oluşan yanıklara koroziv özofagus yanığı ve bunun önemli komplikasyonlarından biri olan darlığa, koroziv özofagus darlığı adı verilir.
Ciddi özofagus yanıklarının en önemli sebebi hem sıvı hem de granüler formda satılan alkali maddelerdir (5). Evlerde kullanılan çamaşır suyu, bulaşık deterjanları ve çeşitli temizleyici maddeler orta derecede alkali olan ve sıklıkla içilen koroziv maddelerdir. Genellikle bu maddeler ile olan yaralanmalar özofageal mukoza ile sınırlıdır, ciddi nekroz ve darlık oluşturmazlar (26,27). Kostik maddeler oldukça geniş bir spektruma sahiptir. Potasyum ve sodyum hidroksit gibi korozivler, hidroklorik asit ve nitrik asit gibi indirgeyici maddeler, sülfürik asit, kromik asit, sodyum hipoklorit ve potasyum permanganat gibi okside edici ajanlar, protoplazmik zehirler ile asetik ve formik asit gibi alkoloidal asitler örnek olarak verilebilir.
Güçlü asit ve alkali maddeler canlı dokularla temas ettiklerinde hücrelerde dehidratasyona, kollajenin ve hücrenin diğer proteinlerinin koagülasyonuna neden olarak kimyasal yanık oluştururlar. Evlerde sık olarak kullanılan koroziv maddeler Tablo 1 de gösterilmiştir.
10single.php